Completorium

Vid dagens slut söndag, söndag vecka 3 påsk
TREDJE PÅSKSÖNDAGEN

Psalm:
Ant: Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt. Ps 91:

Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: "Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på."

Han räddar dig från jägarens nät *
och från den förhärjande pesten.
Han täcker dig med sina vingar, +
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Du behöver inte frukta nattens fasor *
eller pilen som flyger om dagen,
inte pesten som smyger i dunklet *
eller farsoten som härjar i middagshettan.

Tusen kan falla bredvid dig, +
ja, tiotusen vid din sida, *
men du skall inte drabbas.
Du skall själv få bevittna *
hur de gudlösa får sitt straff.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.
Inget ont skall drabba dig, *
ingen olycka komma nära ditt hus.

Han skall befalla sina änglar *
att skydda dig var du än går.
De bär dig på sina händer, *
så att du inte stöter foten mot någon sten.

Över lejon och ormar går du fram, *
du trampar på vilddjur och drakar.
Han håller fast vid mig, och jag räddar honom, *
jag skyddar honom, ty han känner mitt namn.

Han åkallar mig, och jag svarar honom, +
jag är med honom i nöden, *
jag befriar honom och ger honom ära.
Jag skall mätta honom med ett långt liv *
och låta honom erfara min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt. Ps 91:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
Upp 22:4: De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. 5Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja

Slutbön:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details