Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

Mer från 2008

Peter Hocken, Reträtt på Stella Maris, Bönegruppen i Ystad, Liv i Anden-seminarier för spansktalande i Stockholm

2008-03-23 Peter Hocken: Lär er att se den stora bilden med Guds ögon.

 

Peter Hocken, katolsk präst en framstående expert på pingstväckelse och karismatisk förnyelse samt messiastroende judar besökte Uppsala hösten 2006. Han vill öppna våra ögon för den breda och stora bild som Gud målar. Ofta har vi ett tunnelperspektiv där vi bara ser det som händer inom vår egen lilla grupp här och nu. I tre föredrag  som alla finns inspelade på video målar han upp perspektiven.
1. Strömmar i kristenhetens historia . Han talar om den evangelikala strömmen, helgelseströmmen, pingstströmmen och den karismatiska strömmen.
2. Förnyelse av Katolska kyrkan under 1900-talet . Han talar bl.a. om Katolska kyrkans sociallära, om liturgisk förnyelse och om den karismatiska förnyelsen.
3. Vikten av den judiska närvaron i relationen mellan olika kristna grupper. Messiastroende judar är ett växande fenomen. De står ofta nära karismatiska grupper både inom Katolska kyrkan och inom protestantiska evangelikala grupper. Det visar sig att den judiska närvaron stämmer både katoliker och evangelikala till en större ödmjukhet genom sin närvaro och katalyserar på så sätt den ekumeniska processen. Lyssna gärna till alla dessa tre mycket intressanta föreläsningar. Länk här . /bm

Peter Hocken har också skrivit en artikel om det nya fenomen som uppstått inom kristenheten och som påven Johannes Paulus II var en drivande kraft i, nämligen att Kristna tar på sig ett försoningsarbete och ber om förlåtelse för historiens synder. Artikeln har publicerats i tidskriften Signum .

 

  

2008-08-24 Uppskattad karismatisk reträtt på Stella Maris i Finland.

 

ICCRS president Michelle Moran ledde tillsammans med sin make Peter en mycket uppskattad reträtt på Birgittin-klostret Stella Maris i södra Finland 1-3 augusti 2008. Arrangör var Lina Joannou-Jyränki en av eldsjälarna i Katolska karismatiska förnyelsen i Finland och deltagare var personer från de nordiska länderna. Från Sverige deltog flera ur KKS styrelsegrupp.

Temat för reträtten var "Moving in the power of the Holy Spirit". Michelle Moran sade att det inte stannar vid att  vi låter oss fyllas av den Helige Ande och nöjer oss med det tillståndet. Det är viktigt att inse att vi har fått den helige Andes gåva för att bruka den, därför måste vi också låta oss ledas av Anden, såsom Jesus leddes ut i öknen efter dopet i Jordan, och vara lyhörda för vad Anden kallar oss till. Först då blir vi levande kristna som verkligen förmedlar evangeliet på ett sätt som påverkar vår omgivning. Under reträtten fanns mycket tillfälle till stillhet och samtal. Daglig måssa och tillbedjan inför sakramentet ingick samt tillfälle till bikt. Michelle och Peter kom från England tillsammans med prästen f Mark White från S:t Josephs retreatcenter, London.

 
Michelle och Peter Moran

 


 

2008-11-19 Bönegrupp i Ystad.

Från Ystad har vi fått följande brev:

Jag vill med glädje meddela att efter ett besök av den polska karismatiska gruppen MOCNI w DUCHU (Starka i Anden) och deras andliga ledare p. Remigiusz Reclaw SJ har det uppstått en bönegrupp i den katolska kyrkan i Ystad. Vi träffas varje måndag kl. 18.30. Bönegruppen är idag en polsk talande grupp men vi vill att det ska bli en svenst-polsk talande bönegrupp som kommer att träffas och prisa vår Herre varannan vecka på polska varannan vecka och på svenska varannan vecka. Vi har länge bett till Gud om att kunna träffas och be tillsammans, då många personer sen tidigare har varit och haft erfarenheter från karismatisk gemenskap.

Jag skriver detta på p. Sebastian uppdrag.
in Christo
Beata Ide

 


 

 

2008-11-19 Liv i Anden-seminarier för spansktalande i Stockholm.

 

 

 

 

Liv i Anden seminarier för spansktalande har hållits i Stockholm under hösten 2008. Ansvariga för kursen som hållits i Sta Birgittas folkhögskola har varit diakon Pancho Chin A Loi och Monica Silva. Här presenterar vi några bilder:

Previous Article Lillemor Hallin: Samverkan mellan S:ta Clara kyrka och AKKS från 1990
Next Article Raniero Cantalamessa: Varje gång jag kommer till Sverige blir jag personligen uppbyggd
Print
9464 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.