Jubelsång om frälsningen

Psaltaren 118

Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

I
Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Sjung, du Israels folk:
evigt varar hans nåd.
Sjung, du Arons ätt:
evigt varar hans nåd.
Sjung, ni som fruktar Herren:
evigt varar hans nåd.

Jag ropade till Herren i mitt trångmål.
Herren svarade, han förde mig ut i frihet.
Herren är med mig — jag har ingenting att frukta:
vad kan människor göra mig?
Herren är med mig, han hjälper mig,
jag skall triumfera över mina fiender.

Det är bättre att ty sig till Herren
än att lita på människors hjälp.
Det är bättre att ty sig till Herren
än att lita på mäktiga män.


II
Jag var kringränd av främmande folk,
men jag höll dem från livet med Herrens hjälp.
Jag var kringränd på alla sidor,
men jag höll dem från livet med Herrens hjälp.
De kringrände mig som en bisvärm
men slocknade som eld i törne.
Jag höll dem från livet med Herrens hjälp.

De trängde mig hårt, jag var nära att falla,
men Herren kom mig till hjälp.
Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.

Hör hur segerropen skallar, jubel stiger från de trognas läger:
Herrens hand har visat sin kraft.
Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.

Jag skall inte dö, jag skall leva
och vittna om Herrens gärningar.
Hårt har Herren tuktat mig,
men han gav mig inte i dödens våld.


III
 Öppna för mig rättfärdighetens portar!
Jag vill gå in och tacka Herren.
Här är Herrens port,
här får hans trogna gå in.
Jag tackar dig för att du hörde min bön
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade
har blivit en hörnsten.
Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.
Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss!
Herre, ge framgång!

Välsignad den som kommer i Herrens namn!
Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud. Han gav oss ljus.
Ordna er till procession, med kvistar i händerna,
ända till altarets horn!
Du är min Gud, jag vill tacka dig.
Min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.