Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

19/8
S Jean Eudes, präst (+1680)

dagens helgon

Betydde mycket för 1600-talets religiösa förnyelse i Frankrike. Han gav spridning åt Jesu hjärta-kulten och grundade ordnar som ägnade sig åt prästutbildning och karitativ verksamhet.


20/8
S Bernhard av Clairvaux (+1153)

dagens helgon

Stor både som mystiker och som handlingsmänniska. Född 1091, gick som 22-åring in i klostret Cîteaux i Frankrike (cistercienser, gren av Benediktinorden). Bernhard gjorde sig känd som intensiv predikant. Ryktet om hans självförsakelse och fromhet spred sig och han utsågs till ledare för en grupp munkar som skulle grunda ett nytt kloster i Clairvaux i regionen Champagne. Inom ett par år hade klostret i Clairvaux givit upphov till ytterligare 163 kloster i Europa, bl.a. Danmark och Sverige. Vid Bernhards hade klostret i Clairvaux 700 munkar. Helgonförklarades av påve Alexander III den 18 januari 1174. Lämnade efter sig 10 större teologiska verk, mer än 300 betraktelser och 500 bevarade brev.


21/8
S Pius X (+1914) påve

dagens helgon

Giuseppe Sarto, som han från början hette, var av enkel familj och fortsatte som påve (1903-14) att leva ett enkelt liv. Hans mest bestående insats gällde den liturgiska förnyelsen och det personliga fromhetslivet. Ivrade för ett flitigare bruk av sakramenten.


22/8
Den saliga Jungfrun Maria, Drottningen, minnesdag

dagens helgon

Jes 9:2-7 Ps 113 Luk 1:26-38


23/8
S Rosa av Lima (+1617), jungfru

dagens helgon


24/8
S Bartolomeus, apostel

dagens helgon

Hans namn möter bara i evangeliernas apostlalistor. Han antas vara identisk med Natanael, som omtalas i Joh 1:45-51. Enligt senare tradition predikade han i Indien, Mesopotamien, Armenien m.fl. länder och flåddes till sist till döds.

Upp 9b-14:
"Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru." Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.

---

Joh 1:45-51
Filippos träffade Natanael och sade till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret."
Natanael sade: "Kan det komma något gott från Nasaret?" Filippos svarade: "Följ med och se!"
Jesus såg Natanael komma och sade om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek."
Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet."
Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung."
Då sade Jesus till honom: "Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se."
Och han sade: "Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."

Upp 21:9b-14 Ps 145:10-13b, 17-18 Joh 1:45-51


25/8
S Ludvig av Frankrike (+1270)

dagens helgon


27/8
S Monica (+387), S Augustinus mor

dagens helgon


28/8
S Augustinus (+430) biskop

dagens helgon


29/8
Johannes Döparens martyrium, r

dagens helgon

Jer 1:17-19:
Fäst upp dina kläder,
res dig och säg till dem
allt vad jag befaller dig!
Var inte förskräckt för dem,
ty då slår jag dig med skräck inför dem.

Se, jag gör dig i dag
till en befäst stad,
en pelare av järn, en mur av koppar,
som håller stånd mot hela landet,
mot Judas kungar och dess stormän,
mot prästerna och folket i landet.
De skall angripa dig,
men de skall inte besegra dig,
ty jag är med dig,
säger Herren,
och jag skall rädda dig.

---

Från Ps 71:
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
svik mig aldrig!
Du som är trofast, hjälp mig, befria mig,
lyssna på mig och rädda mig.

Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.
Ja, du är min klippa och min borg.

Befria mig, Gud, ur de ondas grepp.
Du är mitt hopp, o Herre, min Gud,
min trygghet ända från min ungdom.
Från min första stund har du varit mitt stöd,
från moderlivet min styrka.

Jag vill vittna om din trofasthet,
ständigt vittna om den hjälp du ger.
Gud, från min ungdom har du fostrat mig,
och ännu förkunnar jag dina under.

---

Mark 6:17-22:
Herodes hade låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till det var Herodias, hans bror Filippos hustru. Henne hade han gift sig med, och Johannes hade sagt till Herodes: ”Det är inte tillåtet för dig att leva ihop med din brors hustru.” Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom, men kunde inte.
Ty Herodes hade respekt för Johannes, som han visste var en rättfärdig och helig man, och skyddade honom, och när han hade hört honom kände han sig mycket osäker och ville höra mer av honom.

Men en dag kom hennes tillfälle, och det var när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud för sina stormän och överstarna och de främsta i Galileen. Herodias dotter kom då in och dansade så att Herodes och hans gäster blev förtjusta. Kungen sade till flickan: ”Be mig om vad du vill, och du skall få det.” Och han lovade och svor: ”Vad du än ber mig om skall jag ge dig, om det så vore halva mitt rike.”

