AKKS nyhetsbrev
EVANGELISATION 2000

Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige och Evangelisation 2000
Augusti 2000  

”Ni skall vittna om mig… ända till jordens yttersta gräns” (Apg 1:8).
Så sade Jesus till sina lärjungar strax innan han återvände till sin Fader i himlen. Det har tagit sin tid för många av oss katoliker i Sverige att få självförtroende nog att kunna vittna om vår tro, det dyraste vi har, i vår omgivning.  

”Kyrkan finns till för att evangelisera” (Evangelii Nuntiandi, punkt 14). Nu växer intresset för att kunna göra detta. Våra syskon i andra kyrkor och samfund uppmuntrar och stöder oss och samarbetar med oss. Denna ekumeniska dimension av vår evangelisation är viktig. Det är när vi ”blir ett som världen kan tro…” (Joh 17:21).

”Ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er” (Apg 1:8). Samme Ande är verksam idag, med samma kraft som under kristenhetens första tid.

Höstens program är välfyllt - med bön för andlig förnyelse och evangelisation, med undervisning om och utrustning till evangelisation, med möjligheter till direkt evangelisation i gemenskap, med många tillfällen till att ta emot mer av den helige Ande.
Välkommen till allt detta!

DET HÄNDER I HÖST

 • 7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec kl 19.00: KARISMATISK MÄSSA i S:ta Birgittas folkhögskolas kapell.

 • 14-17 sept: DEN STORA UTMANINGEN. Konferens i S:ta Clara kyrka i Stockholm och Katolska domkyrkan om cellgrupper i församlingen med don Pigi Perini, Milano

 • 23 sept: Reträtt med Fader Paul Marx OMI i Köpenhamn

 • 29 sept-1 okt: SE DIN MODER, Maria-dagar i S:t Lars katolska församling, Uppsala

 • 21 okt: Böndag på spanska och svenska för andlig förnyelse och evangelisation,Vårfrukyrkan, Täby

 • 18 nov: Böndag på spanska och svenska, Vårfrukyrkan, Täby

 • 23-24 nov: STOCKHOLM ALPHA-KONFERENS i Immanuelskyrkan, Stockholm,

 • Varje onsdag kl 18.00-21.00 fr o m 23 aug: 
  CAFÉ JOY, ungdomscafé i Pauligården, Katolska domkyrkan. 

 

ACTIVIDADES DEL OTOÑO

 • 7 sept, 5 oct, 2 nov. 7 dic. a las 19.00: MISA CARISMATICA en la capilla de "S:ta Birgittas folkhögskola"

 • 14-17 sept: DEN STORA UTMANINGEN.  Konferens i S:ta Clara kyrka i Stockholm och Katolska domkyrkan om cellgrupper i församlingen med don Pigi Perini, Milano

 • 23 sept: ...

 • 29 sept-1 okt: .....

 • 21 oct Dia de oración por la renovación espiritual y evangelización, en español y en sueco.Vårfrukyrkan, Täby (Iglesia de Nuestra Señora en Täby)

 • 18 nov Dia de oración en español y sueco. Vårfrukyrkan, Täby

 • 23-24 nov: .....

 • Todos los miércoles de las 18.00 a las 21.00, a partir del 23 de agosto: CAFE JOY, café para jóvenes en Pauligården, en la Catedral Católica. 

 

 

Den stora utmaningen!!!

Kyrkans och individens växt genom den lilla cellen - hemgruppen!

Arbetskonferens
14 - 17 september 2000
S:ta Clara kyrka i Stockholm och S:t Eriks Katolska domkyrka


Vi vill inspirera till en dynamisk utveckling av
- smågrupper
- ledarträning
- evangelisation i vardagen
- att mogna som människa och kristen

Medverkande:
Don Pigi Perini, katolsk kyrkoherde med team från S Eustorgio katolska församling i Milano. 
Med 500 smågrupper utgör S Eustorgio Europas största "cellinriktade" kyrka.

Håkan Sunnliden, präst i Svenska kyrkan, banbrytare för vad som kommit att kallas CellKyrkan.
Urban Lennartsson, präst i Svenska kyrkan, har forskat kring cellstrukturerade församlingar.
Hans Lundaahl, präst i Svenska kyrkan med ansvar för hemgrupperna i S:ta Clara kyrka.

Arrangemanget är ett samarbete mellan de ovan nämnda, "S:ta Clara kyrkas vänner" och AKKS

Konferenser vänder sig till präster, pastorer, diakoner, ledare och blivande ledare av smågrupper samt alla övriga som har intresse av att informera sig om den lilla gruppens plats och betydelse, dess struktur, metod och dynamik i framtidens kyrka.

