Vesper

måndag vecka 2 fastan, dag på kyrkoåret: måndag vecka 2 fastan

_____

- Gud kom till min räddning.
- Herre, skynda till min hjälp.
- Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,
från evighet till evighet. Amen.

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Du är den skönaste bland människor, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Ps45 1-10:

Psaltaren 45:1-10

Mitt hjärta brusar av härliga ord,
jag sjunger en sång till kungens ära,
min tunga är en snabb skrivares penna.

3 Skönast är du bland människor, +
ur din mun flödar ljuvligt tal.
Därför har Gud välsignat dig för evigt.
4 Fäst svärdet vid din sida, o hjälte,
i höghet och majestät!
5 Vinn seger! Dra ut för sanning och rätt!
Din starka hand skall utföra bragder.
6 Folken stupar för dig, +
dina vässade pilar sitter
i hjärtat på dina fiender, konung.

7 Din tron, gudomlige, består i tid och evighet,
din kungaspira är rättens spira.
8 Du älskar det rätta, du hatar orätt.
Därför har Gud, din Gud, smort dig
med glädjens olja mer än dina likar.
9 Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder,
du gläds åt strängars klang från elfenbensgemaken.
10 Kungadottern står bland dina skatter,
i Ofir-guld står bruden på din högra sida.


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Du är den skönaste bland människor, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Ps45 1-10:

---


Ant 2:Se, brudgummen kommer, skynda honom till mötes. Ps 45:11-18:

Psaltaren 45:11-17

Hör, min dotter, lyssna och lär!
Glöm ditt folk och din släkt!
12 Kungen åtrår din skönhet,
han är din herre, böj dig för honom!
13 Dotter av Tyros, de rika bland folket
skall söka din gunst med gåvor.

14 I all sin prakt träder kungadottern in,
av guldbrokad är hennes klänning.
15 I lysande färger förs hon fram till kungen,
fram till dig, följd av tärnor, hennes väninnor.
16 De förs fram under glädje och jubel,
de tågar in i kungens palats.

17 Dina söner skall träda i dina fäders ställe,
du gör dem till furstar i hela världen.
17 Jag vill föra ditt rykte till kommande släkten.
Ja, folken skall prisa dig nu och för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Se, brudgummen kommer, skynda honom till mötes. Ps 45:11-18:

---


Ant 3: Gud har beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus. Ef 1:3-10

Ef 1:3-10

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och Fader. *
Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse
som genom Kristus finns i himlen,
liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom *
till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.

Han har förutbestämt oss till att få söners rätt *
genom Jesus Kristus och förenas med honom
-det var hans viljas beslut -
till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss *
med sin älskade son.

I honom och genom hans blod har vi friköpts *
och fått förlåtelse för våra överträdelser,
så rik är den nåd *
med vilken Gud har låtit all vishet
och klokhet flöda över oss.

Han har yppat sin viljas hemlighet för oss, *
det beslut om Kristus som han hade fattat från början
och som skulle genomföras när tiden var inne: *
att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Gud har beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus. Ef 1:3-10

Läsning:
Romarbrevet 12:1-2 Jag ber er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. 2 Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Stor är friden +för dem som älskar din lag. Att hålla dina bud är den sanna glädjen +

Magnificat:
Ant: Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga..

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga..

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, var nådig mot ditt folk

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;...
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

___

Slutbön:
Herre, vår Gud, till läkedom för själen har du befallt oss att tukta kroppen. Skänk oss din nåd, så att vi aldrig sviker dig utan vänder om av hjärtat och gör vad din kärlek bjuder. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details