Dokument
 Title DescriptionCategoryClicks
PDFKarismatisk förnyelse Nyhetsbrev juni 2024  49
PDFInfoletter CCR Sweden June 2024  47
PDFInformationsbrev Karismatisk förnyelse i Sverige Maj 2024I detta brev: Rörelsernas Pingst i Katolska domkyrkan, Dopet i den helige Ande är ämnat för alla. Pentecost of Peace i Assisi, livestreamat event. CHARIS Norden planeras bildas i augusti. Oas rörelsens sommarkonferens. 0
PDFInfoletter CCR Sweden May 2024  89
PDFInformationsbrev Karismatisk förnyelse i Sverige April 2024I detta brev: Karismatisk reträtt i Visby, Ekumeniska Liv i Anden-seminarier i Stockholm. CHARIS Norden planeras bildas i augusti. Oas-rörelsens sommarkonferens.informationsbrev ccr Sverige138
PDFInfoletter CCR Sweden April 2024  109
PDFInfoletter CCR Sweden Mars 2024Life in the Spirit seminars in Stockholm in Lutheran - Catholic cooperation. – F Dominic Valanamal charismatic retreat with prayer for healing in Visby. "CHARIS Norden is taking shape. – 2025 Ecumenical year, planning of joint celebraton of Pentecost.informationsbrev ccr Sverige eng172
PDFInformationsbrev Karismatisk förnyelse i Sverige Mars 2024Liv i Anden-seminarier i Stockholm i ekumeniskt samarbete S:ta Clara kyrka, Förbönsgruppen i Katolska domkyrkan. – F Dominic Valanamal karismatisk reträtt med bön för helande i Visby. – CHARIS Norden håller på att formas. – 2025 ekumeniskt år med planering av gemensamt pingstfirande.informationsbrev ccr Sverige187
PDFLiv i Anden seminarier Stockholm våren 2024Affisch A4. Liv i Anden, inbjudan. Ekumeniska seminarier S:ta clara - Katolska domkyrkan Stockholmdokument206
PDFInfoletter CCR Sweden February 2024Swedish Team Leader's Manual for the Life in the Spirit seminars - New Spiritual Advisor to CHARIS - Father Cantalamessa's Prayer for the Charismatic Renewal - Mass and intercession in the Catholic Cathedralinformationsbrev ccr Sverige eng217
PDFInformationsbrev Karismatisk förnyelse i Sverige Februari 2024Svensk teamledarmanual för Liv i Anden-seminarierna - Liv i Anden-seminarier under våren - Dopet i den helige Ande en grundläggande nåd för hela kyrkan. - Webbokshop - Ny andlig rådgivare åt CHARIS - Fader Cantalamessas bön för Karismatiska förnyelsen - Mässa och förbön i Katolska domkyrkan 6 marsinformationsbrev ccr Sverige213
PDFInfoletter CCR Sweden January 2024Ecumenikal week of prayer 209
PDFInformationsbrev Karismatisk förnyelse i Sverige December 2023Called, transformed, sent – karismatisk konf i Rom, påvens tal. Liv i Anden-seminarier i Sverige. CHARIS ekonomi. Rek böcker. Karismatisk förnyelse – en ström av nåd för hela kyrkan.  0
PDFInfoletter CCR Sweden Dec 2023  284
PDFInformationsbrev Karismatisk förnyelse i Sverige November 2023 Called, Transformed and Sent - Internationell karismatisk konferens i Rom. Synoden om synodalitet i Rom, vad sade man om de andliga rörelserna? Påve Franciskus vill att CHARIS främjar Liv i Anden-seminarier. Diakon Erik Kennet Pålsson och den karismatiska förnyelsen. Lovsång i Katolska domkyrkan. Liv i Anden-seminarier, intensivhelg i Järfälla.informationsbrev ccr Sverige331
PDFInfoletter CCR Sweden November 2023Called, Transformed and Sent - International Charismatic Conference in Rome. Synod on Synodality in Rome, what did they say about the spiritual movements? Pope Francis wants CHARIS to promote Life in the Spirit seminars. Deacon Erik Kennet Pålsson and the Charismatic Renewal. Worship in the Catholic Cathedral. Life in the Spirit seminars, intensive weekend in Järfälla.informationsbrev ccr Sverige eng378
PDFInfoletter CCR Sweden September 2023Praise and intercession services in the Catholic cathedral in Stockholm this autumn. Ecumenical prayer walk and intercession for Sweden in Stockholm. CHARIS and Christian Unity. 2033 Agenda. 494
PDFInformationsbrev Karismatisk förnyelse i Sverige September2023Lovsångs- och förbönsgudstjänster i Katolska domkyrkan under hösten. Ekumenisk bönevandring och förbön för Sverige i Stockholm. CHARIS och den kristna enheten. 2033 Agenda.informationsbrev ccr Sverige0
PDFInfoletter CCR Sweden August 2023Called, Transformed and Sent. CHARIS event in Rome 2-4 Nov. Fr Dominic Valanamal from India visited the Catholic Cathedral in Stockholm. CHARIS Europe meeting 23 Sept. Continued work with CNSC for the Nordic countries. Life in the Spirit seminars, participant booklet and manual for the leadership team in Swedish. 570
