Vesper

söndag vecka 2 advent, dag på kyrkoåret: söndag vecka 2 advent

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Se, Herren kommer på skyarna i makt och härlighet. Halleluja. Ps 110:1-5,7

Så lyder Herrens ord till min härskare:
Sätt dig på min högra sida,
så skall jag lägga dina fiender
som en pall under dina fötter.
2 Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:
härska nu bland dina fiender!
3 Villigt samlas ditt folk
i dag då makten blir din.
På heliga berg har jag fött dig
som dagg ur gryningens sköte.
4 Herren har svurit en ed
som han inte skall bryta:
Du är präst för evigt
i Melkisedeks efterföljd.
5 Herren är vid din sida,
han krossar kungar på sin vredes dag.

7 Han dricker ur bäcken vid vägen.
Så lyfter han huvudet högt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Se, Herren kommer på skyarna i makt och härlighet. Halleluja. Ps 110:1-5,7

---


Ant 2:Herren skall bli uppenbar när stunden är inne; medan han dröjer, så vänta på honom, ty han kommer, han skall inte utebli. Ps115

Inte oss, Herre, inte oss
utan ditt namn skall du ge ära,
du som är god och trofast!
2 Varför skall folken få säga:
”Var är deras Gud?”
3 Vår Gud är i himlen,
allt vad han vill, det gör han.
4 Deras gudar är silver och guld,
verk av människohänder.

5 Mun har de men kan inte tala,
ögon men kan inte se.
6 Öron har de men kan inte höra,
näsa men känner ingen lukt.
7 De har händer men kan inte gripa
och fötter men kan inte gå.
Ur deras strupe kommer inga ljud.
8 De som gjort dem skall bli som de,
ja, alla som sätter sin lit till dem.

9 Israel, förlita dig på Herren,
han är er hjälp och er sköld.
10 Arons släkt, förlita dig på Herren,
han är er hjälp och er sköld.
11 Ni gudfruktiga, förlita er på Herren,
han är er hjälp och er sköld.

12 Herren har tänkt på oss och välsignar, +
han välsignar Israels släkt,
han välsignar Arons släkt.
13 Han välsignar dem som fruktar honom,
både mäktiga och ringa.
14 Må Herren göra er talrika,
er och era barn.
15 Må ni välsignas av Herren,
han som har gjort himmel och jord.
16 Himlen är Herrens,
men jorden gav han åt människorna.
17 De döda prisar inte Herren,
de som farit ner i tystnaden.
18 Men vi skall lova Herren
nu och för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Herren skall bli uppenbar när stunden är inne; medan han dröjer, så vänta på honom, ty han kommer, han skall inte utebli. Ps115

---


Ant 3: Herren är vår domare, Herren är vår härskare, Herren är vår konung. Halleluja. Upp19:1-2a, 5-7

 Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud,
sanna och rättfärdiga är hans domar.

Prisa vår Gud, alla hans tjänare,
ni som fruktar honom, höga och låga,
vår Gud, allhärskaren, är nu konung.

Låt oss vara glada och jubla
och ge honom vår hyllning.
Ty tiden har kommit för Lammets bröllop,
och hans brud har gjort sig redo.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Herren är vår domare, Herren är vår härskare, Herren är vår konung. Halleluja. Upp19:1-2a, 5-7

Läsning:
Fil 4:4: Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Herre, låt oss se din nåd, +och ge oss din frälsning. Vänd dig till oss, du vår Gud, +

Magnificat:
Ant: Varje klyfta skall fyllas, varje berg och höjd skall sänkas, och alla människor skall se Guds frälsning.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Varje klyfta skall fyllas, varje berg och höjd skall sänkas, och alla människor skall se Guds frälsning.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, kom ihåg ditt folk.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Allsmäktige och barmhärtige Gud, låt inget här på jorden hindra oss att skynda din son till mötes, utan led oss med din himmelska vishet till fullkomlig förening med honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Allsmäktige och barmhärtige Gud, låt inget här på jorden hindra oss att skynda din Son till mötes, utan led oss med din himmelska vishet till fullkomlig förening med honom, din Son Jesus Kristus, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details