19/8
S Jean Eudes, präst (+1680)

dagens helgon

Betydde mycket för 1600-talets religiösa förnyelse i Frankrike. Han gav spridning åt Jesu hjärta-kulten och grundade ordnar som ägnade sig åt prästutbildning och karitativ verksamhet.


20/8
S Bernhard av Clairvaux (+1153)

dagens helgon

Stor både som mystiker och som handlingsmänniska. Född 1091, gick som 22-åring in i klostret Cîteaux i Frankrike (cistercienser, gren av Benediktinorden). Bernhard gjorde sig känd som intensiv predikant. Ryktet om hans självförsakelse och fromhet spred sig och han utsågs till ledare för en grupp munkar som skulle grunda ett nytt kloster i Clairvaux i regionen Champagne. Inom ett par år hade klostret i Clairvaux givit upphov till ytterligare 163 kloster i Europa, bl.a. Danmark och Sverige. Vid Bernhards hade klostret i Clairvaux 700 munkar. Helgonförklarades av påve Alexander III den 18 januari 1174. Lämnade efter sig 10 större teologiska verk, mer än 300 betraktelser och 500 bevarade brev.


21/8
S Pius X (+1914) påve

dagens helgon

Giuseppe Sarto, som han från början hette, var av enkel familj och fortsatte som påve (1903-14) att leva ett enkelt liv. Hans mest bestående insats gällde den liturgiska förnyelsen och det personliga fromhetslivet. Ivrade för ett flitigare bruk av sakramenten.


22/8
Den saliga Jungfrun Maria, Drottningen, minnesdag

dagens helgon

Jes 9:2-7 Ps 113 Luk 1:26-38


23/8
S Rosa av Lima (+1617), jungfru

dagens helgon


24/8
S Bartolomeus, apostel

dagens helgon

Hans namn möter bara i evangeliernas apostlalistor. Han antas vara identisk med Natanael, som omtalas i Joh 1:45-51. Enligt senare tradition predikade han i Indien, Mesopotamien, Armenien m.fl. länder och flåddes till sist till döds.

Upp 9b-14:
"Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru." Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.

---

Joh 1:45-51
Filippos träffade Natanael och sade till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret."
Natanael sade: "Kan det komma något gott från Nasaret?" Filippos svarade: "Följ med och se!"
Jesus såg Natanael komma och sade om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek."
Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet."
Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung."
Då sade Jesus till honom: "Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se."
Och han sade: "Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."

Upp 21:9b-14 Ps 145:10-13b, 17-18 Joh 1:45-51


25/8
S Ludvig av Frankrike (+1270)

dagens helgon


27/8
S Monica (+387), S Augustinus mor

dagens helgon


28/8
S Augustinus (+430) biskop

dagens helgon


29/8
Johannes Döparens martyrium, r

dagens helgon

Jer 1:17-19:
Fäst upp dina kläder,
res dig och säg till dem
allt vad jag befaller dig!
Var inte förskräckt för dem,
ty då slår jag dig med skräck inför dem.

Se, jag gör dig i dag
till en befäst stad,
en pelare av järn, en mur av koppar,
som håller stånd mot hela landet,
mot Judas kungar och dess stormän,
mot prästerna och folket i landet.
De skall angripa dig,
men de skall inte besegra dig,
ty jag är med dig,
säger Herren,
och jag skall rädda dig.

---

Från Ps 71:
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
svik mig aldrig!
Du som är trofast, hjälp mig, befria mig,
lyssna på mig och rädda mig.

Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.
Ja, du är min klippa och min borg.

Befria mig, Gud, ur de ondas grepp.
Du är mitt hopp, o Herre, min Gud,
min trygghet ända från min ungdom.
Från min första stund har du varit mitt stöd,
från moderlivet min styrka.

Jag vill vittna om din trofasthet,
ständigt vittna om den hjälp du ger.
Gud, från min ungdom har du fostrat mig,
och ännu förkunnar jag dina under.

---

Mark 6:17-22:
Herodes hade låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till det var Herodias, hans bror Filippos hustru. Henne hade han gift sig med, och Johannes hade sagt till Herodes: ”Det är inte tillåtet för dig att leva ihop med din brors hustru.” Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom, men kunde inte.
Ty Herodes hade respekt för Johannes, som han visste var en rättfärdig och helig man, och skyddade honom, och när han hade hört honom kände han sig mycket osäker och ville höra mer av honom.

Men en dag kom hennes tillfälle, och det var när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud för sina stormän och överstarna och de främsta i Galileen. Herodias dotter kom då in och dansade så att Herodes och hans gäster blev förtjusta. Kungen sade till flickan: ”Be mig om vad du vill, och du skall få det.” Och han lovade och svor: ”Vad du än ber mig om skall jag ge dig, om det så vore halva mitt rike.”

Då gick hon ut och frågade sin mor: ”Vad skall jag be om?” Hon svarade: ”Johannes döparens huvud.” Flickan skyndade in till kungen och bad honom: ”Jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat.”

Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte säga nej till henne utan skickade en livvakt med befallning att hämta Johannes huvud.

Soldaten gick och halshögg honom i fängelset och kom sedan med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det åt sin mor.

Men när Johannes lärjungar fick reda på det kom de dit och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Jer 1:17-19 Ps71: 1-4a, 5-6b, 15ab, 17 Mark 6:17-29

Du kraftens Gud, från vilken alla goda gåvor kommer, väck kärleken till liv i våra hjärtan, så att vi förmår att älska dig och nådens liv i oss bevaras och kan växa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.