Lova Herren

Psaltaren 150

Lovsjung med er ande, lovsjung också med ert förnuft, förhärliga Gud med både själ och kropp (Hesychios av Jerusalem)

Prisa Gud i hans helgedom,
prisa honom i hans höga himmel.
2 Prisa honom för hans mäktiga gärningar,
prisa honom för hans väldiga storhet.
3 Prisa honom med hornstötar,
prisa honom med harpa och lyra,
4 prisa honom med tamburin och dans,
prisa honom med strängaspel och flöjt,
5 prisa honom med klingande cymbaler,
prisa honom med jublande cymbaler.
6 Allt som lever och andas skall prisa Herren.
Halleluja!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.