3/12
S:t Francisco Xavier, präst (+1552) minnesdag

dagens helgon

Född 1506 i Spanien. Under studier i Paris slöt han sig till ignatius av Loyola och tillhörde den grupp som blev fröet till jesuitorden. Prästvigdes i Rom och ägnade sig åt socialt arbete. 1541 begav han sig på en missionsresa till Orienten, förkunnade under 10 år i Indien och Japan och förde många till tron. Han dog 1552 på en ö vid Kinas kust. Missionens skyddshelgon.


4/12
S:t Johannes av Damaskus, präst och kyrkolärare (+749)

dagens helgon

Född under andra hälften av 600-talet i en kristen familj. Studerade filosofi och blev munk i ett kloster nära Jerusalem. Räknas som den siste av de stora grekiska kyrkofäderna. Hans dogmatiska huvudarbete heter Kunskapens källa. Han ingrep i bildstriderna till försvar för vördandet av ikonerna. Dog vid omkring 100 års ålder.