Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

23/9
Pio av Pietrelcina (Padre Pio) (+1968), präst

dagens helgon


24/9
Alla Sveriges skyddshelgon

dagens helgon


26/9
S Kosmas och S Damianus (+ omkr 303) martyrer

dagens helgon


27/9
S Vincent de Paul (+1660) präst

dagens helgon


28/9
S Venceslaus (+935) martyr eller S Lorenzo Ruiz och hans följeslagare (+1633-37)

dagens helgon


29/9
S:T MIKAEL, S:T GABRIEL OCH S:T RAFAEL ÄRKEÄNGLAR, fest

dagens helgon

Dan 7:9-10, 13-14:
Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades.

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

---

Ps 138:1-5:
Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,
inför gudarna sjunga ditt lov.
Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel,
och prisar ditt namn, du som är god och trofast.
Du har gjort långt mer än du lovat.

Du svarade mig när jag ropade,
du fyllde mig med kraft.
Alla jordens kungar skall tacka dig, Herre,
ty de har hört dina ord.
De skall sjunga om Herrens vägar,
ty stor är Herrens härlighet.

---

Joh 1:47-51
Jesus såg Natanael komma och sade om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek."
Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet."
Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung."
Då sade Jesus till honom: "Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se."
Och han sade: "Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."

Dan 7:9-10, 13-14 Ps 138:1-5 Joh 1:47-51


30/9
S Hieronymus (+420) präst och kyrkolärare

dagens helgon


Dagens läsningar i mässan:

lördag den 22/9

lördag vecka 24 under året,

1 Kor 15:35-37,42-49 Ps 56:10-14 Luk 8:4-15


Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 23/9

söndag vecka 25 under året,

Vish 2:12,17-20 Ps 54 Jak 3:16-4:3 Mark 9:30-37

De vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: ”Människosonen skall överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.” Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.

De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen frågade han dem: ”Vad var det ni talade om på vägen?” De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste.

Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: ”Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.” Så tog han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade:
”Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig.”
Under året B

Bön:

Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till det eviga livet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 24/9

måndag vecka 25 under året,

Ords 3:27-35 Ps 15:2-4b, 5 Luk 8:16-18

Ords 3:27-35:
Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Gå din väg och kom igen, i morgon vill jag ge dig", fastän du kunde strax.

Planera inget ont mot din nästa, när han menar sig bo trygg i din närhet. Tvista inte med någon utan orsak då han inte har gjort dig något ont. Avundas inte den orättrådige, och finn ej behag i någon av hans vägar. Ty en styggelse för Herren är den falske, men med de redliga har han sitt umgänge.

Herrens förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men de rättfärdigas boning välsignar han. Har han att skaffa med smädare, så smädar också han, men de ödmjuka ger han nåd. De visa får ära till arvedel, men dårarna får skämmas.

---

Ps 15:2-4b, 5
Herre, vem får bo i din hydda,
vem får vara på ditt heliga berg?
Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta
och talar sanning av hjärtat,
den som inte bär förtal på sin tunga.

Den som inte gör sin broder något ont
och inte drar smälek över sin nästa,
den som föraktar den förkastlige
men ärar dem som fruktar Herren.

Den som inte driver ocker med sina pengar
och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.
Den som handlar så,
han skall aldrig någonsin vackla.

---

Luk 8:16-18:
Vid den tiden sade Jesus till folket: "Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på en hållare, så att de som kommer in ser ljuset. Det finns ingenting dolt som inte skall bli synligt och ingenting undangömt som inte skall bli känt och komma till synes. Var därför noga med hur ni lyssnar, ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han tror att han har."

____
Under året II

Bön:
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 25/9

tisdag vecka 25 under året,

Ords 21:1-6, 10-13 Ps 119:1,27,30,34-35,44 Luk 8:19-21

Ords 21:1-6, 10-13:
Kungars hjärtan är i Herrens hand som vattenbäckar:
han leder dem varthelst han vill.
Var man tycker sin väg vara den rätta,
men Herren är den som prövar hjärtan.

Att öva rättfärdighet och rätt,
det är mer värt för Herren än offer.
Stolta ögon och högmodigt hjärta
- de ogudaktigas lykta är dem till synd.

Den strävsammes omtanke leder endast till vinning,
men all girighet endast till förlust.
De skatter som förvärvas genom falsk tunga,
de är en försvinnande dunst och hastar till döden.

