Jesusmanifestationen ägde rum i Stockholm
    en lördag i maj under åren 2008-2014

Här presenteras bilder och videomaterial och annat från de olika åren. Sammanställt av Bengt Malmgren

Jesusmanifestationen 2014

Bengt Malmgren, katolsk representant i Jesusmanifestationens ledningsgrupp säger: "Just nu pågår förberedelser för årets manifestation som äger rum den 17 maj, och vi hoppas på stort katolskt deltagande från många enskilda och grupper. Bönevandringen är både bön och lovsång där vi tillsammans, alla kristna i dess mångfald får uttrycka vår lovsång och glädje.

Jesusmanifestationen lyfter fram kärnan i den kristna tron, vilken är Jesus Kristus själv. Som Bibelns ord säger är Jesus vägen, sanningen och livet. (Joh 14:6) Tron på Jesus har inneboende kraft att förvandla liv och omständigheter. Därför vill vi tillsammans upphöja Jesus, mitt i centrala Stockholm."

I likhet med de tidigare år innehöll detta års  manifestation flera olika programpunkter.

09.00-10.00 Förbönsgudstjänst i S:a Clara kyrka

10.30-12.30 Seminarieprogram:

  • ”Jesus läkaren för kropp och själ” - Ledare: Linda Bergling Plats: Citykyrkan, Ad. Fredriks Kyrkogata 10
  • ”Enda vägen till Gud? – det unika med Jesus i en värld full av religioner”
   Föredrag av Stefan Gustavsson. Panelsamtal med Elisabeth Sandlund, Pelle Hörnmark och Gunilla Svensson. Plats: Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82
  • ”Marcus Birro om Jesustro idag” – Ledare: Stefan Svärd Plats: Folkungakyrkan, Folkungagatan 90
  • ”Jesus – vårt exempel i bön och förbön – Ledare: Torbjörn Erling m.fl. Plats: Citykyrkan – Mahognysalen – Ad. Fredriks Kyrkogata 10

13.00-17.00 Kids Corner och Youngsters med Lennart Henriksson – Plats: Kungsträdgården

13.00-14.30 Gemensamt anordnad bönevandring genom Stockholms city

14.50-17.00 Den stora huvudgudstjänsten i Kungsträdgården

[Affisch A4 med fullständigt program till anslagstavlor här]

Läs mera: "Jesusmanifestationen, årets största ekumeniska kristna samling..."

------------------------------------------------------------------------------------- 

Jesusmanifestationen 2013

 

 

 

 

Jesusmanifestationen 2012

Jesusmanifestationen 21 maj 2011

Katolska kyrkan deltog aktivt i årests Jesusmanifestation i Stockholm 21 maj. Biskop Anders Arborelius talade i Fatbursparken, och Bengt Malmgren ingick i Jesusmanifestationens centrala ledningsgrupp och var platsansvarig för programmet i Fatbursparken.

09.00 inleddes dagen med förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan. På förmiddagen var det samlingar på olika platser runtom i Stockholm och i Kungsträdgården anordnades Barnens Jesusmanifestation.

14.00 vandrade man från parkerna och torgen till Kungsträdgården och avslutningsgudstjänsten där som i år enl preliminära uppskattning samlade 18000 personer, något färre än fjolårets manifestation.

18.00: firades på inbjudan av biskop Anders Arborelius katolsk mässa med de andliga rörelserna och lekmannaordnarna i Stockholms katolska stift i Katolska domkyrkan (se mera nedan). Därefter var det fest i Domkyrkosalen.

-----------------------

 

Jesusmanifestationens video, sammanfattning
av huvudgudstjänsten i Kungsträdgården 9 min:

Programmet i Fatbursparken 21 maj 11.30-13:30

Sång- och dansprogram med barn från Skarpnäckskyrkan introduceras av Pastor Carl-Johan R. Freed. Sång av Seghen Daniel,Mirjam Kalcevic, Felicia Boström. Dansgruppen Beloved daughters of God. Vi får också se en kristen hip/hop-akt.

