Alla folk skall tacka Gud


Psaltaren 67

Ni skall veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen (jfr Apg 28:28)

Gud vare oss nådig och välsigne oss, 
han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, 
3 för att man på jorden må känna din väg, 
bland alla hedningar din frälsning.

4 Må folken tacka dig, o Gud, 
må alla folk tacka dig.
5 Må folkslagen glädja sig och jubla, +
ty du dömer folken rätt, och du leder 
folkslagen på jorden. 

6 Må folken tacka dig, o Gud, 
må alla folk tacka dig.
7 Jorden har givit sin gröda. 
Må Gud, vår Gud, välsigna oss.

8 Må Gud välsigna oss, 
och alla jordens ändar frukta honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.