Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Event date: 10/4/2023 5:00 PM Export event
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR, Händelser

Lovsång, tillbedjan, förbön i Katolska domk 4 okt.

Alla är välkomna. Sprid gärna till era vänner.

2033 Agenda presenteras på denna korta video. I slutet påvens utmaning:

 

Synoden 2021-2024 som handlar om att hela kyrkan skall samverka och alla döptas nådegåvor komma till utryck till förmån för en ny evangelisation. Gemenskap - delaktighet - mission.  [Information på Stockholms katolska stifts hemsida].

Bön från synodkansliet som vi kan be tillsammans med hela kyrkan:

Här står vi inför dig, helige Ande,
samlade i ditt namn.
Du är vår enda vägvisare –
ta din boning i våra hjärtan.
Lär oss vägen vi skall gå
och visa oss hur vi kan följa den.
Vi är svaga och syndiga –
tillåt inte att vi skapar osäkerhet
om vad som är sant och rätt.
Låt inte okunnighet leda oss på avvägar
eller partiskhet påverka vårt handlande.
Låt oss finna vår enhet i dig,
så att vi färdas tillsammans mot det eviga livet
och inte viker av från sanningens väg.
Om allt detta ber vi dig,
du som verkar alltid och överallt
i enhet med Fadern och Sonen,
i evigheters evighet.
Amen.

Print
959 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.