Psaltaren 95:1-11


1 Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, 
jubel till vår frälsnings klippa.
2 Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse 
och höja jubel till honom med lovsånger.

3 Ty Herren är en stor Gud, 
en stor konung över alla gudar.
4 Han har jordens djup i sin hand, 
och bergens höjder är hans.

5 Hans är havet, ty han har gjort det, 
och hans händer har danat det torra.
6 Kom, låt oss tillbe och nedfalla, 
låt oss knäböja för Herren, vår skapare.

7 Ty han är vår Gud, och vi är det folk 
som han har till sin hjord, 
vi är får som står under hans vård.
8 O att ni ville i dag höra hans röst! 
Förhärda inte era hjärtan såsom i Meriba, 
såsom på Massas dag i öknen,

9 där era fäder frestade mig, där de 
prövade mig, fastän de hade sett mina verk.
10 I fyrtio år var det släktet mig till leda, 
och jag sade: 
"De är ett folk som far vilse med sitt hjärta, 
och de vill inte veta av mina vägar."
11 Så svor jag då i min vrede: 
"De skall inte komma in i min vila."

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.