Tacksägelse

Psaltaren 4

Underbar har Herren gjort honom som han uppväckte från de döda (Augustinus)

2 Svara mig när jag ropar,
Gud, du som skaffar mig rätt.
Du öppnar vägen när jag är trängd.
Visa mig nåd och hör min bön.
3 Ni mäktiga, hur länge skall ni skymfa min heder, +
älska tomhet och bruka lögn?
4 Ni skall veta att Herren har varit
förunderligt god mot mig,
han hör när jag ropar till honom.
5 Upprörs ni, så synda inte.
Säg där ni ligger på er bädd: ”Var stilla!”
6 Ge rätta offer, förtrösta på Herren.
7 Många säger: ”Vem kan ge oss lycka?”
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.
8 Av dig har jag fått en större glädje
än de som fått korn och vin i mängd.
8 Jag lägger mig ner i frid och sover.
Du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.