Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Låt oss dagligen be för corona-epidemins upphörande och läkedom för de sjuka.
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

Låt oss dagligen be för corona-epidemins upphörande och läkedom för de sjuka.

Uppmaning från CHARIS moderator Jean-Luc Moens.

Uppmaning från CHARIS moderator Jean-Luc Moens:
Låt oss alla i Karismatiska förnyelsen i hela världen varje dag till dess Corona-epidemin är över be Pingstsekvensen för läkedom för de sjuka åtföljt av tre Var hälsad Maria.
Många av er ber säkert redan för detta, skriver Jean-Luc, men vi vill vidga bönecirkeln till att omfatta alla i Karismatiska förnyelsen i hela världen. Låt oss tillsammans höja vår bön till himelen! Jesus helade de sjuka med den helige Andes kraft. Vi föreslår att vi vänder oss till samme Ande och ber för ett slut på epidemin, läkedom för de sjuka och själens frälsning för dem som dör.
 
Låt oss be i tro att den helige Ande skall falla över vår sargade värld och manifestera Faderns kärlek och ömhet för dem som lider. Låt oss be Maria att breda ut sin mantel till beskydd över alla människor. 
..........

Pingstsekvensen:

Kom, Guds egen andedräkt,
kom, du rena, varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.
 
Gjut ditt mod i rädda bröst,
bo i oss och var vår tröst,
bli vår värme, bli vårt stöd,

vilan när vår nöd blir lång,
frihet mitt i livets tvång,
svalka mitt i smärtans glöd.
 
Ande, salighetens ljus,
gläd vårt hjärta med ditt rus,
bli dess tysta jubelskri.

Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.
 
Tvätta rent det fläckade,
våt med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.
 
Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härligbetens lön.
Amen. Halleluja.

----

Var hälsad Maria, full av nåd.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt
JESUS
Heliga Maria, Guds Moder,
be för oss syndare
nu och i vår dödsstund. Amen.

Var hälsad Maria...

Var hälsad Maria...

Previous Article Fader Dominic Valanmanal uppmuntrar oss att tro och ber för helande och Andens utgjutande
Next Article Karismatisk förnyelse oktober 2020
Print
6909 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.