Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Lillemor Hallin: Samverkan mellan S:ta Clara kyrka och AKKS från 1990
Bengt Malmgren
/ Categories: Ekumenik, CCR

Lillemor Hallin: Samverkan mellan S:ta Clara kyrka och AKKS från 1990

- Lillemor Hallin -

Lillemor Hallin var ordförande för AKKS (Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige, föregångare till KKS) åren 1987-2007.  I denna artikel beskriver hon det rika och givande samarbetet med S:ta Clara kyrka under åren.

Ett givande och rikt samarbete har genom åren utvecklats mellan S:ta Clara Kyrkas Vänner och AKKS, till båda parters glädje. Det började 1990 genom ett initiativ av pastor Stanley Sjöberg, Centrumkyrkan, som helt profetiskt menade att just vi skulle kunna vara varandra till hjälp. De första kontakterna mynnade ut i en gemensam konferens 1-3 november 1991, JESUS ÄR HERRE. Inbjudna talare var den anglikanske prästen och ledaren för den karismatiska väckelsen i England, Michael Harper och Charles Whitehead, ordf för den katolska karismatiska förnyelsens inspirationscentrum ICCRO (International Catholic Charismatic Renewal Office) i Vatikanen. Konferensen genomfördes i S:ta Clara kyrka, Katolska domkyrkan och Centrumkyrkan. 

Flera gemensamma konferenser
Denna konferens följdes av många fler. I ANDENS KRAFT arrangerades 23-25 okt 1992 med den lutherske kyrkoherden Helge Pahus från Köpenhamn som huvudtalare. 3-5 sept 1993 kom pater Raniero Cantalamessa OFMcap, det påvliga hushållets predikant. Biskop Hubertus Brandenburg inledde den gången.
 
1-4 maj 1996 var det dags för konferensen JESUS HELAR IDAG med två talare från USA: syster Briege McKenna OSC, känd över hela den katolska världen för sin helande tjänst, och fader Kevin Scallon C.M, lika känd för sitt själavårdsarbete bland all världens katolska präster. Konferensen avslutades med ett seminarium i Ersta kyrka.

I maj 1997 anlände nästa ordenssyster, syster Nancy Kellar SC från New York, mycket anlitad lärare i hela den världsvida katolska förnyelsen. Efter att ha lett ett ledarseminarium i S:ta Birgittas folkhögskola 8-9 maj talade hon vid ett par ekumeniska möten i S:ta Clara kyrka den 10 och 12 maj.

   

1999 inleddes de så kallade Charismakonferenserna. Till CHARISMA 99, 22-24 maj bjöds den anglikanske biskop Graham Dow och kyrkoherde Mike Clarkson, båda från London. Biskop Anders Arborelius inledde.

Konferensen DEN STORA UTMANINGEN, 14-17 sept 2000, handlade om evangelisation genom smågrupper. Kyrkoherde Pigi Perini från San Eustorgio katolska församling i Milano undervisade tillsammans med en lekmannagrupp.  

I Charisma 2002 var även Betlehemskyrkan och Hammarbykyrkan arrangörer. Huvudtalare var pastor Yoshua Yee från Singapore, Michelle Moran, rektor för den katolska evangelisationsskolan SENT i England (numera ordf för ICCRS, f d ICCRO, i Vatikanen), samt prosten Bengt Pleijel, Ljungskile. Charismagudstjänsterna har sedan fortsatt genom åren.

Lovsångsgudstjänster
Vår första gemensamma konferens 1991 hade även andra följder. Vi upptäckte glädjen i att lovsjunga Herren tillsammans. 1992-1997 anordnades därför lovsångsgudstjänster varje månad i S:ta Clara kyrka, med musiker och sångare från båda våra sammanhang. Från 1998 utvecklades dessa till konceptet I ANDENS ENHET, en serie  ekumeniska gudstjänster som hölls i flera kyrkor: S:ta Clara kyrka, Katolska domkyrkan, Salemkyrkan, Elimkyrkan, Tomaskyrkan, Betlehemskyrkan och Citykyrkan. Detta samarbete med flera kyrkor har sedan dess fortsatt.

Liv i Anden-seminarier och annan undervisning
Ända sedan 1970-talets mitt hade vi i de katolska sammanhangen anordnat Liv i Anden-seminarier, dvs kurser på sju veckor med inriktning på att deltagarna skulle växa och mogna i sitt kristna liv och även öppna sig för den helige Ande. 1993 hölls en sådan kurs i S:ta Clara kyrka under ledning av AKKS samt Carl-Eric Sahlberg och Inga Pagréus. Därefter har många sådana seminarier hållits i både S:ta Clara kyrka och Katolska domkyrkan med ledning från båda våra grupper.

Andra kurser och undervisningshelger har fått komplettera Liv i Anden-kurserna. Det har varit en hel del gemensam undervisning och många gemensamma gudstjänster under alla dessa härliga år.

Evangelisation
I S:ta Clara kyrka inriktade man sig på evangelisation. Från 1995 anordnades där bibelundervisning på torsdagskvällar, följd av nattevangelisation på Sergels torg. Från katolskt håll hakade man på. Senare, vid fredagarnas evangelisation på dagtid, serverades kaffe och dopp av S:ta Claras medarbetare och, från 1998, soppa av den katolska bönegruppen i Hagsätra. Från år 2000 och några år framåt fungerade även det evangeliserande ungdomskaféet Café Joy i Pauligården i Katolska domkyrkan. Medlemmar från S:ta Clara kyrka hjälpte till där.

Själavård och bön för helande.
Inom det katolska förnyelsearbetet utvecklades en själavård med bön för helande redan från 1975, med inspiration från den ekumeniska själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus. Dess koncept med befrielse från negativa bindningar,  syndabekännelse och helande bön har visat sig vara till stor välsignelse och  läkedom för många människor. Det utvecklades inom AKKS både inom bönegrupperna och vid helande gudstjänster. Nu kom även medlemmarna i S:ta Clara kyrka in i detta sammanhang, vilket ledde till mycken läkedom genom gudstjänster och till uppbyggandet av ett omfattande själavårdsarbete.

Den goda samverkan mellan S:ta Clara Kyrkas Vänner och AKKS är troligen ganska unik. Det är inte i första hand ett arbete som utförts. Det har handlat om en vänskap mellan oss som har burit genom alla dessa år. Vi har båda fått ge till varandra av det som Herren har skänkt oss, och detta har inneburit en rikedom för oss båda. Denna rikedom har kommit många andra till del – människor från alla sammanhang som deltagit i våra gemensamma konferenser, kurser och gudstjänster, som fått del av vår gemensamma evangelisation eller av vår gemensamma själavård. Det underbara är att ingen prestige har förekommit bland oss. Vi kan bara tacka Gud för Carl-Erik Sahlberg, Inga Pagréus och alla våra andra kära vänner i S:ta Clara kyrka och för allt det Han låtit oss få erfara och uppleva tillsammans.

Täby i juli 2008
Lillemor Hallin
Ordf i AKKS 1987 – 2007

Previous Article Receive the Power Live gjorde Världsungdomsdagens tema levande
Next Article Mer från 2008
Print
10833 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.