Completorium

Vid dagens slut lördag, lördag vecka 24 under året


Psalm:
Ant: Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig. Ps 4:

Psaltaren 4

2 Svara mig när jag ropar,
Gud, du som skaffar mig rätt.
Du öppnar vägen när jag är trängd.
Visa mig nåd och hör min bön.
3 Ni mäktiga, hur länge skall ni skymfa min heder, +
älska tomhet och bruka lögn?
4 Ni skall veta att Herren har varit
förunderligt god mot mig,
han hör när jag ropar till honom.
5 Upprörs ni, så synda inte.
Säg där ni ligger på er bädd: ”Var stilla!”
6 Ge rätta offer, förtrösta på Herren.
7 Många säger: ”Vem kan ge oss lycka?”
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.
8 Av dig har jag fått en större glädje
än de som fått korn och vin i mängd.
8 Jag lägger mig ner i frid och sover.
Du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig. Ps 4:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
5Mos 6:4: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. 5 Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. 7 Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Kom till oss, Herre, med din nåd och beskydda oss under denna natt, så att vi i morgon får vakna upp, fyllda av Andens kraft och glädjen över Kristi uppståndelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details