Psaltaren 24


1 Jorden är Herrens och allt vad därpå är, 
jordens krets och de som bor på den.
2 Ty han är den som har lagt hennes grund på haven, 
den som på strömmarna har berett henne fäste.

3 Vem får gå upp på Herrens berg, 
och vem får träda in i hans helgedom?
4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, 
den som inte vänder sin själ till lögn
och den som inte svär falskt.

5 Han skall få välsignelse av Herren 
och rättfärdighet av sin frälsnings Gud.
6 Sådant är det släkte som frågar efter honom, 
de som söker ditt ansikte, de är Jakobs barn.

7 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, 
ni eviga dörrar, 
för att ärans konung må dra dit in.
8 Vem är då ärans konung? 
Det är Herren, stark och väldig, 
Herren, väldig i strid.

9 Höj, ni portar, era huvuden, 
höj dem, ni eviga dörrar, 
för att ärans konung må dra dit in.
10 Vem är då denne ärans konung? 
Det är Herren Sebaot, han är ärans konung. 

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.