Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

19/7
S:t Apollinaris, biskop och martyr (+ c 75)

dagens helgon

En av kyrkans första stora martyrer. Petrus insatte honom som biskop i Ravenna. Hans predikningar och undergärningar som åtföljde dem väckte stor uppmärksamhet, och många tog emot Kristus. Blev anklagad fängslad och svårt misshandlad flera gånger, men återhämtade sig och fortsastte predika. Slutligen utfärdade kejsare Vespasianus under påtryckning från de hedniska makthavarna på orten ett dekret som ledde till att han fängslades och sedan drevs ut ur staden svårt misshandlad. Han överlevde ytterligare 7 dagar, och fortsatte då att predika och förutsade att förföljelserna kommer att tillta, men att Kyrkan slutligen kommer att segra.


20/7
S Thorlak (+1194) biskop, Islands skyddspatron

dagens helgon

Biskop av Skalholt. Studerade i Paris, prästvigdes i unga år. Blev abbot i augustinerorden på Island. 1174 biskop. Kritiserade stormännens omoral.


21/7
S Lorenzo da Brindisi (+1619) präst och kyrkolärare

dagens helgon

Portugisisk kapucinmunk. Studerade filosofi och teologi vid universitetet i Padua. Med tiden lärde han sig de flesta europeiska och semitiska språk flytande, det sägs även att han kunde Bibeln utantill. Han blev kapucinernas generalminister.


22/7
S Maria Magdalena

dagens helgon

I traditionen har evangeliernas uppgifter om Maria kombinerats med dem om synderskan i Simons hus (Luk 7) och kvinnan som smorde Jesu fötter i Betania (Joh 12). Dagens fest gäller den Maria som den Uppståndne visade sig för och som först fick bli bärare av budskapet om den levande Herren.

---

Höga V 3-1-4A:
På min bädd om natten
söker jag den jag har kär.
Jag söker men finner honom inte.

Jag vill stiga upp och gå runt i staden,
på gatorna och över torgen,
och söka den jag har kär.
Jag söker men finner honom inte.

Väktarna finner mig,
de som går runt i staden.
"Har ni sett den jag har kär?"

Knappt har jag lämnat dem
förrän jag finner den jag har kär.

----

Ps 63:2-6:
Gud, min Gud, dig söker jag,
min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,
som ett kargt och uttorkat land.

Då skådar jag dig i helgedomen,
jag ser din makt och din härlighet.
Din nåd är mer värd än livet.
Min tunga skall prisa dig.

Jag vill lova dig så länge jag lever
och åkalla dig med lyfta händer.
Min hunger stillas som av feta rätter,
jag lovsjunger dig med jublande tunga.

----

Joh 20:1-2,11-18:
Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom."

Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna.
Och de sade till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom."

När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han.
Jesus sade till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?"
Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom."
Jesus sade till henne: "Maria." Hon vände sig om och sade till honom: "Rabbouni!" (det är hebreiska och betyder mästare).
Jesus sade: "Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud."

Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Höga V 3:1-4a Ps 63:2-6 Joh 20:1-2, 11-18


23/7
S Birgittas himmelska födelsedag (+1373)

dagens helgon

Birgitta dog i Rom, Piazza Farnese, den 23 juli 1373. På hennes önskan lyfte man henne ur sängen upp på bordet, för att hon skulle få dö på trä likt Kristus. Huvudfesten för Birgitta firas den 7 oktober.

Jer 1:1,4-10 Ps 71 Matt 13:1-9


24/7
S Charbel Makhluf (+1898) präst

dagens helgon

Syrisk-maronitisk munk och präst. Född i Libanon 1828. Levde som eremit från 1875 till sin död 24 dec 1898.


25/7
S Jakob, apostel

dagens helgon

Den äldre av de två apostlar som bar namnet Jakob var son till fiskaren Sebedaios och bror till Johannes. De två bröderna samt Petrus utgjorde den utvalda grupp som fick vara med Herren på förklaringsberget och i Getsemane. Jakob var den förste av de tolv som led martyrdöden, halshuggen på order av Herodes Agrippa vid påsktiden år 43 eller 44.

2 Kor 4:7-15:
Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig.
Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad.
Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er.

Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er.

Allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Guds ära.

---

Ps 126:
När Herren vände Sions öde,
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje,
och jublet steg från våra läppar.
Då sade man bland folken:
Herren har gjort stora ting med dem!

Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.
Herre, vänd vårt öde,
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

De som sår under tårar
skall skörda med jubel.
Gråtande går de
och sår sin säd.
Jublande kommer de
och bär sina kärvar.

---

Matt 20:20-28:
Vid den tiden kom Sebedaios-sönernas mor fram till honom tillsammans med sina söner och föll på knä för att be honom om något. Han frågade vad hon ville, och hon sade: "Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster."
Jesus svarade: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag skall dricka?" De svarade: "Ja, det kan vi."
Då sade han: "Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader." När de andra tio hörde detta blev de förargade på de båda bröderna.