Den ogudaktiges själ har lust till det onda,
hans nästa finner ingen barmhärtighet hos honom.
Straffar man smädaren, så blir den okunnige vis,
och undervisar man den vise, så inhämtar han kunskap.

Den Rättfärdige ger akt på den ogudaktiges hus,
han störtar de ogudaktiga i olycka.
Den som tillsluter sitt öra för den armes rop,
han skall själv ropa utan att få svar.

---

Ps 119:1, 27, 30, 34-35, 44:
Saliga de vilkas väg är ostrafflig,
de som vandrar efter Herrens lag.
Lär mig att förstå dina stadgars väg,
så vill jag begrunda dina under.

Jag har utvalt sanningens väg,
jag har bejakat dina lagar.
Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt
och hålla den av allt mitt hjärta.

Led mig på dina befallningars stig,
ty till den har jag behag.
Så vill jag hålla din lag beständigt,
ja, alltid och i evighet.

---

Luk 8:19-21:
Vid den tiden kom Jesu mor och hans bröder för att prata med Jesus men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln. Man sade till honom: "Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig." Men han svarade: "Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det."

______
Under året II

Bön:
Herre, tag emot vår bön, och låt ljuset av din kärlek falla in i hjärtats dolda djup, så att inga dunkla begär behärskar dem som blivit helade av dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 26/9

onsdag vecka 25 under året,

Ords 30:5-9 Ps 119:29,72,89,101,104,163 Luk 9:1-6

Ords 30:5-9
Allt Guds tal är luttrat, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg inte något till hans ord, för att han inte må ertappa dig med lögn.

Om två ting ber jag dig, vägra mig dem inte, intill min död: Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig, och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde eljest, om jag blev alltför mätt, förneka dig, så att jag frågade: "Vem är Herren?" Eller om jag blev alltför fattig, kunde jag bli en tjuv, ja, förgripa mig på min Guds namn.

---

Ps 119:29, 72, 89, 101, 104, 163:
Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig,
och förunna mig din undervisning.
Din lag är mig bättre
än tusentals stycken guld och silver.

Herre, du är i evighet,
ditt ord står fast i himlen.
Jag avhåller mina fötter från alla onda vägar,
ty jag vill hålla ditt ord.

Dina befallningar ger mig förstånd,
därför hatar jag alla lögnens vägar.
Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse,
men din lag har jag kär.

---

Luk 9:1-6:
Vid den tiden kallade Jesus samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sade till dem: "Ta inte med er något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det skall vittna mot dem."

Och de gav sig i väg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka.

____
Under året II

Bön:
Herre, var oss nära i vår bön, och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, alltid har vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 27/9

torsdag vecka 25 under året,

Pred 1:2-11 Ps 90:3-6, 12-14, 17 Luk 9:7-9


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, afton och morgon och middag åkallar vi ditt upphöjda namn och ber dig att du skingrar mörkret i vårt hjärta, så att vårt liv här i tiden leder fram till det ljus där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 28/9

fredag vecka 25 under året,

Pred 3:1-11 Ps 144:1a, 2abc, 3-4 Luk 9:18-22


Under året II

Bön:
Gud, du som skingrar okunnighetens mörker med ljuset från ditt ord, skänk oss en starkare tro, så att inga frestelser kan släcka andens glöd i våra hjärtan.Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 29/9

lördag vecka 25 under året,

Pred 11:9-12:8 Ps 90:3-6, 12-14, 17 Luk 9:43b-45


Under året II

Bön:
Herre, fyll våra sinnen med uppståndelsens ljus, så att vi undgår dödens skugga och når fram till den eviga härligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 30/9

söndag vecka 26 under året,

4 Mos 11:25-29 Ps 19 Jak 5:1-6 Mark 9:38-43, 45, 47-48

Vid den tiden sade Johannes sade till Jesus: ”Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss.”
Men Jesus sade: ”Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus — sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.

Den som förleder en av dessa små som tror, för honom vore det bättre att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet, där maskarna inte dör och elden inte släcks.
Under året B

Bön:

Helige Gud, din skonsamhet och mildhet är det främsta teckent på din allmakt. Benåda oss i din oändliga barmhärtighet, och låt oss ständigt sträva mot det goda du berett åt oss i himlen. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____

Divine Office eng

 

-------------------

 

 

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPad, Tidegärden för Android