1 2Next

1/2
S Blasius (+316) biskop och martyr

dagens helgon

Biskop i Sebaste, Armenien under 300-talet. Skall ha varit läkare innan han blev biskop. Enligt legenden räddade han en pojke som hade fått ett fiskben på tvären i halsen, och fick även en varg att lämna tillbaka en gris till en fattig änka som var i stort behov av fläsket. När han skulle halshuggas bad Blasius till Gud att alla som bad om bot för sjukdom i halsen skulle bli fri från den plågan. Vid Blasiusvälsignelsen hålls två korslagda ljus nära halsen med bön om bot och välsignelse.


3/2
S Ansgar (+865) biskop, Nordens apostel

dagens helgon

Född i Frankrike trädde Ansgar i unga år in i benediktinklostret Corbie och blev sedan lärare i dess tyska dotterkloster Corvey. 826 sändes han som missionär till Norden. Ansgar blev biskop av Hamburg med ansvar för de nordiska missionsområdena. Dog 3 februari 865. Hans lärjunge Rimbert skrev en biografi över hans liv.

--------
Jes 42:5-10:
Så säger Gud, Herren,
han som har skapat himmelen och utspänt den,
han som har utbrett jorden med vad som alstras av den,
han som har givit liv åt folket som är på den,
och ande åt dem som vandrar där:

Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet,
och jag vill fatta dig vid handen
och bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket
och sätta dig till ett ljus för folkslagen,
för att du må öppna blinda ögon
och föra fångar ut ur fängelset,
ja, ur fångenskapen dem som sitter i mörkret.

Jag Herren, det är mitt namn,
och jag ger inte min ära åt någon annan
eller mitt lov åt gudabilderna.
Se, vad jag förut förkunnade, det har nu kommit.
Nu förkunnar jag nya ting.
Förrän de visar sig, låter jag er höra om dem.

Sjung till Herrens ära en ny sång,
hans lov från jordens ända,
ni som far på havet, likaså allt som är i det,
ni havsländer med era inbyggare.

---

Ps 96:1-6, 9-10:
Sjung en ny sång till Herrens ära,
sjung till Herrens ära, alla länder,
sjung till Herrens ära, lova hans namn.

Båda glädje var dag, besjung hans frälsning,
förkunna bland hedningarna hans ära,
bland alla folk hans under.

Tillbe Herren i helig skrud,
bäva för hans ansikte, alla länder.
Säg bland hedningarna: »Herren är nu konung!
Därför står jordkretsen orubbligt fast,
med rättvisa dömer han folken.

---

Matt 4:13-17:
Vid den tiden lämnade Jesus Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön, i Sebulons och Naftalis land, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Sebulons land och Naftalis land ner mot sjön, på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen - folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. Från den tiden började Jesus förkunna: "Omvänd er. Himmelriket är nära."

____

Jes 42:5-10 Ps 96:1-6, 9-10 Matt 4:13-17

Herre, helige Fader, du sände din tjänare Ansgar till Norden med ljuset som upplyser alla folk. Hör hans bön för oss, som lever av den tro som han förkunnade, och låt oss alltid vandra i din sannings ljus. Genom din Son...


4/2
S Nils Hermansson av Linköping, biskop

dagens helgon

Född i Skänninge kring 1325, studerade i Paris och Orléans. Var huslärare på Ulvsunda och stod mycket nära den heliga Birgitta. Skrev en rad diktverk, det mest berömda tidegärden till Birgittas ära. Hade rykte om sig att vara renhjärtad, god mot de fattiga och modig när det gällde att säga sanningen till de mäktiga. Biskop av Linköping 1375-1391, kämpade för kyrkans frihet, särskilt mot kung Albrekt. Dog 1391. Kort före reformationen hann han bli skrinlagd av påven vilket ungefär motsvarar dagens saligförklaring. Skyddspatron för St Nikolai församling i Linköping.

Himmelske fader, du gjorde den salige Nils till ett föredöme för sin hjord i lidelse för rättvisan och kyrkans helighet. Hör hans bön för oss och ge oss nåden att leva helt i samklang med vår tro på din Son Jesus Kristus...


