1 2Next

1/6
S Justinus (+165) martyr

dagens helgon

Kom från Nablus i Samarien. Efter att som filosof sökt sanningen fann han till slut den kristna tron. Verkade som kristen lärare i rom där han dog som martyr under Marcus Aurelius regering.


2/6
S Marcellinus och Petrus (+305) martyrer

dagens helgon

Avrättade år 304 under kejsar Diocletianus förföljelse. Marcellinus var präst, och Petrus var exorcist. Enligt traditionen skall Marcellinus och Petrus ha halshuggits vid ett skogsparti kallat Silva Nigra. En from änka påträffade martyrernas kroppar och gav dem en kristen begravning.


3/6
S Charles Lwanga och hans följeslagare (+1886) martyrer

dagens helgon

1885-87 åtalades ett stort antal kristna i Uganda av hövding Mwanga. Många av dem tjänstgjorde i hövdingens närmaste omgivning. Bland dem var C L och hans 21 följeslagare de mest framstående. De var uthålliga i sin tro och dödades genom svärd och bål därför att de vägrade ge efter för hövdingens otuktiga önskningar. De helgonförklarades 1964.

Bön: Allsmäktige evige Gud, du som har gjort martyrernas blod till kyrkans utsäde, låt hennes åkermark, som vattnas med den helige Charles och hans följeslagare, bära en ständigt rikare skörd av människor som bekänner dig. Genom din Son...


4/6
Saliga Elisabeth Hesselblad (+1957)

dagens helgon

Föddes i Fåglavik Västergötland den 4 juni 1870. Växte upp i Falun. Vid 18 års ålder utvandrade hon till Amerika för att hjälpa upp familjens ekonomi, hon hade många syskon. Utbildade sig till sjuksköterska. Den 15 augusti 1902 upptogs hon i den Katolska kyrkan. Blev svårt sjuk, läkarna förklarade hennes fall för obotligt. Hon begav sig då till Rom för att där tillbringa sina återstående dagar i den heliga Birgittas födelsehus vid Piazza Farnese som då innehades av Karmelitsystrarna. Hon blev helad. Henens stora gärning var förnyelse av Birgittinorden och dess återupprättande i Sverige. Saligförklarades 9 april 2000 av Johannes Paulus II.


5/6
S Bonifatius (+747) biskop och martyr

dagens helgon

2 Tim 4:1-8 Ps 71 Mark 12:38-44


6/6
S Norbert (+1134) biskop

dagens helgon

Född omkr 1080 i Rhenlandet. Blev präst och predikade i Tyskland och Frankrike. Grundade premonstransorden, som skulle kunna rycka in överallt där det lokala prästerskapet inte räckte till. Grundade flera kloster och blev ärkebiskop av Magdeburg 1126.


9/6
S Efraim Syriern (+373) diakon och kyrkolärare

dagens helgon

Född i Nisibis, död 9 juni 373 i Edessa, var en syrisk-ortodox diakon, och syriskspråkig hymnograf och teolog. Han vördas av större delen av kristenheten, men särskilt bland assyrier/syrianer, som helgon. I katolska kyrkan har han status som kyrkolärare, såsom doktor av diakoni och poesi. Hans verk bär vittnesbörd om den kristna läran före den västliga traditionen börjat spela en mer framträdande roll.


11/6
S Barnabas, apostel

dagens helgon

Apg 11:21-26, 13:1-3:
I Antiochia kom ett stort antal till tro och omvände sig till Herren.
Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren; han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren.

Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul, och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna.

I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul.
Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den heliga anden till dem: "Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till."
Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.

---

Matt 10:7-13:
Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva.
Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet, ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat.
I varje stad eller by ni kommer till skall ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni skall vidare. Stig in i huset med en fridshälsning, och om huset är värdigt skall det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt skall den friden vända tillbaka till er.

Apg 11:21b-26,13:1-3 Ps 98:1-6 Matt 10:7-13


13/6
S Antonius av Padua (+1231), präst och kyrkolärare

dagens helgon

Född i Lissabon, inträdde i franciskanorden och kom till Italien. Franciscus utsåg honom till brödernas förste lärare. Han var en berömd förkunnare, vars minne lever som de fattigas försvarare. Avled invid Padua 1231.


19/6
S Romauld (+1591), abbot

dagens helgon


1 2Next