Psaltaren 100

Lovsång vid inträdet i templet


Psaltaren 100

Herren befaller dem som han återlöst att sjunga segerns sång (Athanasios)

Höj jubel till Herren, alla länder. +
2 Tjäna Herren med glädje,
kom inför hans ansikte med fröjderop.

3 Vet att Herren är Gud. 
Han har gjort oss, och inte vi själva, 
till sitt folk och till får i sin hjord.
4 Gå in i hans portar med tacksägelse, +
i hans gårdar med lov, 
tacka honom, lova hans namn.

5 Ty Herren är god, 
hans nåd varar evinnerligen 
och hans trofasthet 
från släkte till släkte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.