Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev mars 2023
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev mars 2023

från Bengt Malmgren

Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige.
Nyhetsbrev från Bengt Malmgren mars 2023

[English version of this newsletter]

Eu-CHARIS info-letter nr 7
Den europeiska service-gemenskapen för CHARIS ger ut detta informationsbrev och nr 7 är en rapport från mötet i Zagreb i februari. Mötets fokus var bön, omvändelse, ledarskap, lyssna till Herren och till varandra, förbön för de olika länderna. Hur utvecklas CHARIS i de europeiska länderna? Informationsbrevet är mycket rikhaltigt och jag rekommenderar att ni tar del av det. [Länk här].
Tidigare nummer brevet finns på [Eu-CHARIS hemsida].

 

Reträtt i Järfälla med Terry Quinn

I Heliga Trefaldighets katolska församling i Järfälla hölls 17-19 mars en fastereträtt med Terry Quinn, världskänd evangelist och bibellärare bibellärare från Irland. Nyligen har han blivit medlem i CHARIS-gemenskapen på Irland. Hans undervisning är profetiskt proklamerande och utmanar dem som hör honom att ta steg framåt i tron, öppna sig för den helige Andes gåvor och delta i kyrkans evangelisation. 

Jan Öqvist som var med på reträtten i Järfälla berättar:

"Det vart en lyckad och välbesökt reträtt i sann karismatisk anda där Helig Ande var närvarande på ett påtagligt sätt. Terry påminde oss om att vi alla har en kallelse och en skyldighet att sprida ordet, evangeliet eftersom vi alla är präster i det allmänna prästadömet. Målgrupperna är den egna familjen, den egna församlingen, arbetsplatsen, vänner och bekanta samt samhället i stort. 

Han påpekade att det inom Katolska kyrkan finns många som inte så aktivt deltar i den Heliga mässan. Prästen säger ju 'Bröder och systrar, bed att mitt och ert offer blir välbehagligt inför Gud Fader Allsmäktig', vi skall alltså vara delaktiga.  Terry hade också ett 'altar call to alter your life' där nästan alla kom fram till altaret med uppsträckta händer. För mig personligen en mycket stark upplevelse."

 

Franciskus 10 år som påve, hans betydelse för Karismatiska förnyelsen.
När kardinal Bergoglio valdes till påve 2013 var det något som särskilt den Karismatiska förnyelsen välkomnade. Redan som ärkebiskop i Buenos Aires var han till starkt stöd för den Karismatiska förnyelsen och förstod den ekumeniska samfundsövergripande karaktären av den helige Andes utgjutande. Tack vare honom fanns ett gott samarbete mellan katoliker och evangeliska samfund i Argentina (i motsats till vad som ofta var fallet i övriga Sydamerika). [Läs tidigare text om detta].

Under sina tio år som påve har det också visat sig att han fortsatt att inse behovet av förnyelse i den helige Ande för kyrkan och har väglett den Karismatiska förnyelsen, bl.a. genom att [2019 inrätta CHARIS, den nya strukturen i Vatikanen för stöd och vägledning åt förnyelsen].

 

Rörelsernas pingst och träffa biskop Anders i maj
Vi vill redan nu berätta att 2 samlingar med rörelserna i kyrkan planeras under maj månad.

Pingstafton 27 maj kl. 17, kommer vi i rörelserna att utforma mässan i Domkyrkan och förmodligen träffas någon timme innan i församlingssalen.
Fredag 12 maj kl 17. Eftersom biskopen inte kan fira mässan med oss på Pingstafton kommer han fira en enkel mässan med oss fredag den 12 maj kl. 17 i Domkyrkan och sedan delta i en samling i församlingssalen.

 

Nya kontaktpersoner i Luleå och Nacka
I samband med en karismatisk konferens i Italien 1998 träffade diakon Pancho och Bengt Malmgren en ung präst från Nigeria tillhörande det evangeliserande prästsällskapet Missionaries of S:t Paul. Detta ledde till att två präster därifrån, Fr Damian Eze och Fr Chikezie Onuoha senare kom till Sverige. Under åren har AKKS och KKS haft mycket samarbete med dem, fr Damian har varit [talare på Jesusmanifestationen i Stockholm], jag har varit inbjuden att delta i [gatuevangelisation i Gävle] då f Damian var kyrkoherde där och mycket mera. Numera är båda dessa präster inkardinerade i Stockholms katolska stift, F Chikezie är kyrkoherde i Nacka och F Damian är kyrkoherde i Luleå där bl.a. en ny satsning på gatuevangelisation planeras i höst. Se [presentation av F Damian i AKKS nyhetsbrev januari 2002].

Gävle 2013
Gatuevangelisation med katolska församlingen i Gävle 2013

 

CHARIS Integral Formation Program

Denna utmärkta internetbaserade utbildning för bönegruppsledare och andra funktionärer inom Karismatiska förnyelsen startar i maj sin andra termin.  Vi rekommenderar kursen för alla bönegruppsledare och andra funktionärer inom Karismatiska förnyelsen. Jag har själv tagit del av den första trerminen. Jag kan försäkra er att det är ett mycket nyttig och bra utbildning, både för nybörjare som vill ta ett funktionärsansvar och för oss som varit med lite längre. Det går brta att anmäla sig nu. [Mer information här]

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev januari 2023
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev april 2023
Print
2923 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.