Barn och ungdomar från Polska katolska missionen

Tal av Biskop Anders Arborelius

Gabriela Chin A Loi med sångteam

 Diakon Björn Håkonsson med teatergrupp från Malmö: "Man öppnar väl inte en grav": Små vardagsscener där uppståndelsesbudskapet kommer så att säga "störande" in mitt i alla jordiska bekymmer såsom svartsjuka, kriminalitet, ensamhet m.m.

Vittnesbörd

Afrikansk kör, Burundikören ochLovsångsteam från Holy Oasis Ministries medverkade på scenen och i vandringståget till Kungsträdgården.

Medverkande församlingar: Frälsningasarmén Söderkåren, Holy Oasis Ministries, Kinesiska församlingen, Maria Magdalena församling, Skarpnäckskyrkan, Stockholms katolska stift.

 [Programfolder]

 Mässa med biskop Anders och alla andliga rörelser och lekmannaordnar i stiftet kl 18.00 i Katolska domkyrkan

I anslutning till Jesusmanifestationen bjuder biskop Anders in andliga rörelser och lekmannaordnar att fira mässa tillsammans med honom. Mässan äger rum i Katolska domkyrkan 21 maj kl 18.00. Efter mässan samling och mingel i Domkyrkosalen. Biskop Anders skriver i inbjudningsbrevet:

Kära bröder och systrar i de andliga rörelserna i Stockholms katolska stift!

Det är en stor glädje för mig att veta att alla ni så troget och hängivet försöker efterfölja Jesus i enlighet med evangeliet och de olika karismer som ni blivit delaktiga av. För vår katolska Kyrka i Sverige är det livsviktigt att de andliga rörelser och traditioner som ni tillhör får växa och utveckla sig. Ni har alla något att tillföra till vårt stift, ja, till hela kristenheten i vårt land.

För några år sedan ordnade vi ett gemensamt pingstmöte för er för att understryka er plats i Kyrkan och samtidigt betona vikten av utbyte och samverkan mellan er. I år skulle jag vilja inbjuda er till en liknande samling i samband med Jesusmanifestationen lördagen den 21 maj. Säkert är det många av er som på olika sätt deltar i detta ekumeniska och evangelisatoriska evenemang. Läs hela inbjudningsbrevet här.


 

Jesusmanifestationen 2010

 

...ägde rum på Pingstaftonen, den 22 maj. Det var tredje året i rad denna ekumeniska manifestation hölls. 25.000 personer från alla samfund samlades till den avslutande gudstjänsten  i Kungsträdgården kl 15.00.

På förmiddagen var det torgmöten på olika torg i Stockholm. Katolska kyrkan ansvarade för programmet på Mynttorget. På denna sida finns bilder och videomaterial från Mynttorget.

Programmet utformades som en gudstjänst med lovsång, körer, psalmsång, bibelläsningar, förkunnelse, förböner, vittnesbörd.

Medverkande körer: Domkyrkokören från Stockholms katolska domkyrka under ledning av Elisabeth von Waldstein, Lovsångsteam med Diakon Pancho Chin A Loi och ungdomar, Två afrikanska körer.

P Damian Eze predikade utifrån Jesusmanifestatioinens huvudtema: Följ med och se. F Damian är katolsk präst och kommer från Nigeria.  Han tillhör missionssällskapet S:t Paulus missionärer (MSP) och är kyrkoherde i Sankt Pauli katolska församling i Gävle.

Diakon Kennet Pålsson var huvudansvarig för programmet och Bengt Malmgren talade om Pingstens kultur. Vi fick också höra personliga vittnesbörd från olika personer.

 

 

[P Damian del 2]  [P Damian del 3]

 

 

 

 

  

 


 

Jesusmanifestationen 2009

 

 

 

------------------------------------

Jesusmanifestationen 2008

English summary

"There was a great ecumenical public event on Saturday 3rd of May 2008 in Stockholm: The Jesus-manifestation. There is a very dynamic process of ecumenical relations in Sweden, and the idea of having this public manifestation of unity and proclaiming Christ to the world came from a Pentecostal pastor, Stanley Sjöberg, and many Christian denominations and groups took part in this event which demonstrated a unity not only between the denominations, but also between different language-groups in our multi-cultural Swedish society. About 15.000 persons took part in this great manifestation. It began with public meetings on different squares in Stockholm and finished with a grand manifestation in Kungsträdgården, a park in the centre of Stockholm."