Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

26/9
S Kosmas och S Damianus (+ omkr 303) martyrer

dagens helgon


27/9
S Vincent de Paul (+1660) präst

dagens helgon


28/9
S Venceslaus (+935) martyr eller S Lorenzo Ruiz och hans följeslagare (+1633-37)

dagens helgon


29/9
S:T MIKAEL, S:T GABRIEL OCH S:T RAFAEL ÄRKEÄNGLAR, fest

dagens helgon

Dan 7:9-10, 13-14:
Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades.

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

---

Ps 138:1-5:
Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,
inför gudarna sjunga ditt lov.
Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel,
och prisar ditt namn, du som är god och trofast.
Du har gjort långt mer än du lovat.

Du svarade mig när jag ropade,
du fyllde mig med kraft.
Alla jordens kungar skall tacka dig, Herre,
ty de har hört dina ord.
De skall sjunga om Herrens vägar,
ty stor är Herrens härlighet.

---

Joh 1:47-51
Jesus såg Natanael komma och sade om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek."
Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet."
Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung."
Då sade Jesus till honom: "Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se."
Och han sade: "Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."

Dan 7:9-10, 13-14 Ps 138:1-5 Joh 1:47-51


30/9
S Hieronymus (+420) präst och kyrkolärare

dagens helgon


Dagens läsningar i mässan:

lördag den 25/9

lördag vecka 25 under året,

Sak 2:1-5, 10-11a Psalm: Jer 31:10-12b, 13 Luk 9:43b-45

Sak 2:1-5, 10-11a:
Jag lyfte blicken och fick se en man med ett mätsnöre i handen. Jag frågade honom: "Vart är du på väg?" och han svarade: "För att mäta upp Jerusalem och se hur långt och brett det skall bli."
Då kom den ängel som talade med mig, och en annan ängel gick honom till mötes och sade: "Skynda dig och säg till den unge mannen där:

Jerusalem skall bli en stad utan murar,
ty många människor och djur skall rymmas där.
Jag skall själv vara en mur av eld runt staden,
säger Herren,
och visa min härlighet där inne."

Gläd dig och jubla, dotter Sion!
Se, jag kommer
och tar min boning hos dig,
säger Herren.
Många folk skall den dagen
sluta sig till Herren och bli mitt folk."

---

Jer 31:10-12b, 13:
Hör Herrens ord, ni främmande folk,
förkunna det i de fjärran kustländerna:
Han som skingrade Israel skall samla dem.
Han skall vakta dem som herden sin hjord.
Ty Herren friköper Jakob
och räddar dem från övermakten.

De skall komma till Sions höjd och jubla,
de skall stråla av lycka över allt vad Herren ger,
över säd och vin och olja,
över får och oxar.

Då skall flickorna dansa i glädje,
ynglingar och gamla fröjdas.
Deras sorg skall jag vända i jubel,
jag skall ge dem tröst och glädje efter smärtan.

---

Luk 43b-45:
Medan folket häpnade över allt som Jesus gjorde sade han till lärjungarna: "Lyssna noga på vad jag nu säger till er: Människosonen skall överlämnas i människors händer."

Men de förstod inte vad han menade, det var fördolt för dem för att de inte skulle fatta det, och de vågade inte fråga honom vad det betydde.

____
Under året I

Bön:
Herre, fyll våra sinnen med uppståndelsens ljus, så att vi undgår dödens skugga och når fram till den eviga härligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 26/9

söndag vecka 26 under året,

4 Mos 11:25-29 Ps 19 Jak 5:1-6 Mark 9:38-43, 45, 47-48

Vid den tiden sade Johannes sade till Jesus: ”Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss.”
Men Jesus sade: ”Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus — sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.

Den som förleder en av dessa små som tror, för honom vore det bättre att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet, där maskarna inte dör och elden inte släcks.
Under året B

Bön:

Helige Gud, din skonsamhet och mildhet är det främsta teckent på din allmakt. Benåda oss i din oändliga barmhärtighet, och låt oss ständigt sträva mot det goda du berett åt oss i himlen. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 27/9

måndag vecka 26 under året,

Sak 8:1-8 Ps 102:16-23 Luk 9:46-50

Sak 8:1-8:
Åter kom Herren Sebaots ord:

Så säger Herren Sebaot:
Stark är min lidelse för Sion,
jag ivrar för henne i mäktig vrede.