Dagsprogram:

 • torsdag 14 september
  • 08.00 mässa med förbön i S:ta Clara kyrka
   och samma tid mässa i Katolska domkyrkan
  • 09.30 undervisning, don Pigi Perini. Inledare: Biskop Anders Arborélius. S:ta Clara kyrka
  • 11.30 lunch
  • 13.30 seminarium, Urban Lennartsson
  • 19.00 möte i S:ta Clara kyrka

   

 • fredag 15 september 
  • 09.30 undervisning, don Pigi Perini. S:ta Clara kyrka
  • 11.30 lunch
  • 13.30 seminarium, Hans Lundaahl
  • 19.00 möte i S:ta Clara kyrka
 • lördag 16 september 
  • 09.30 undervisning, don Pigi Perini. S:ta Clara kyrka
  • 11.30 lunch
  • 13.30 seminarium, Håkan Sunnliden och samma tid mässa och seminarium med don Pigi i Katolska domkyrkan
  • 19.00 möte i S:ta Clara kyrka
 • söndag 17 september 
  • 11.00 Högmässa S:t Eriks Katolska Domkyrka, predikan don Pigi Perini och samma tid Högmässa S:ta Clara kyrka, predikan Håkan Sunnliden
  • 12.30 (ca) Kyrkkaffe i Katolska domkyrkan
  • 15.30 Celebration i S:ta Clara kyrka

S;ta Clara kyrka ligger i Stockholms city, mellan Åhléns och centralstationen.
S:t Eriks katolska domkyka, adress Folkungagat 46, T-bana Medborgarplatsen.

"S:ta Clara kyrkas vänner" står bakom arrangemanget. Öppna samlingar, ingen konferensavgift. Vi tror att vi kommer att få in vad vi behöver genom kollekter.

Mat och logi ordnas på egen hand.

Information: Hans Lundaahl 0709-41 55 41, Håkan Sunnliden 0370-209 03 eller vaktmästeriet S:ta Clara kyrka 08-723 30 31, Bengt Malmgren 08-448 01 71, Lillemor Hallin 08-758 98 82.

VÄLKOMMEN

 

KARISMATISKA  MÄSSOR

Sverige har nyligen tagit emot en grupp präster och systrar från Mexiko. Flera av dem har länge varit verksamma inom den karismatiska förnyelsen i sitt land.

Fader José Gloria inbjuder till KARISMATISK MÄSSA med lovsång, de sjukas smörjelse mm
i S:ta Birgitta folkhögskolas kapell, Björngårdsgatan 21, Stockholm (T-bana Mariatorget),
tider: 7 sept, 5 okt, 2 nov och 7 dec (d v s första torsdagen i varje månad) kl 19.00.

 

MISAS CARISMÁTICAS

Hace poco tiempo han llegado a Suecia un grupo de sacerdotes y religiosas de México. Varios de ellos han trabajado con la renovación carismática en su pais.

El Padre José Gloria nos invita a LA MISA CARISMÁTICA con himnos, Extramaunción,
etc. en la capilla de S:ta Birgittas Folkhögskola, Björngårdsgatan 21, Estocolmo (Estación de metro Mariatorget).
Dias: 7 sept, 5 oct. 2 nov y 7 dic. (o sea, el primer jueves de cada mes) a las 19.00 horas.

 

 

ALPHA-KURSER 

går som en löpeld genom den katolska världen idag. Bara i England har redan 600 katolska kurser hållits. ”Den bästa evangelisationskurs som hittills uppfunnits”, säger biskop Ambrose Griffiths. ”En enda Alphakurs gav mig mer än tre års teologiska studier vid universitetet” säger Simon Winters, lärare vid en katolsk skola.

Information om Alphakurserna och deras genomförande ges vid Alphakonferenser.

Välkommen till

STOCKHOLM  ALPHA-KONFERENS

23-24 nov 2000 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm.

Ledare: Nicky Gumbel (kursens skapare) och Ric Thorpe med en grupp från kyrkan Holy Trinity Brompton (HTB) i London (den kyrka där kursen kommit till).

Konferensavgifter: vid anmälan före 15 sept: kr 550.-. 4 eller fler från samma församling: 500.-
per person. Efter 15 sept: kr 600.- resp 550.-.
Info och beställning av konferensbroschyrer:
Alpha Sverige, tel 08-62 36 27, fax 08-35 62 55
epost: info@alphasverige.org
hemsida: http://www.alphasverige.org/

 

NDAGAR FÖR ANDLIG FÖRNYELSE OCH
EVANGELISATION

i Vårfrukyrkan i Täby lördagarna 21 oktober och 18 november kl 14.00 - 20.00 (med möjlighet att komma och gå som man vill och kan).

Tåg från Stockholm Östra (vid T-banestation Tekniska högskolan) c:a 13.30 till ROSLAGS NÄSBY, 15 -18 minuters resa. Obs: alla tåg går dit utom de till Näsby Park!


Program: lovsång, rosenkrans, invigning till Maria. C:a  15.15: bönegruppsgemenskap, vittnesbörd, invigning till Kristus, ev också de sjukas smörjelse. C:a 16.30: kaffepaus. 18.00: vesper och sakramental tillbedjan, mässa.
Tag med föremål som du vill ha välsignade (andaktsbilder, medaljonger, rosenkransar mm). Fasta gärna dagen innan.

