Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev maj 2021

Bengt Malmgren 0 5578 Article rating: No rating

I detta brev: Rörelsernas Pingst med biskop Anders pingstafton 17.00 CHARIS världsvida ekumeniska internet-pingstvaka pingstafton 21.00. CHARIS samarbete i Europa, Norden och Sverige. Europeiskt möte i Budapest 22-26 september. Stiftsvallfärd till Vadstena i september i den Helige Andes tecken. Ekumenik och Katolska karismatiska förnyelsens historia i Sverige. Lillemor Hallins senaste bok.

Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige - historik

Bengt Malmgren 0 5859 Article rating: No rating

Katoliker i Sverige kom i kontakt med den Katolska karismatiska förnyelsen (CCR) ganska snart efter att den med början i USA 1967 spred sig över hela världen. Den hade redan från start en starkt ekumenisk prägel. Detta är en längre version med länkar av den artikel som publiceras i maj i FKE´s tidskrift Kristen Enhet.

Rapport från förberedande europeiskt möte för konstituering av CHARIS kontinentala service-gemenskap.

Rapport av Bengt Malmgren från zoom-möte 23-25 april

Bengt Malmgren 0 4933 Article rating: No rating

23-25 april samlades ett nittiotal personer representerande Katolska karismatiska förnyelsen i hela Europa till ett förberedande zoom-möte, det första mötet med europeiska ledare i enlighet med CHARIS nya organisation som startade på pingsten 2019.

RSS
First34568101112Last