Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev maj 2024
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev maj 2024

från Bengt Malmgren

I detta brev: Rörelsernas Pingst i Katolska domkyrkan, Dopet i den helige Ande är ämnat för alla. Pentecost of Peace i Assisi, livestreamat event. CHARIS Norden planeras bildas i augusti. Oas-rörelsens sommarkonferens. [This letter in english]
 

Rörelsernas pingst i Katolska domkyrkan.

Rörelsernas pingst firas traditionsenligt med biskop Anders på pingstaftonen med en pingstvigilia i domkyrkan kl 17.00. I år äger samtidigt rum upptagning av en grupp personer i kyrkans fulla gemenskap samt konfirmation. Eftersamling, mingel i Domkyrkosalen och vi får höra vad som är aktuellt inom de olika rörelserna som medverkar. [Läs mera om rörelserna på stiftets hemsida].

 

Dopet i den helige Ande är ämnat för alla.

Så som det allmänt uppfattas i den Karismatiska förnyelsen refererar dopet i Anden till en livsförvandlande erfarenhet av den verkliga närvaron av den uppståndne Herren och av den helige Ande och hans nådegåvor. Det är inte ett sakrament i sig själv, men kommer till liv genom den fundamentala nåd som förmedlas genom dopet och konfirmationen. Det frigör kraften och effektiviteten i dessa sakrament så att dessa bär frukt på ett nytt sätt, så att man blir utrustad med kraft för att tjäna och evangelisera.

Denna nåd är menad för alla kristna (inte bara för en utvald grupp "karismatiker"). Den förre påven Benedikt XVI gav uttryck för konfirmationens nåd direkt relaterat till utgjutandet av den helige Ande vid ett tal i samband med Regina Caeli på Pingstdagen 2008 då han efterlyste en förnyelse av dopets och konfrmationens nåd: ”Idag skulle jag vilja vidga denna inbjudan till alla: Låt oss återupptäcka, kära bröder och systrar, skönheten i att vara döpt i den helige Ande.; låt oss på nytt erinra oss vårt dop och vår konfirmation, källor till nåd som alltid är med oss. Låt oss be den heliga jungfrun Maria att på nytt utverka en ny Pingst för kyrkan idag, en Pingst som planterar i alla glädjen att leva och vittna om Evangeliet." Kristi hela mission sammanfattas i detta, att döpa oss i helig Ande, att befria oss från slaveriet under döden och att öppna himmelen för oss. Andens utgjutande på Pingstdagen är själva kröningsmomentet i denna mission.

Påve Franciskus sade vid instiftandet av CHARIS 2019 att han önskade sig av Karismatiska förnyelsen "att dela dopet i den helige Ande med alla i hela kyrkan. Det är den nåd ni har tagit emot. Dela den! Håll den inte för er själva!" Han framhöll samtidigt att denna nåd frambringar enhet och önskade därför också av Karismatiska förnyelsen "att tjäna enheten i Kristi kropp, kyrkan, gemenskapen av de kristtrogna. ”Det är mycket viktigt, för den helige Ande utverkar enhet, men också mångfald. Den helige Andes person är intressant: genom karismerna skapar han den största mångfald, men sedan harmoniserar han karismerna till enhet”.

På så sätt är den Katolska karismatiska förnyelsen (CCR) i en mening bärare av en nåd som tillhör hela kyrkan. Men samtidigt är det en specifik rörelse med sin distinkta spiritualitet, strukturer och mönster av kristet liv. CCR bringades fram i kyrkan av Gud för att uppvärdera och fostra dopet i den helige Ande på ett specifikt sätt, med det är inte enda sättet på vilket man kan svarar på denna nåd. I sitt apostoliska brev Christifideles Laici uppmanade påven Johannes Paulus II de kristtrogna att uppskatta de varierande karismer som kommer till uttryck i olika kyrkliga rörelser:

“All of us, Pastors and lay faithful, have the duty to promote and nourish stronger bonds and mutual esteem, cordiality and collaboration among the various forms of lay associations. Only in this way can the richness of the gifts and charisms that the Lord offers us bear their fruitful contribution in building the common house” (CL 31).

Ibland hör man ledare inom Karismatiska förnyelsen säga att vårt mål är att försvinna in i kyrkan, då hela kyrkan blir förnyad. Detta är en god målsättning, men samtidigt måste man hålla i minnet att målet kyrkans förnyelse inte kommer att bli fullständigt realiserat innan Kristus kommer tillbaka i härlighet. Såsom en rörelse inom kyrkan är Karismatiska förnyelsen kallad att leva ut nåden av dopet i den helige Ande med en särskild intensitet, så att vi kan vara en kontinuerlig surdeg inom hela Kristi kropp när den rör sig genom historien.

Ref

Karismatiska förnyelsens teologkommission: Baptism in the Spirit for everyone? - CHARIS

Påve Franciskus: To participants in the International Conference of Leaders of the Catholic Charismatic Renewal International Service - Charis (8 June 2019) | Francis (vatican.va)

 

Pentecost of peace in Assisi

CHARIS, livestreamat event från Assisi 18-19 maj. [Läs mera här]

 

CHARIS Norden planeras konsolideras i augusti.

Ludwig Gelot, medlem i bönegruppen i Heliga trefaldighets katolska kyrka i Järfälla är interimistisk samordnare i väntan på att en CHARIS-gemenskap formellt har bildats i Norden vilket planeras ske vid ett möte via internet som planeras ske 13 augusti. Till detta möte inbjuds alla grupper i de nordiska länderna som vi känner till som definierar sig som karismatiska. Redan nu kan du registrera din grupp på den nya hemsidan: https://www.charisnordic.com/about  

 

Oas sommarmöte med medverkan av bl.a. kardinal Anders Arborelius och Sebastian Stakset

Oas-rörelsens sommarmöte som i alla år haft en ekumenisk prägel och besökts av många katoliker hålls i år i 31 juli-4 aug på Gullbrannagården söder om Halmstad. Medverkande bl.a. kardinal Anders Arborelius, Berit Simonsson, Sebastian Stakset, Hans Weichbrodt. 
[SommarOas 2024 – Oasrörelsen oasrorelsen.se]

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev april 2024
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev juni 2024
Print
1011 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.