sv-SEpl-PLde-DEfr-FRen-USes-ESen-GB
  |  Login
Historik:
1999-09-07: Isidors domän isidordata.a.se tas i bruk.
1999-09-27: Kyrkans dagliga bön

- Fri tjänst, Katolska kyrkans tidegärd, dagsläsningar
 
2000-04-06: Isidor

nätverkstjänster - Intranät till rimligt pris för små och

medelstora arbetsgrupper
 
2000-12-21: Ändrat domännamn till

isidordata.se  (.a tas bort)
2000-12-23: Katolskt fönster

- ny portal till den katolska världen
2000-12-28:

Katolskt forum - diskussions- och samtalsforum

för katoliker och icke-katoliker intresserade av katolsk tro.
 
2003-08-01: Nya domänerna www.isidor.se

och www.katolsktfonster.se tas i bruk