Men Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

____

2 Kor 4:7-15 Ps 126 Matt 20:20-28


26/7
S Joakim och S Anna, jungfru Marias föräldrar, v

dagens helgon

Enl traditionen redan från andra århundradet hette jungfru Marias föräldrar Joakim och Anna, och Anna födde Maria efter lång ofruktsamhet. Från 500-talet vördades Anna i den östliga kyrkan, från 900-talet i den västliga. Joakim upptogs i kalendariet först på 1500-talet.


27/7
S Marta, v

dagens helgon

1 Joh 4:7-16:
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.
Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen.

Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

---


Luk 10:38-42:
Jesus gick in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till."
Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne."

1 Joh 4:7-16 Ps 34:2-11 Luk 10:38-42


28/7
S Botvid (+omkr 1120) martyr, r

dagens helgon

En av de älsta svenska helgonlegenderna. Botvid var en svensk bonde som omvände sig till kristendomen och dödades kring 1120 vid Rågö, Södertörn. Avbildas med fisk och yxa. Finns i Botkyrkas vapen.


29/7
S Olav (+1030) konung och martyr, r Norges skyddspatron

dagens helgon


30/7
S Elin av Skövde (+1160), r

dagens helgon

Levde på 1100-talet och avbildas med änkedok, svärd och bok. Finns Skövdes kommunvapen. Enl legenden hade hon fått en kristen uppfostran, gifte sig och fick flera barn. Hon skall ha dödats som hämnd för att en svärson slagits ihjäl av några tjänare; underverk vid hennes grav bevisade hennes oskuld.


31/7
S Ignatius av Loyola (+1556) präst

dagens helgon

Baskisk adelsman, född omkring 1493, studerade efter sin omvändelse i Paris, där han 1534 med ett par vänner grundade Jesu sällskap (jesuitorden). En tid levde han som eremit i Manresa och sammanställde då ett meditationsprogram som blev ett viktigt led i jesuiternas fostran. Dessa Andliga övningar fick med tiden enorm spridning. Ignatius dog i Rom 1556.


Dagens läsningar i mässan:

onsdag den 18/7

onsdag vecka 15 under året,

Jes 10:5-7,13-16 Ps 94:5-10, 14-15 Matt 11:25-27


Under året II

Bön:
Lys upp vårt sinne, Herre vår Gud, med ljuset av din nåd, så att vi lever för dig, som i din visdom skapat oss och uppehåller oss i din försyn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 19/7

torsdag vecka 15 under året,

Jes 26:7-9,12,16-19 Ps 102:13-21 Matt 11:28-30


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, låt dem som sitter i mörkret och i dödens skugga skåda soluppgången, avglansen av din härlighet, som har kommit ner till oss från höjden,Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 20/7

fredag vecka 15 under året,

Jes 38:1-6,21-22, 7-8 Ps: Jes 38:10-12d,16 Matt 12:1-8


Under året II

Bön:
Fyll våra sinnen med din närvaro, allsmäktige Gud, så att vi under din ledning och med dig som mål vandrar i ljuset av din lag. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 21/7

lördag vecka 15 under året,

Mik 2:1-5 Ps 10:1-4, 7-8, 14 Matt 12:14-21


Under året II

Bön:
Gud, källan och upphovet till vår frälsning, låt vårt liv förkunna din ära, så att vår lovsång här i tiden fullkomnas i evigheten. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 22/7

söndag vecka 16 under året,

Jer 23:1-6 Ps 23 Ef 2:13-18 Mark 6:30-34

Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om.
Han sade till dem: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta.

De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma.

Men man såg att de for och många fick veta det, och från alla städerna skyndade folk dit till fots och hann före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge.
Under året B

Bön:

Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 23/7

måndag vecka 16 under året,

Mik 6:1-4,6-8 Ps 50:5-6, 8-9, 16b-17, 21, 23 Matt 12:38-42

Matt 12:38-42:
Vid den tiden sade några skriftlärda och fariseer till Jesus: "Mästare, vi vill se dig göra ett tecken."
Han svarade: "Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.
Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo."
Under året II

Bön:
Gud, du gav oss jorden att vårda och bruka och solen till vår tjänst, låt vårt arbete idag bli dig till ära och till glädje för vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 24/7

tisdag vecka 16 under året,

Mik 7:14-15,18-20 Ps 85:2-8 Matt 12:46-50

Matt 12:46-50:
När Jesus talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, och någon sade till honom: "Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig."
Han svarade honom: "Vem är min mor, och vilka är mina bröder?" Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: "Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor."
Under året II

