Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse juni 2023
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse juni 2023

från Bengt Malmgren

Informationsbrev från Bengt Malmgren, Katolsk karismatisk förnyelse juni 2023

[English version here]

I detta brev: F Damian evangelisationssatsning i Luleå.-  Karismatisk konferens i Värnamo.  - Liv i Anden-seminarier, ledarmanual på svenska på gång. - Ekumeniskt i sommar.  - Väckelsen i Ashbury. - Dopet i den helige Ande förklaras på CHARIS hemsida. - Stiftsvallfärd till Vadstena 2 sept.

 

Fader Damian satsar på city-evangelisation i Luleå.

9-10 augusti förbereder f Damian, kyrkoherde i Josef Arbetarens katolska församling i Luleå med medarbetare en två dagars kampanj med utåtriktad evangelisation. Läs mera här: [City evangelisation 2023 | St Josef arbetarens katolska församling (katolskakyrkanlulea.se)]

 

 

 

 

 

 

 

 

Karismatisk reträtt i Värnamo 15-17 sept.
Kyrkoherde Franz Schneider med team, Marie Födelses församling i Värnamo inbjuder till denna reträtt med f James Manjascal från Indien. Se mera på [Karismatiska förnyelsens Facebook-sida].

 

 

 

Liv i Anden-seminarier - Ledarmanual på svenska förbereds.

Liv i Anden-seminarier är en sedan länge använd metod att presentera och hjälpa nya människor in i Andens fulla liv. Ett deltagarhäfte, Nytt liv i Anden finns sedan länge.
Som ledarmanual har man använt en engelsk bok skriven av Stephen B. Clark från den katolska karismatiska kommuniteten Sword of the Spirit 1973 The Life in the Spirit Seminars Team Manual som sedan dess kommit ut i flera upplagor. Det är den boken som vi också använt här i Sverige både i katolska och ekumeniska sammanhag tillsammans med deltagarhäftet Finding New Life in the Spirit som AKKS lät översätta till svenska. Bönegruppen Siloa i Malmö har haft Liv i Anden-seminarier i församlingen och i samband med det har man översatt vissa delar till svenska. I samarbete med Bengt Malmgren används nu detta material som bearbetas ytterligare, och vi kommer att ta fram ett ledarkompendium på svenska som vi hoppas kan vara klart under hösten.

Ekumeniskt i sommar

Många ekumeniska konferenser anordnas under sommaren. Oas-rörelsen, karismatisk förnyelse i Svenska kyrkan, som vi ofta samarbetat med har sin sommarkonferens i dagarna på Gullbrannagården. Den brukar besökas också av katoliker.  Bl.a. Raniero Cantalamessa har anlitats som talare. Ett år var jag gästtalare och presenterade katolsk karismatisk förnyelse. Det är bra att vi katoliker fortsätter att hålla kontakter över samfundsgränserna. Kristen enhet och relationsbyggande till våra bröder och systrar i andra samfund är en av de tre viktiga punkter påve Franciskus särskilt önskar av CHARIS.  [Oasrörelsen – Guds ord till Sveriges folk (oasrorelsen.se)]

Väckelsen i Asbury

Asbury-universitetet (kristet, metodism, helgelserörelsen) i den lilla staden Wilmore,  Kentucky blev i februari satt på världskartan efter att en [omfattande och oväntad väckelse] startade med en djup andäktig tillbedjan och bön. Med tiden anslöt sig allt fler från närliggande städer och andra stater. Mer än 100.000 människor har passerat Asbury, även katoliker har sökt sig dit. Liknande möten med lovsång och hängiven tillbedjan har spontant uppstått på flera håll, [t.ex. i Vigeland, Norge].

Människor som tagit del vittnar: "Det är ingen exalterad överspändhet i det hela, och ingen ledare som leder bönen". "Det är som om alla tillsammans bygger upp bönen" "Nästan alla deltagare säger att de erfarit Guds närvaro och fått en mer levande tro."

Det är inte ovanligt att likande oväntade rörelser av den helige Ande inträffar med tillbedjan, bön och lovsång som engagerar många människor. Inom frikyrkan talar man om "väckelser" men det är inte något som är främmande för katoliker. I själva verket känner vi inom Katolska karismatiska förnyelsen väl till episoder med förnyelse och utgjutande av den helige Ande på liknande sätt. Vi inom Karismatiska förnyelsen är självaz en frukt av den andeutgjutelse som skedde bland studenter vid Duquense-universittet i Pittsburgh USA 1967.

Pino Scafuro, moderator i CHARIS internationella service-organ skriver apropå Asbury i ett brev till bönegruppsledare vad han rekommenderar som ett katolskt förhållningssätt, inte stänga dörren av rädsla, men pröva allt och behålla det goda:

"- We encourage you to follow the inspiration you have felt…
- We know that the Holy Spirit blows how He wants, where He wants and when He wants! Therefore, it is not a matter of replicating what is happening there, but of creating a time for adoration, listening and space for the action of the Holy Spirit.
- Let us continue to ask God for the grace of a personal encounter with Him.
- Surely God has much to say to us and many gifts to give us.
- As in the revival mentioned above, let prayer be a community undertaking.
- May those who organize these events always do so with discernment, prudence and the accompaniment of the local Church."

 

Dopet i den helige Ande förklaras på CHARIS hemsida.

Många är inte riktigt familjära med begreppet Andedop, ändå är det Jesus själv som enl Lukas använder begreppet då han säger "det som ni har hört mig tala om, Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig Ande om bara några dagar" (Apg 1:4-5).

Det handlar om att ta emot Guds nåd i sin fullhet och Andens fulla liv och som är själva kärnan i det som är Katolska karismatiska förnyelsens uppgift i kyrkan. Påve Franciskus nämner detta som den viktigaste av tre saker han önskar sig av CHARIS och den karismatiska förnyelsen: Att dela dopet i den helige Ande med hela kyrkan.

Dopet i den Helige Ande är:

"... ett utflöde av andliga gåvor som involverar ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, att utöva de andliga nådegåvorna och att evangelisera i trogen tjänst för Kyrkan." (Från CHARIS statuter, art 1) 

”... en livsförvandlande upplevelse av kärleken till Gud Fadern utgjutit i ens hjärta av den Helige Ande, mottagen genom att överlämna sig till Jesu Kristi herravälde. Det väcker sakramentalt dop och konfirmation till liv, fördjupar gemenskapen med Gud och medkristna, väcker evangelisk glöd och utrustar en person med karismer för tjänst och uppdrag” (Källa: Dop i den helige Ande, Jubileumsårsupplagan, Doctrinal Commission of ICCRS, del I s.15).

CHARIS har publicerat en särskild sida på sin webbplats därman förklarar mer om Andedopets innebörd: [Baptism in the Holy Spirit - CHARIS]

 

Stiftsvallfärd till Vadstena lördag 2 september

Stiftsvallfärd till Vadstena 2 september 2023 | Katolska kyrkan

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev maj 2023
Next Article Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse augusti 2023
Print
3097 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.