Då gick hon ut och frågade sin mor: ”Vad skall jag be om?” Hon svarade: ”Johannes döparens huvud.” Flickan skyndade in till kungen och bad honom: ”Jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat.”

Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte säga nej till henne utan skickade en livvakt med befallning att hämta Johannes huvud.

Soldaten gick och halshögg honom i fängelset och kom sedan med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det åt sin mor.

Men när Johannes lärjungar fick reda på det kom de dit och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Jer 1:17-19 Ps71: 1-4a, 5-6b, 15ab, 17 Mark 6:17-29

Du kraftens Gud, från vilken alla goda gåvor kommer, väck kärleken till liv i våra hjärtan, så att vi förmår att älska dig och nådens liv i oss bevaras och kan växa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


Dagens läsningar i mässan:

fredag den 17/8

fredag vecka 19 under året,

Hes 16:1-15,60,63 Ps: Jes 12:2-3,4b-6 Matt 19:3-12


Under året II

Bön:
Fyll våra sinnen med din närvaro, allsmäktige Gud, så att vi under din ledning och med dig som mål vandrar i ljuset av din lag. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 18/8

lördag vecka 19 under året,

Hes 18:1-10,13b,30-32 Ps 51:12-17 Matt 19:13-15


Under året II

Bön:
Gud, källan och upphovet till vår frälsning, låt vårt liv förkunna din ära, så att vår lovsång här i tiden fullkomnas i evigheten. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 19/8

Söndag vecka 20 under året,

Ords 9:1-6 Ps 34:2-3, 10-15 Ef 5:15-20 Joh 6:51-58

Ords 9:1-6:
Visheten har byggt sig ett hus,
hon har huggit ut sina sju pelare.
Hon har ställt till med slakt,
blandat vinet och dukat bordet.

Hon har sänt ut sina tjänsteflickor
att ropa från höjderna i staden:
"Du som är okunnig - kom!"

Till de oförståndiga säger hon:
"Kom! Ät mitt bröd
och drick vinet jag har blandat.
Överge enfalden så får ni leva,
följ förståndets väg."

---

Ps 34:2-3, 10-15:
Jag vill alltid prisa Herren,
ständigt sjunga hans lov.
Stolt ger jag Herren äran,
de betryckta hör det och gläds.

Frukta Herren, ni hans heliga,
de som fruktar honom lider ingen brist.
Lejon kan lida nöd och hungra,
de som sökt sig till Herren saknar ingenting.

Kom, mina barn, lyssna på mig,
jag vill lära er att frukta Herren.
Är du en som älskar livet
och vill se många lyckliga år?

Bevara då din tunga från ont
och dina läppar från falska ord.
Sky det onda och gör det goda,
sträva efter att hålla fred.

---

Ef 5:15-20:
Se noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta, och tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn.

---

Joh 6:51-58: Vid den tiden sade Jesus: "Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.”
Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta.

Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet.
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck.
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.”
Under året B

Bön:

Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. tänd din kärleks elde i våra hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 20/8

Jungfru Marias Upptagning i Himmelen,

1 Krön 15:3-4, 15-16, 16.1-2 Ps 132:6-7, 9-10, 13-14 1 Kor 15:54-57 Luk 11:27-28

1 Krön 15:3-4, 15-16, 16.1-2
David samlade hela Israel i Jerusalem för att föra upp Herrens ark till den plats som han gjort i ordning åt den. David kallade samman Arons ättlingar och leviterna.
Leviterna bar Guds ark på sina axlar med bärstänger, så som Mose hade befallt i enlighet med Herrens ord.
David befallde de främsta bland leviterna att låta sina ämbetsbröder sångarna göra tjänst med musikinstrument: harpor, lyror och cymbaler. De skulle spela på dem och låta glädjesången ljuda.
Guds ark fördes in och ställdes i det tält som David hade rest åt den. Sedan bar man fram brännoffer och gemenskapsoffer inför Gud, och då David hade avslutat offren välsignade han folket med Herrens namn.

---

1 Kor 15:54-57
När det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus.

---

Luk 11:27-28
När Jesus sade detta hördes en kvinna i mängden ropa: "Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat."
Men han svarade: "Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det."
Under året B