Så säger Herren:
Jag vänder åter till Sion,
jag vill bo i Jerusalem.
Jerusalem skall kallas Den trogna staden
och Herren Sebaots berg Det heliga berget.

Så säger Herren Sebaot:
Åter skall gamla män och kvinnor
sitta på torgen i Jerusalem,
alla med käpp i handen,
så gamla är de.
Stadens gator och torg
skall fyllas av lekande barn.

Så säger Herren Sebaot:
Om de som är kvar av folket
tror att detta är omöjligt
i kommande dagar,
är det därför omöjligt för mig?
frågar Herren Sebaot.

Så säger Herren Sebaot:
Jag skall rädda mitt folk
ut ur österns länder och västerns.
Jag skall hämta dem hit
och låta dem bo i Jerusalem.
De skall vara mitt folk
och jag skall vara deras Gud
i trohet och rättfärdighet.

---

Ps 102:16-23:
Folken skall frukta Herrens namn
och jordens alla kungar hans härlighet,
när Herren har byggt upp Sion
och visat sig i sin härlighet.
Han har hört de utblottades bön,
deras bön har han inte föraktat.

Detta skall skrivas ner för kommande tider,
och nya släkten skall prisa Herren,
när han ser ner från sin heliga höjd,
när Herren från himlen blickar mot jorden,
lyssnar till fångarnas jämmer
och friger dem som är dömda att dö.
Herrens namn blir ärat i Sion,

man sjunger hans lov i Jerusalem,
när folk och riken samlas
för att tjäna Herren.

---

Luk 9:46-50:
Vid den tiden började lärjungarna undra vem som var den störste av dem.

Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: "Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor."

Johannes sade: "Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och försökte hindra honom, eftersom han inte följde dig som vi."
Men Jesus sade till Johannes: "Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er."

____
Under året I

Bön:
Herre, allsmäktige Gud, ge oss kraft att hela denna dag behaga dig i tanke, tal och handling. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 28/9

tisdag vecka 26 under året,

Sak 8:20-23 Ps 87 Luk 9:51-56

Sak 8:20-23:
Så säger Herren Sebaot: Än en gång skall folken komma, de som bor i de många städerna. Och befolkningen i den ena staden skall gå till den andra och säga: "Kom, låt oss gå och beveka Herren, låt oss uppsöka Herren Sebaot. Också jag går dit." Många nationer och mäktiga folk skall uppsöka Herren Sebaot i Jerusalem för att beveka honom.
Så säger Herren Sebaot: När den tiden kommer skall tio män av olika folk och språk gripa tag i mantelfliken på en judisk man och säga: "Vi vill följa er, vi har hört att Gud finns hos er."

---

Ps 87:
Han har lagt dess grund
på de heliga bergen.
Herren älskar Sions portar
mer än andra boningar i Jakob.
Han säger härliga ting om dig,
du Guds stad:

"Till mina bekännare räknar jag
Rahav och Babylonien,
Filisteen, Tyros och Kush.
Alla är de födda här."

Ja, om Sion skall det heta:
"Här är alla födda."
Det är den stad som den Högste har grundat.
Herren skriver i listan över folken:
"Alla är de födda här."

Överallt sång och dans,
alla besjunger dig.

---

Luk 9:51-56:
När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem.
Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: "Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?"
Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by.

____
Under året I

Bön:
Herre Jesus Kristus, sanna ljus, som lyser för alla människor, ge oss kraft att idag bereda fridens och rättvisans vägar framför dig. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 29/9

onsdag vecka 26 under året,

Neh 2:1-8 Ps 137:1-6 Luk 9:57-62

Neh 2:1-8:
Det var i månaden nisan, under kung Artaxerxes tjugonde regeringsår. Vinet var framdukat för kungen, och jag tog vinet och skänkte i åt honom. Kungen hade aldrig förr sett mig nedstämd, men nu frågade han mig: "Varför ser du så ledsen ut? Sjuk är du ju inte. Det måste vara något som tynger dig." Jag blev mycket rädd och sade: "Må du leva för evigt, min konung! Skulle jag inte se ledsen ut när staden där mina fäder har sina gravar är ödelagd och när dess portar härjats av eld?"

Kungen frågade mig: "Vad önskar du?" Då bad jag till himlens Gud och svarade: "Om det behagar dig, min konung, och om din tjänare äger din ynnest, så låt mig fara till Juda, till den stad där mina fäder har sina gravar, för att bygga upp den igen." Då frågade kungen - och hans gemål satt bredvid honom: "Hur länge blir du borta? När kommer du tillbaka?" Kungen gav mig alltså tillåtelse att resa, och jag angav en viss tid.