5/2
S Agatha, jungfru och martyr, minnesdag

dagens helgon

Led martyrdöden på Sicilien, troligen under Decius förföljelse omkr. 250. Hon nämns i den romerska kanonbönen. Enligt legenden blev hon grymt torterad och avrättad av guvernören när hon vägrade avsvärja sig sin tro och gifta sig med honom. Bl.a. skall hon ha fått sina bröst avskurna.

Herre, den heliga Agatha fick utstå sexuell förnedring och tortyr för sin tro. Hjälp och hela alla dem på hennes förbön som blivit utsatta för sexuella övergrepp och beskydda dem som är i fara. Amen


6/2
S Paul Miki och hans följeslagare (+1597), martyrer

dagens helgon

Paul Miki föddes i japan kring 1565. Han blev jesuit och förkunnade med stor framgång evangeliet för sina landsmän. När förföljelsen av de kristna tilltog greps han tillsammans med 25 trosfränder och dömdes till korsfästelse efter svår tortyr i Nagasaki den 5 februari 1597.


8/2
S Josefina Bakita (+1947) jungfru eller S Hieronymus Emiliani (+1537)

dagens helgon

S Hieronymus Emiliani föddes i Venedig 1486. Han var först soldat men ägnade sig sedan helhjärtat åt att tjäna de fattiga, pestsmittade och andra sjuka, till vilka han gav alla sina ägodelar. Grundade en orden som han kallade de eländigas tjänare.


10/2
S Scholastica (+547) jungfru

dagens helgon

Född omkring 480 i Nursia, död omkring år 543 i närheten av Monte Cassino, var en italiensk jungfru och nunna i Benediktinorden, och tvillingsyster till Benedikt av Nursia. I anslutning till att brodern bildade sitt kloster i Monte Cassino, grundade Scholastica ett nunnekloster i Plombariola nära Monte Cassino.


11/2
Vår Fru av Lourdes (1858)

dagens helgon

1858 uppenbarade sig jungfru Maria för flickan Bernadette Soubirous. Genom henne manade Maria syndare till omvändelse och bön och till att tjäna de fattiga och sjuka. Orten för uppenbarelsen, Lourdes blev en vallfartsort och är idag en plats för intensiv och oavbruten bön, där otaliga människor har funnit ny andlig styrka och ibland även kroppslig hälsa. 1907 fick dagen för den första uppenbarelsen en plats i kalendariet.

1 Mos 3:9-24 Ps 90:2-6, 12-13 Mark 8:1-10


14/2
Kyrillos, munk och Methodios, biskop, Europas skyddspatroner,fest

dagens helgon

Två bröder från Thessalonike som på 800-talet förde evangelium till de slaviska folken i Bulgarien, Mähren och Kroatien. De skapade ett slaviskt skriftspråk och en slavisk liturgi. Kyrillos dog i Rom 15 februari 869, Methodios dog 6 april 885. Deras rang av Europas skyddspatroner understryker Östeuropas plats i den europeiska gemenskapen.

---

Apg 13:46-49:
Men Paulus och Barnabas svarade frimodigt: "Det var ni som först skulle få höra Guds ord förkunnas. Men när ni nu visar det ifrån er och dömer er själva ovärdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss:
Jag har gjort dig till ett ljus för hedningarna, för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns."
När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro, och ordet om Herren fördes ut i hela den trakten.

---

Ps 117:
Prisa Herren, alla folk,
lova honom, alla länder!
Väldig är hans godhet mot oss,
Herrens trofasthet är evig.
Halleluja!

---

Luk 10:1-9:
Därefter utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig.

Han sade till dem: "Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er.

Apg 13:46-49 Ps 117 Luk 10:1-9


15/2
S Sigfrid av Växjö (+omkr 1000)biskop

dagens helgon

Engelskfödd ärkebiskop av Hamburg i början av 1000-talet, kom på Olav den heliges uppdrag först till Norge och sedan till Sverige, kallas i Erikskrönikans prolog »den som kristnade Sveriges land«. Enligt en 1200-talslegend döpte han Olov Skötkonung vid Husaby källa.


1 2Next