Bön:
Gud, du gav oss jorden att vårda och bruka och solen till vår tjänst, låt vårt arbete idag bli dig till ära och till glädje för vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Allsmäktige, evige Gud, till himmelens härlighet har du upphöjt din Sons moder, den alltid rena jungfrun Maria, med kropp och själ. Lär oss att lyfta blicken upp till denna härlighet, och låt oss en gång dela den med henne. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 21/8

tisdag vecka 20 under året,

Hes 28:1-10 5 Mos 32:26-28, 30, 35c-36b Matt 19:23-30


Under året II

Bön:
Ge oss, Herre, en starkare tro, så att vår lovsång blir fullkomlig och bär frukt i nytt liv för din kyrka. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 22/8

onsdag vecka 20 under året,

Hes 34:1-11 Ps 23 Matt 20:1-16


Under året II

Bön:
Tänk, Herre på ditt förbund, som ingicks på nytt och för evigt i Lammets blod, så att ditt folk får syndernas förlåtelse och vinner alltmer av den frihet han förvärvat åt varje människa. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 23/8

torsdag vecka 20 under året,

Hes 36:23-28 Ps 51:12-15, 18-19 Matt 22:1-14


Under året II

Bön:
Herre, ge oss säker kunskap om frälsningen, så att vi räddas ur våra ovänners hand och utan fruktan tjänar dig i alla våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


fredag den 24/8

fredag vecka 20 under året,

Hes 37:1-14 Ps 107:2-9 Matt 22:34-40


Under året II

Bön:
Skänk oss, Herre, nåd i överflöd, så att vi följer dina bud och får din tröst i detta liv och glädjen i det kommande. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 25/8

lördag vecka 20 under året,

Hes 43:1-7a Ps 85:9-14 Matt 23:1-12


Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 26/8

söndag vecka 21 under året,

Jos 24:1-2a, 15-17, 18b Ps 34:2-3, 16-23 Ef 5:21-32 Joh 6:60-69

Jos 24:1-2a, 15-17, 18b:
Josua samlade alla Israels stammar i Shekem. Han kallade till sig Israels äldste och överhuvuden, domare och förmän, och de trädde fram inför Gud. Därefter talade Josua till hela folket: "Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill tjäna: de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som dyrkas av amoreerna, vilkas land ni bor i. Jag och min släkt vill tjäna Herren."

Folket svarade: "Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Därför vill vi också tjäna Herren. Han är vår Gud."

---

Ps 34:2-3, 16-23
Jag vill alltid prisa Herren,
ständigt sjunga hans lov.
Stolt ger jag Herren äran,
de betryckta hör det och gläds.

Herrens ögon ser de rättfärdiga,
och hans öron hör deras rop.
Herren inskrider mot dem som gör det onda,
han utplånar deras minne på jorden.

De rättfärdiga ropar, och Herren hör
och räddar dem ur all nöd.
Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.

Den rättfärdige drabbas av mycket ont,
men Herren räddar honom från allt.
Han skyddar varje ben i hans kropp,
inte ett enda skall krossas.

Olyckan dödar den gudlöse,
den rättfärdiges fiender står med skuld.
Herren räddar sina tjänares liv,
de som flyr till honom är fria från skuld.

---

Ef 5:21-32:
Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud - han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.

Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan - vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan.

---

Joh 6:60-69: Lärjungarna förargar sig över Jesu ord
Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: ”Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?”

Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: ”Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror.”
Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: ”Det var därför jag sade er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern.”

Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom.
Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?”
Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.”
Under året B

Bön:

Gud, din gåva är det att kyrkans många lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 27/8

måndag vecka 21 under året,

2 Thess 1:1-5,11-12 Ps 96:1-5 Matt 23:13-22


Under året II

Bön:
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 28/8

tisdag vecka 21 under året,

2 Thess 2:1-3a.13-17 Ps 98 Matt 23:23-26

2 Thess 2:1-3a, 13-17:
När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Men vi måste alltid tacka Gud för er, bröder som Herren älskar. Ty Gud har utsett er att vara de första som skall räddas genom att ni helgas i er ande och tror på sanningen.

Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni skall vinna vår herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev.

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord.

---

Matt 23:23-26:
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra.

Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler! Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde farisé, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren.
Under året II

Bön:
Herre, tag emot vår bön, och låt ljuset av din kärlek falla in i hjärtats dolda djup, så att inga dunkla begär behärskar dem som blivit helade av dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 29/8

onsdag vecka 21 under året,

2 Thess 3:6-10,16-18 Ps 128:1-2, 4-5 Matt 23:27-32


Under året II

Bön:
Herre, var oss nära i vår bön, och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, alltid har vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 30/8

torsdag vecka 21 under året,

1 Kor 1:1-9 Ps 145:2-7 Matt 24:42-51


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, afton och morgon och middag åkallar vi ditt upphöjda namn och ber dig att du skingrar mörkret i vårt hjärta, så att vårt liv här i tiden leder fram till det ljus där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 31/8

fredag vecka 21 under året,

1 Kor 1:17-25 Ps 33:1-2, 4-5, 10ab, 11 Matt 25:1-13


Under året II

Bön:
Gud, du som skingrar okunnighetens mörker med ljuset från ditt ord, skänk oss en starkare tro, så att inga frestelser kan släcka andens glöd i våra hjärtan.Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____

Divine Office eng

 

-------------------

 

 

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPad, Tidegärden för Android