sv-SEpl-PLde-DEfr-FRen-USes-ESen-GB
  Medicin
  |  Login
Söktjänster för medicin:   Patientinformation

 

  För läkare  

Sekter  Ett genuint möte mellan personer bygger på ömsesidig respekt och att det finns ett givande och tagande från båda håll. Det finns i relation till motparten en osynlig gräns man inte får överskrida. Överskrids den gränsen går det genuina mötet över i manipulation. Läs mera...

Medicin allmänt   Psykiatri
  Bibliotekstjänster  

Region Stockholm

      Tidskrifter