Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

25/5
S Gregorius VII (+1085) påve

dagens helgon


26/5
S Filippo Neri (+1595) präst

dagens helgon

Född i Florens 1515. Gjorde en stor insats för människor i kroppslig och andlig nöd i Rom. Prästvigdes 1551. Grundade en prästsammanslutning han kallade "oratoriet" och som skulle verka genom andliga föredrag och hjälpa människor i nöd. Filippo Neri utmärktes av kärlek till människorna, ett intensivt böneliv, enkelhet och humor.


27/5
S Augustinus av Cantebury (+604) biskop

dagens helgon

Munk i Rom. Sändes av påven Gregorius den store till England. 597 landsteg han i Kent med några följeslagare och mottogs välvilligt av kung Ethelbert. Han ordnade det kyrkliga livet och många blev troende genom honom.


31/5
Jungfru Marias besök

dagens helgon

Luk 1:39-56:
Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: "Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse."

Då sade Maria:
"Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid."

Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.

Sef 3:14-18 Ps: Jes 12:2-3,4bcd,5-6 Luk 1:39-56


Dagens läsningar i mässan:

fredag den 25/5

fredag vecka 7 under året,

Jak 5:9-12 Ps 103 Mark 10:1-12

Jak 5:9-12:
Mina kära: Klaga inte på varandra så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej, annars drabbas ni av Guds dom.

---

Ps 103:1-4, 8-9, 11-12;
Lova Herren, min själ,
allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
och glöm inte vad gott han har gjort.

Han förlåter dig alla dina missgärningar
och helar alla dina brister,
han räddar ditt liv från graven
och kröner dig med nåd och barmhärtighet.

Barmhärtig och nådig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Han går inte ständigt till rätta
och vredgas inte för evigt.

Ty så hög som himlen är över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster
låter han våra överträdelser vara från oss.

---

Mark 10:1-12:
Vid den tiden kom Jesus till den del av Judeen som ligger på andra sidan Jordan. Folk samlades kring honom igen, och som vanligt undervisade han dem. Då kom några fariseer fram, och för att sätta honom på prov frågade de: "Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?" Han sade: "Vilka bestämmelser har Mose gett er?" De svarade: "Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig." Jesus sade: "Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." När de kom hem frågade lärjungarna honom på nytt om detta. Han svarade: "Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, är hon en äktenskapsbryterska."

____
Under året II

Bön:
Fyll våra sinnen med din närvaro, allsmäktige Gud, så att vi under din ledning och med dig som mål vandrar i ljuset av din lag. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 26/5

lördag vecka 7 under året,

Jak 5:13-20 Ps 141 Mark 10:13-16

Jak 5:13-20:
Får någon av er lida, skall han be; är någon glad, skall han sjunga glädjepsalmer. Är någon av er sjuk, skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat, skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.

Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna, kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. Sedan bad han igen, och då gav himlen regn, och jorden lät sin gröda växa.

Mina bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, då skall ni veta: den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna.

---

Ps 141:1-3, 8:
Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp,
lyssna till min röst då jag nu ropar till dig.
Min bön må gälla inför dig som ett rökoffer,
mina händers upplyftande som ett aftonoffer.

Sätt, o Herre, en vakt för min mun,
bevaka mina läppars dörr.
Till dig, Herre, ser mina ögon,
till dig tar jag min tillflykt. Överge mig inte!

---

Mark 10:13-16:
Vid den tiden kom folk till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

____
Under året II

Bön:
Gud, källan och upphovet till vår frälsning, låt vårt liv förkunna din ära, så att vår lovsång här i tiden fullkomnas i evigheten. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 27/5

Heliga Trefaldighet,

5 Mos 4:32-34, 39-40 Ps 833 Rom 8:14-17 Matt 28:16-20

Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.

Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.
Under året B

Bön:
Gud, vår Fader, du som sände din sannings Ord och den helige Ande för att avslöja ditt underbara mysterium, skänk oss den sanna tron, så att vi bekänner dig och Sonen och Anden, en enda Gud, allsmäktig och upphöjd. Om detta ber vi genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 28/5

måndag vecka 8 under året,

1Pet 1:3-9 Ps 111 Mark 10:17-27


Under året II

Bön:
Gud, du gav oss jorden att vårda och bruka och solen till vår tjänst, låt vårt arbete idag bli dig till ära och till glädje för vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 29/5

tisdag vecka 8 under året,

1 Pet 1:10-16 Ps 98:1-4 Mark 10:28-31


Under året II

Bön:
Ge oss, Herre, en starkare tro, så att vår lovsång blir fullkomlig och bär frukt i nytt liv för din kyrka. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 30/5

onsdag vecka 8 under året,

1 Pet 1:18-25 Ps 147:12-15,19-20 Mark 10:32-45


Under året II

Bön:
Tänk, Herre på ditt förbund, som ingicks på nytt och för evigt i Lammets blod, så att ditt folk får syndernas förlåtelse och vinner alltmer av den frihet han förvärvat åt varje människa. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 31/5

torsdag vecka 8 under året,

1 Pet 2:2-5,9-12 Ps 100:2-5 Mark 10:46-52


Under året II

Bön:
Herre, ge oss säker kunskap om frälsningen, så att vi räddas ur våra ovänners hand och utan fruktan tjänar dig i alla våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


_____

Divine Office eng

 

-------------------

 

 

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPad, Tidegärden för Android