Hjärtligt välkommen!
AKKS och EVANGELISATION 2000

DIAS DE ORACIÓN POR LA RENOVACIÓN ESPIRITUAL Y EVANGELIZAICIÓN

en Vårfrukyrkan en Täby, los sábados 21 de octubre y 18 de noviembre
entre las 14.00 y las 20.00 horas 
(se pueden llegar y partir cuando se quiera y se pueda)

Se toma el tren que parte de Stockholms Östra (metro Tekniska högskolan) a las
13.30 aprox. dirección ROSLAGS NÄSBY. 15-18 minutos de viaje. Nótese: todos los trenes pasan por ahí, excepto los de Näsby Park.

Programa: himnos, rosario, consagración a Maria. A las 15.15 aprox: grupo de oracion, testimonios, consagración a Cristo, extremaunción. A las 16.30 aprox. : kafe. A las 18.00: vísperas y exposición del Santísimo Sacramento, missa. 
Traigan objetos que quieran bendecir (estampas, medallas, rosarios, etc.) Se
recomienda ayunar el dia anterior.

Bienvemidos.

AKKS Y EVANGELIZACIÓN 2000

 

RETRÄTTER MED FADER PAUL MARX

I februari 2000 höll Fader Paul Marx OMI en mycket uppskattad reträtt i Vårfrukyrkan i Täby.
Kommande reträtter:

 •  lörd 25 sept 2000 i Köpenhamn.
    Info: Janet och Mogens Dahm, tel: + 3964 1612
 • 23-24 febr 2001 i Vår Fru av Rosenkransens församling, Karlstad.
  Info: Colette Johnsson, Kroppkärrsvägen 67 B, 654 61 Karlstad,
   tel: 054-83 54 83, epost: colette@x-stream.se
   Klara Arpi, tel 054-13 93 52.

 

CAFÉ JOY

Ett ungdomscafé, Café Joy, fungerar numera i Pauligården, Katolska domkyrkan, Folkungagatan 46 (T-bana Medborgarplatsen).
Tid: onsdagskvällar kl 18.00-21.00 fr o m 20 augusti.
Servering, gemenskap, musik.
Ansvarig: Pancho Chin A Loi

CAFÉ JOY

Un café para jóvenes, Cafe Joy, está ahora funcionando en Pauligården, en la catedral católica, Folkungagatan 24 (metro Medborgarplatsen)
Horarios: miércoles por la tarde, de las 18.00 a las 21.00 horas a partir del 23 de agosto.
Cafe, compañia, música.
Responsable: Pancho Chin A Loi.

 

SE DIN MODER 

Konferens kring Guds moder och vår moder Maria.


Maria visar på Guds kärlek och barmhärtighet. Hon är brännpunkten i mötet mellan Gud och människa.

Tid:   29 sept - 1 okt,
Plats:  S:t Lars katolska kyrka, Slottsgränd 7 och Katarinaskolan, Nedre Slottsgatan 8,   Uppsala,
Arr:   Föreningen Maria Regina Caeli,
Medverkande: Birgitta Löwendahl, leg psykoterapeut, bildterapeut, Ann Börjesson, teol kand,
Susanna dér de Kazinczy, preses i Karmels sekularorden, P Ulf Jonsson SJ

Information:  Föreningen Maria Regina Caeli, tel 018-71 25 70 eller 50 82 93,
Anmälan:   Senast 15 sept. Sätt in konferensavgiften kr 150.- på Maria Regina Caelis  postgiro nr 17 58 94-5. Skriv ”Se din moder” på talongen.

PROGRAM:
fred 29 sept
17.00  mötesbyrån öppnas i S:t Lars kyrka. Tillfälle till bikt.
18.15 - c 21.00  mässa, tillbedjan, kvällsté med meditation,

lörd 30 sept
  9.00  mötesbyrån öppnas,
10.00  ”Se din moder”, Birgitta Löwendahl, Katarinaskolan,
11.30  lunch,
13.30  bön för helande, mässa, rosenkrans, vigning till Marias rena hjärta, S:t Lars kyrka
16.00  Mariauppenbarelser i vår tid, Ann Börjesson. Enkel kvällsmat till självkostnadspris,
18.30-19.30  tillbedjan, tillfälle till bikt.

sönd 1 okt
  9.30  meditationsvandring i Marias spår (samling utanför domkyrkan),
11.00  församlingens högmässa. Kyrkkaffe/lunch,
14.00  Térèses lilla väg till vår vardag, Susanna dér de Kazinczy. Samtal,
16.00  avslutning.

 

Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige och Evangelisation 2000
Nyhetsbrev Augusti 2000  

[KONTAKTINFORMATION] [AKKS STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER] [BOKBESTÄLLNING]