Bön:
Ge oss, Herre, en starkare tro, så att vår lovsång blir fullkomlig och bär frukt i nytt liv för din kyrka. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 25/7

onsdag vecka 16 under året,

Jer 1:1,4-10 Ps 71:1-4a, 5-6b, 15ab, 17 Matt 13:1-9


Under året II

Bön:
Tänk, Herre på ditt förbund, som ingicks på nytt och för evigt i Lammets blod, så att ditt folk får syndernas förlåtelse och vinner alltmer av den frihet han förvärvat åt varje människa. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 26/7

torsdag vecka 16 under året,

Jer 2:1-3,7-8,12-13 Ps 36 Matt 13:10-17


Under året II

Bön:
Herre, ge oss säker kunskap om frälsningen, så att vi räddas ur våra ovänners hand och utan fruktan tjänar dig i alla våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


fredag den 27/7

fredag vecka 16 under året,

Jer 3:14-17 Ps:Jer 31:10-12b,13 Matt 13:18-23

Matt 13:18-23:
Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde.
Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall.
Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt.
Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."
Under året II

Bön:
Skänk oss, Herre, nåd i överflöd, så att vi följer dina bud och får din tröst i detta liv och glädjen i det kommande. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 28/7

lördag vecka 16 under året,

Jer 7:1-11 Ps 84:3-6a, 8a, 11 Matt 13:24-30

Matt 13:24-30:
Jesus lät dem höra en liknelse: "Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset.
Då gick tjänarna till sin herre och sade: 'Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?'
Han svarade: 'Det är en fiende som har varit framme.' Tjänarna frågade: 'Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset?' -
'Nej', svarade han, 'då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.'"
Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 29/7

söndag vecka 17 under året,

2 Kung 4:42-44 Ps 145 Ef 4:1-6 Joh 6.1-15

2 Kung 4:42-44:
En man kom från Baal Shalisha till gudsmannen med tjugo kornbröd, bakade på det första av den nya skörden, och med färska ax av sin gröda. "Ge det åt männen att äta", sade Elisha, men hans tjänare invände: "Skulle jag sätta fram det här åt hundra man?" - "Ge det åt männen", upprepade Elisha, "ty så säger Herren: De skall äta och få över."
Då satte han fram det, och de åt och fick över, som Herren hade sagt.

---

Ef 4:1-6:
Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek.

Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp.

En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.

---

Joh 6:1-15: Mat åt fem tusen
Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka.

Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos:
”Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?” Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade:
”Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.” En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade:
”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många?” Jesus sade:
”Låt folket slå sig ner.” Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner — det var omkring fem tusen män.

Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna:
”Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars.” De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit.

Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: ”Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.” Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.
Under året B

Bön:

Gud, vårt hopp och vår tillflykt, från dig får allt sitt värde och helighet. Visa i barmhärtighet hur vi skall leva i världen, så att vi under din ledning brukar de förgängliga gåvorna så att vi inte går miste om de oförgängliga. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 30/7

måndag vecka 17 under året,

Jer 13:1-11 Ps: 5 Mos 32:18-21 Matt 13:31-35


Under året II

Bön:
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 31/7

tisdag vecka 17 under året,

Jer 14:17-22 Ps 79:8-9, 11, 13 Matt 13:36-43

Jer 14:17-22:
Detta skall du säga till dem:
Tårar strömmar från mina ögon
natt och dag, utan avbrott.
Ty mitt folk, min arma dotter,
har drabbats av ett förkrossande slag,
av ett oläkligt sår.

Går jag ut på fälten
ser jag dem som stupat för svärd,
går jag in i staden
ser jag svältens härjningar.
Även präster och profeter
irrar omkring i landet, rådlösa.

Har du helt förkastat Juda?
Känner du avsky för Sion?
Varför har du slagit oss,
gett oss oläkliga sår?
Vi hoppas på fred och välgång
men lyckan uteblir,
vi hoppas på en tid av läkedom
men möter skräck.

Herre, vi erkänner vår ondska,
våra fäders skuld,
ja, vi har syndat mot dig.
För ditt namns ära: förskjut oss inte,
förnedra inte din härlighets tron!
Kom ihåg ditt förbund med oss, bryt det inte!

Kan någon av folkens falska gudar ge regn?
Kan himlen själv låta skurar falla?
Endast du kan det, Herre, vår Gud,
du är vårt hopp.
Ty du är den som gjort allt detta.

---

Ps 79:8-9, 11, 13
Låt inte våra förfäders missgärningar drabba oss,
skynda oss till mötes i din barmhärtighet,
ty vi är djupt förnedrade.

Hjälp oss, Gud, vår frälsare, för din äras skull,
rädda oss, förlåt oss vår synd för ditt namns skull.
Låt de fångnas klagan komma inför ditt ansikte,
låt din väldiga arm hålla dödens barn vid liv.

Men vi, som är ditt folk och får i din hjord,
vi vill tacka dig i evighet,
vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.

---

Matt 13:36-43:
Jesus lät folket gå och återvände hem. Hans lärjungar kom då till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss."

Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen, åkern är världen, den goda säden är rikets barn, och ogräset är det ondas barn.
Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna.

Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike. Hör, du som har öron.
Under året II

Bön:
Herre, tag emot vår bön, och låt ljuset av din kärlek falla in i hjärtats dolda djup, så att inga dunkla begär behärskar dem som blivit helade av dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____

Divine Office eng

 

-------------------

 

 

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPad, Tidegärden för Android