Rörelsernas hemsida
Åtta unga rörelser i Katolska kyrkan presenterar sig


Couples for Christ
Focolare
Karismatiska förnyelsen
Marialegionen
Tro och ljus
Neokatekumenal vandring
Schönstatt

Detta är en historisk sida som inte längre uppdateras. För aktuellt om Rörelserna i kyrkan hänvisas till Stockholms Katolska Stifts hemsida.Maria Voce ny president för Focolarerörelsen.
Efter tre dagars retreat valde Focolarerörelsens generalförsamling den 7 juli 2008 Maria Voce till ny president. Maria Voce var en av Chiara Lubichs närmaste medarbetare. Läs mera...


Chiara Lubich 1920 - 2008
I en fridfull atmosfär av bön och rörelse avslutade Chiara Lubich, Focolarerörelsens grundare den 14 mars 2008 sitt liv här på jorden, i sitt hem i Rocca di Papa utanför Rom. Läs mera på Focolares hemsida...


Pingstaftonen 2006 mötte påven Benedikt XVI rörelserna i kyrkan på Petersplatsen i Rom. Nästan 400.000 personer var samlade. Detta var en uppföljning av det möte som Johannes Paulus II hade med rörelserna 1998.

Påvens tal till rörelserna på svenska

Påvens tal på engelska, länk till Vatikanens hemsida

Intervju med p Raniero Cantalamessa om rörelsernas betydelse i kyrkan

[Rörelser i samverkan, bakgrund]

Tidigare arrangemang:
Pingst 2003
Pingst 2004

Eukaristiska årets avslutning 2005

 

Fler länkar:

Katolska stiftet

Katolskt fönster

 

 

KATOLSKA FÖRNYELSERÖRELSER
 I SAMVERKAN

Påven Johannes XXIII bad inför andra vatikan-konciliet: Kom helige Ande och förnya dina under i vår tid så som i en ny pingst. Han blev bönhörd. Mer än 50 rörelser har sedan dess växt fram i kyrkan. 

Pingsten 1998 överflödade människor ur alla dessa rörelser St Petersplatsen i Rom, där de möttes tillsammans med påven Johannes Paulus. Biskop Anders Arborelius frågade: varför inte göra något liknande i Sverige? På biskopens initiativ förberedde ett antal representanter för Comunione e Liberazione, Couples for Christ, Focolarerörelsen, Karismatiska förnyelsen, Marialegionen, Neokatekumenal vandring, Schönstattgruppen samt Tro och ljus en samling i Stockholms katolska domkyrka pingstaftonen under stiftsjubileumsåret 2003. Det följdes upp med en liknande samling pingstaftonen 2004 i S:ta Eugenia-kyrkan i Stockholm.

 

Ur biskopens predikan på pingstaftonen 2003:
"... Det är som om Kyrkan behöver dessa gåvor, dessa smycken, dessa rörelser, för att upptäcka hela denna oändliga skatt som det innebär att Gud vill bo i oss... Som en inre rikedom som ständigt yttrar sig på nya oväntade sätt. Kära bröder och systrar, därför behövs ni, därför behövs vi alla.

Även om det finns otaliga vägar, otaliga sätt att leva evangeliet på, så är det gemensam egendom. Denna dag som ni fått fira vill uttrycka just detta. De flesta av er tillhör en speciell andlig rörelse i Kyrkan, men just denna rikedom som ni fått vill ni dela med er av, och ni vill berikas av de andras gåvor. Så mpste det fungera i Kyrkan. Detta ständiga utbyte av heliga gåvor är något vi behöver för att överleva, Vi får aldrig behålla vår skatt för oss själva utan vi måste dela den med våra bröder.

Att dela med sig av Kristi rikedom kan ske på otaliga sätt. När vi är samlade idag är det viktigt att var och en ser sin närvaro som en gåva till de andra, som ett sätt att dela med sig av det djupaste, största och finaste som man själv har fått."

 

 Isidor nätverk och Data  Katolskt fönster