Completorium

Vid dagens slut onsdag, onsdag vecka 4 under året


Psalm:
Ant: Var min beskyddare och min borg. Ps31:2-6:

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, +
svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig,
3 lyssna på mig, skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning.

4 Ja, du är min klippa och min borg.
Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära.
5 Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,
du är min tillflykt.

6 Jag överlämnar mig i dina händer.
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Var min beskyddare och min borg. Ps31:2-6:

Ant 2:Ur djupen ropar jag till dig. Herre, hör min röst. Ps130:

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
2 Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
3 Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
4 Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
5 Jag väntar på Herren,
jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.
6 Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.
7 Hoppas på Herren, Israel,
ty hos Herren finns nåd
och makten att befria.
8 Han skall befria Israel
från alla synder.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Ur djupen ropar jag till dig. Herre, hör min röst. Ps130:

Läsning:
Ef 2:26 Synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Herre Jesus Kristus, du vill att vi bär ditt ljuva ok och din lätta börda. Välsigna den gågna dagens bön och arbete, och ge oss en natt under ditt beskydd, så att vi i morgon kan tjäna dig med nya krafter. Du som lever och råder i evighet.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details