Completorium

Vid dagens slut tisdag, tisdag vecka 15 under året


Psalm:
Ant: Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig. Ps 143 1-11:

Herre, hör min bön, lyssna till mitt rop, du som håller ord,
svara mig, du som är rättfärdig.
2 Ställ inte din tjänare inför din domstol,
ingen människa kan få rätt mot dig.
3 Fienden förföljer mig, han har krossat mig
och låter mig bo i mörker som de sedan länge döda.
4 Modet sviker mig,
hjärtat förlamas i bröstet.

5 Jag minns förgångna tider och tänker på allt du har gjort,
jag begrundar vad din hand förmått.
6 Jag sträcker mina händer mot dig,
öppnar mig som törstig jord.

7 Herre, skynda att svara mig,
jag orkar inte mer.
Dölj inte ditt ansikte för mig,
då blir jag lik dem som lagts i graven.
8 Låt mig var morgon möta din trofasthet,
ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag skall gå,
jag sätter mitt hopp till dig.

9 Herre, rädda mig från mina fiender,
jag flyr till dig.
10 Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud.
Må din goda ande leda mig på jämn mark.
11 Herre, bevara mitt liv, ditt namn till ära,
tag mig ur nöden, du som är rättfärdig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig. Ps 143 1-11:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
1Pet5:8: Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. 9Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Herre, upplys natten med din närvaro. Låt dina tjänare somna in i frid och i ditt namn än en gång få vakna till en dag av nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details