PDFInformationsbrev Karismatisk förnyelse i Sverige Augusti 2023Called, Transformed and Sent. CHARIS event i Rom 2-4 nov. F Dominic Valanamal från Indien besökte Katolska domkyrkan. CHARIS Europa möte 23 sept. Fortsatta arbetet med CNSC för de nordiska länderna. Liv i Anden-seminarier, deltagarhäfte och manual för ledarteamet på svenska.informationsbrev ccr Sverige461
PDFRörelsernas pingst historikInledningsord av Bengt Malmgren i samband med möte med kardinal Anders Arborelius och rörelserna, Katolska domkyrkan 12 maj 2023dokument522
PDFReport from establishement of European CHARIS Service of Communion, with layout and pictures.Report on establishing the European CHARIS continental Service of Communion With photographs and an attractive layout. Free to share. 1334
PDFCHARIS europeiskt möte i Ungern.24-26 september var Sverige inbjuden till en europeisk konferens i Esztergom nära Budapest där vi representerades av fyra personer. Artikel i KM av Bengt Malmgrenartikel1294
PDFReport from establishement of European CHARIS Service of Communion, Budapest Sept 2021.In the Hungarian city Esztergom, nearby Budapest, the first European CHARIS Service of Communion was established during a European assembly of over eighty representatives. Report by Kees Slijkerman.dokument1349
PDFReport from CHARIS meeting in Budapest Sept 2021English version of the report from the scandinavian delegationdokument1219
PDFRapport CHARIS Europa-möte i Budapest sept 2021Rapport från den svenska delegationen som deltog i mötet: Firas Daykh, Bola & Maria Richards, Ludwig Gelot.dokument1265
PDFCatholic charismatic renewal in the Nordic countriesReport composed by Bengt Malmgren sept 2021dokument1451
PDFEU-CHARIS Infoletter nr 3 april 2021On European transitional Coordinating Team, especially Paolo Maino. This team organizes a first European meeting in Zoom, April 23-25th , to prepare a first official European CHARIS Continental Service of Communion. 1279
PDFEvangeliets glädje historikEvangelii gaudium, apostolisk maning av påve Franciskus. Text av Bengt Malmgren om dokumentets historiska sammanhang. Ny evangelisation. Evangelii nuntiandidokument1066
PDFEvangelii gaudium, kompendiumKompendium av Lidia Fioravanti sammanställt till konferens med rörelserna i kyrkan, Katolska domkyrkan 8 juni 2019dokument1235
PDFIuvenescit Ecclesia, sammanfattningOm sambandet mellan hierarkiska och karismatiska nådegåvor i kyrkan. Presentation sammanställd av Lidia Fioravantidokument1101
PDFLiv i Anden-seminarium, DeltagarhäfteDeltagarhäftet i pdf-formpublikation213
PDFKarismatiska bönegruppen i Katolska domkyrkanHistorik sammanställd inför biskopsvisitation 4-6 januari 2013-01-02 av Bengt Malmgren -dokument1400
PDFVad är den Karismatiska förnyelsen?Föredrag av Bengt Malmgren vid Oas-mötet i Kungsbacka juni 2012dokument1296
PDFFatbursparken 21 maj 2011Katolskt program i Fatbursparken i samband med Jesusmanifestationen 2011trycksak0
PDFJesusmanifestationen 2011 affisch trycksak0
PDFPingstkarismatisk förnyelse och kyrkans enhetSammanfattning av föredrag av Bengt Malmgren vid FKE´s medlemsmöte i S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm den 22 januari 2011dokument312
PDFBaptism in the SpiritSpeech of Father Wilfried Brieven at the Nordic Charismatic conference in Stockholm 2010. 0
PDFKKS Lovsångshäfte rev 2010KKS lovsångshäfte publikation1393
PDFLiv i Anden folder inbjudanFolder för Liv i Anden-seminarier i S:ta Eugenia (2008?)dokument627
PDFLiv i Anden seminarier PM för teammedlemmarPM fför teamet som skall förbereda och leda Liv i Anden-seminarier. Struktur, praktiska anvisningar, målsättning.dokument826
PDFVad kan Karismatiska förnyelsen bidra med till Katolska kyrkan i Sverige?AKKS svar på frågor till Stiftsynoden i Stockholms katolska stift 1995akksdokument1307
PDFVAD KAN DEN KARISMATISKA FÖRNYELSEN BIDRA MED I DEN KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE?AKKS svar till Stiftsynoden 1995akksdokument1307
URLBlås liv i NådegåvanUtgiven av AKKS med tillstånd från The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, USA. 1994. Sammanfattning av överläggningar mellan katolska teologer kring ett manuskript av Kilian McDonnell och George Montague: Christian Initiation and Baptism in the Holy Spirit.publikation0
PDFBönegruppen i Domkyrkan, brev inför Stiftsynoden 1995Handlar om behovet av ny evangelisation, att nå ut till de grupper som kyrkan inte brukar nå.dokument0
PDFBrev från AKKS styrelse till biskop Hubertus Brandenburg om samarbete kring den nya evangelisationen akksdokument1162
PDFAnnons Liv i Anden-seminarier 1994 AKKS - Sta Clara trycksak0