Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
KKS´ nye ordförande Diakon Pancho Chin A Loi presenterar sig
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

KKS´ nye ordförande Diakon Pancho Chin A Loi presenterar sig

För er som inte vet vem jag är, så är jag ständig diakon i Helige Trefaldighets församling i Järfälla. Jag är också musiker.  Jag vill börja med att uttrycka min tacksamhet för den fantastiska grunden som arbetsgruppen för katolskt karismatisk förnyelse i Sverige (AKKS) har lagt ned under ledning av Lillemor Hallin med stöd av Kerstin Jonsson, där även Bengt Malmgren och Maria Fischer har varit stridsmän i Herrens tjänst och till sist även jag.

Att den Helige Ande har verkat på ett underbart sätt upplever jag så stark idag när jag har fått uppdraget att bilda en ny National Service committee. Med andra ord en ny styrelse som helt enkelt fortsätter att ställa sig till förfogande att fortsätta verka för karismatisk förnyelse här i stiftet inom ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) i Rom.

I första hand är kyrkan byggd på klippan och däri finns den stora tryggheten men när jag tänker på grunden som AKKS har lagd ned, så fylls mitt hjärta av lovsång till Herren. De har grävd djupt och grunden har lagds på berget. När man se och hör och upplever detta, hur skall man då kunna låta bli att gå vidare, genom att lyssna in och handla under Guds Andes inspiration?

Inför detta stora ansvar är jag därför full av förtröstan och förväntan men självklart också väldigt tacksam för det stora stödet jag får av min kära hustru Monique samt av Lillemor, Kerstin, Bengt och Maria. Det är en stor glädje att redan nu kunna räkna med Görel Hedberg i den nya styrelsen som kommer att byta namn till KKS (Katolskt Karismatisk Förnyelse i Sverige).

Kära bröder och systrar, ta med oss i era böner så att vi får Herrens fulla ledning i en ny styrelse och kan fortsätta att vara kanaler för den Helige Andes förnyelse av alla troende. Att vi får nåden att inte bara genom information, men också personligen presenterar Jesus Kristus vår Herre för varje enskilt och för alla människor.

Er tjänare i KristusPancho Chin A Loi

Previous Article En pionjärs reflektioner
Next Article Pentecost of the Nations - karismatiskt pingstfirande
Print
8592 Rate this article:
3.7
Please login or register to post comments.