Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

En pionjärs reflektioner

Fader Tom Forrest

Min egen övertygelse är att det jubileum som vi just nu firar av den karismatiska förnyelsens 40-årsjubileum bara är början på den nya vår som påven Johannes Paulus II profeterade om och utlovade.Hur skall vi gå framåt med kraft? Vilken är nyckeln? Jag tror det är viktigt att vi urskiljer vilken riktning den Helige Ande pekar ut åt oss just nu. Under de gångna 40 åren har vi fokuserat på den Helige Andes gåvor. Dessa är förvisso livsavgörande och underbara. Jag tror inte att vi överdrivit deras betydelse som den kraftkälla som burit förnyelsen till världens ändar och in i millioner människors hjärtan och hem.

Men något annat är ännu viktigare. Något som skulle bli vårt fokus för förnyelsens kommande 40 år och, för den delen, också för hela den katolska kyrkans återstående historia. Jag tror att den nya betoningen måste bli på den Helige Andes frukt snarare än på gåvorna. Den Helige Andes gåvor är de redskap som Kristus lovade lärjungarna för att de framgångsrikt skulle kunna utföra hans gudomliga uppdrag här på jorden. Den karismatiska förnyelsens slutliga uppgift är emellertid att föra ut den Helige Andes frukter genom att på ett vist och generöst sätt använda Andens gåvor. Även om båda behövs så är målet viktigare än redskapet. Gåvorna i sig gör oss inte till helgon eller öppnar paradisets portar för oss. Judas fick vissa gåvor då han sändes ut tillsammans med de andra apostlarna, två och två, men uppenbarligen lyckades han inte komma in genom den himmelska porten.

Det är den Helige Andes underbara, heliggörande frukter som öppnar den himmelska porten för oss. Paulus räknar upp dem som kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet ödmjukhet och självbehärskning (Gal. 5:22-23). Varenda mänsklig varelse, utan undantag, behöver alla dessa nio förvandlande och gudomliggörande välsignelser, men så många söker dem på fel ställe. Man finner dem inte i droger, alkohol, pengar, sex, berömmelse, fysisk skönhet eller makt, inte heller på psykiatrikerns soffa. Jesus avslöjar deras enda källa för oss när han lovade att sända oss sin frigörande Helige Ande. 

Herren lovade att göra oss till människofiskare (Matt. 4:19). Yrkesfiskare använder det bästa bete som finns och när det gäller uppgiften att dra till sig människohjärtan finns det inget bättre bete än den Helige Andes frukter. Dessa är det värdefullaste som vi någonsin har blivit erbjudna. Även om en människa är sällsport tilldragande, världsberömd eller omåttligt rik, så har han/hon inget hopp om att leva ett lyckligt liv om så bara en enda av de tre första av Andens frukter på Paulus´ lista fattas.

_   _   _   _   _   _

I 40 år har vi sökt och fokuserat den Helige Andes gåvor. De närmaste fyrtio åren, och under resten av mänsklighetens historia, ska vi alltmer ägna oss åt den globala frukt som gåvorna är avsedda att få fram: en värld som är totalt förvandlad, som är gudalik (gudomlig?) genom ett ständigt utgjutande av den Helige Andes välsignelser: glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet ödmjukhet och självbehärskning.

Vi har blivit smorda och utsända för att hela och helga människor och göra alla folk till lärjungar. Det krävs ingenting mindre än en smörjelse av hela kyrkan med ett överflöd av den Helige Andes nio frukter för att kunna fullgöra denna uppgift.

Översättning: Kerstin Jonsson  

"
Previous Article Karismatiska förnyelsen i Europa firade 40-årsjubileum i Waraswa
Next Article KKS´ nye ordförande Diakon Pancho Chin A Loi presenterar sig
Print
8220 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.