Sedan fortsatte jag: "Om det behagar dig, min konung, låt mig få brev med mig till ståthållarna i provinsen Väster om Eufrat, så att de underlättar min resa till Juda, och likaså ett brev till Asaf, kungens skogsförvaltare, så att han ger mig timmer till bjälkar för tempelborgens portar, stadsmuren och det hus där jag skall bo." Kungen gav mig det jag bad om, ty min Gud höll sin skyddande hand över mig.

---

Luk 9:57-62:
När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: "Jag skall följa dig vart du än går."
Jesus svarade: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud."

Till en annan sade han: "Följ mig!" Men mannen svarade: "Herre, låt mig först gå och begrava min far."
Då sade Jesus: "Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike."

En annan man sade: "Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma."
Jesus svarade: "Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike."

____
Under året I

Bön:
Herre, sänd ditt ljus och din sanning, så att vi ser dina budords väg och aldrig viker från den. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 30/9

torsdag vecka 26 under året,

Neh 8:1-4a,5-6,7b-12 Ps 19:8-11 http://mobil.bibeln.se/search_result_r.epl?rm=2&id Luk 10:1-12

Neh 8:1–4a, 5–6, 7b–12:
När sjunde månaden närmade sig och Israels barn var bosatta i sina städer, församlade sig folket, alla som en man, på den öppna platsen framför Vattenporten. Och de bad Esra, den skriftlärde, att hämta fram Moses lagbok, den som Herren hade gett åt Israel. Då lade prästen Esra fram lagen för församlingen, för både män och kvinnor, alla som kunde förstå vad de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden. Och han föreläste ur den vid den öppna platsen framför Vattenporten, från dagningen till middagen, för män och kvinnor, dem som kunde förstå det. Och allt folket lyssnade till lagboken.

Och Esra, den skriftlärde, stod på en hög träställning, som man hade gjort för ändamålet. Och Esra öppnade boken, så att allt folket såg det, ty han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den, reste sig allt folket upp. Och Esra lovade den store Herren Gud, och allt folket svarade: "Amen, Amen", med uppräckta händer. Och de böjde sig ned och tillbad Herren med ansiktet mot jorden. Leviterna undervisade folket i lagen, medan folket stod där, var och en på sin plats. Och de föreläste tydligt ur boken, ur Guds lag. Och de förklarade meningarna, så att man förstod det som lästes.

Och Nehemja, han som var ståthållare, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna, som undervisade folket, sade till allt folket: "Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Sörj inte och gråt inte." Ty allt folket grät, när de hörde lagens ord. Och han sade vidare till dem: "Gå bort och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin, och sänd omkring gåvor av det till dem som inte har något tillagat åt sig, ty denna dag är helgad åt vår Herre. Och var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet."

Också leviterna lugnade allt folket och sade: "Var stilla, ty dagen är helig. Var inte bedrövade." Och allt folket gick bort och åt och drack. De sände också omkring gåvor av den mat de hade tillagat och gladde sig mycket. Ty de hade rättat sig efter det som man hade kungjort för dem.

---

Ps 19:8–11:
Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen,
Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.
Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat
Herrens bud är klart och upplyser ögonen.

Herrens fruktan är ren och består för evigt,
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga.
De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd,
de är sötare än honung, än renaste honung.

---

Luk 10:1–12
Vid den tiden utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: "Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: Till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av — behåll det. Men så mycket skall ni veta: Guds rike är snart här. — Jag säger er att på den dagen skall det bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad."
Under året I

Bön:
Dig tillber vi vår Gud, du sanna ljus och ljusets källa, och ber om gåvan att alltid besinna det som är heligt, rätt och rent, och så kunna leva i din närvaro. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


 

[Klick to pray - Be med påvens världsvida bönenätverk. Enkla böner varje dag]

Mässan, tideböner on line:

[S:ta Eugenia söndagsmässa 11.00, 18.00]

[Taize tidebön via Fb-sidan varje dag 20.30]

[Dagens läsningar på
Sthlms katolska stifts
hemsida
]

Andlig kommunion: Man kan be följande bön.
“My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament of the altar. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart ... I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You.”  [påve Franciskus, CNS]

 

[lovsångshäfte]

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPadTidegärden för Android