Tacksägelse för seger och fred


Psaltaren 144:1-8

Hans händer lärde sig att strida, när han besegrade denna tidsålder;
han säger: "Jag har besegrat världen"
 (Hilarius)

Lovad vare Herren, min klippa, +
han som övat min arm för krig
och lärt min hand att strida,
2 min klippa och min borg,
min fristad och min räddare,
min sköld, min tillflykt,
han som lägger folken under mina fötter.
3 Herre, vad är en människa
att du bryr dig om henne,
en dödlig att du räknar med honom?
4 Människan är som en vindfläkt,
hennes levnad en flyktig skugga.
5 Herre, vik undan din himmel, stig ner,
rör vid bergen så att de ryker.
6 Låt blixtar ljunga vida omkring,
skjut dina pilar, låt dem vina.
7 Räck ut din hand från höjden,
befria mig och rädda mig
ur djupa vatten,
undan främlingar,
8 som har munnen full av lögner
och med lyftad hand svär falska eder.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.