Laudes

söndag vecka 2 advent, söndag vecka 2 advent

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Kom, låt oss tillbedja honom.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Du är vår styrka, Sion, Guds heliga stad, dina murar och värn är Frälsaren. Öppna portarna, ty Gud är med oss. Ps118

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Sjung, du Israels folk:
evigt varar hans nåd.
Sjung, du Arons ätt:
evigt varar hans nåd.
Sjung, ni som fruktar Herren:
evigt varar hans nåd.

Jag ropade till Herren i mitt trångmål.
Herren svarade, han förde mig ut i frihet.
Herren är med mig — jag har ingenting att frukta:
vad kan människor göra mig?
Herren är med mig, han hjälper mig,
jag skall triumfera över mina fiender.

Det är bättre att ty sig till Herren
än att lita på människors hjälp.
Det är bättre att ty sig till Herren
än att lita på mäktiga män.

Jag var kringränd av främmande folk,
men jag höll dem från livet med Herrens hjälp.
Jag var kringränd på alla sidor,
men jag höll dem från livet med Herrens hjälp.
De kringrände mig som en bisvärm
men slocknade som eld i törne.
Jag höll dem från livet med Herrens hjälp.

De trängde mig hårt, jag var nära att falla,
men Herren kom mig till hjälp.
Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.

Hör hur segerropen skallar, jubel stiger från de trognas läger:
Herrens hand har visat sin kraft.
Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.

Jag skall inte dö, jag skall leva
och vittna om Herrens gärningar.
Hårt har Herren tuktat mig,
men han gav mig inte i dödens våld.

Öppna för mig rättfärdighetens portar!
Jag vill gå in och tacka Herren.
Här är Herrens port,
här får hans trogna gå in.
Jag tackar dig för att du hörde min bön
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade
har blivit en hörnsten.
Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.
Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss!
Herre, ge framgång!

Välsignad den som kommer i Herrens namn!
Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud. Han gav oss ljus.
Ordna er till procession, med kvistar i händerna,
ända till altarets horn!
Du är min Gud, jag vill tacka dig.
Min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Du är vår styrka, Sion, Guds heliga stad, dina murar och värn är Frälsaren. Öppna portarna, ty Gud är med oss. Ps118

---


Ant 2: Kom till källan, alla ni som är törstiga, sök Herren medan han låter sig finnas. Till Dan B:29-34

Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud, *
Lovad och upphöjd i evighet,
Och prisat vare din härlighets heliga namn, *
Lovprisat och upphöjt i evighet.

Prisad vare du i din heliga härlighets tempel, *
Lovsjungen och förhärligad i evighet.
Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ned i djupen, *
Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du på din kungatron, *
lovsjungen och upphöjd i evighet.
Prisad vare du i himelens boningar, *
Lovsjungen och ärad i evighet.
Prisa Herren, alla hans verk, *
Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant: Kom till källan, alla ni som är törstiga, sök Herren medan han låter sig finnas. Till Dan B:29-34

---


Ant 3: Se, Herren kommer i makt och glans, han skall upplysa sina tjänares ögon. Halleluja. Ps150

Prisa Gud i hans helgedom,
prisa honom i hans höga himmel.
2 Prisa honom för hans mäktiga gärningar,
prisa honom för hans väldiga storhet.
3 Prisa honom med hornstötar,
prisa honom med harpa och lyra,
4 prisa honom med tamburin och dans,
prisa honom med strängaspel och flöjt,
5 prisa honom med klingande cymbaler,
prisa honom med jublande cymbaler.
6 Allt som lever och andas skall prisa Herren.
Halleluja!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Se, Herren kommer i makt och glans, han skall upplysa sina tjänares ögon. Halleluja. Ps150

Läsning:
Rom 13:11: Det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Kristus, den levande Gudens Son, +förbarma dig över oss. Du som skall komma åter, +

Benedictus:
Ant: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Kristus, ärans konung, bli vårt ljus och vårt liv.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Allsmäktige och barmhärtiger Gud, låt inget här på jorden hindra oss att skynda din son till mötes, utan led oss med din himmelska vishet till fullkomlig förening med honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details