Vesper

torsdag vecka 4, dag på kyrkoåret: torsdag vecka 8 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt. Ps 144:1-8

Psaltaren 144:1-8

Lovad vare Herren, min klippa, +
han som övat min arm för krig
och lärt min hand att strida,
2 min klippa och min borg,
min fristad och min räddare,
min sköld, min tillflykt,
han som lägger folken under mina fötter.
3 Herre, vad är en människa
att du bryr dig om henne,
en dödlig att du räknar med honom?
4 Människan är som en vindfläkt,
hennes levnad en flyktig skugga.
5 Herre, vik undan din himmel, stig ner,
rör vid bergen så att de ryker.
6 Låt blixtar ljunga vida omkring,
skjut dina pilar, låt dem vina.
7 Räck ut din hand från höjden,
befria mig och rädda mig
ur djupa vatten,
undan främlingar,
8 som har munnen full av lögner
och med lyftad hand svär falska eder.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt. Ps 144:1-8

---


Ant 2:Saligt är det folk vars Gud är Herren. Ps 144:9-15

Psaltaren 144:9-15

Gud, jag vill sjunga en ny sång till din ära,
spela på tiosträngad harpa,

du som ger seger åt kungar
och befriar din tjänare David.
Rädda mig från det grymma svärdet,
befria mig från främlingar,
som har munnen full av lögner
och med lyftad hand svär falska eder.

Våra söner är som växande plantor,
i blomman av sin ålder.
Våra döttrar är som pelare,
skulpterade för palats.

Våra förråd är fulla,
de rymmer föda av alla slag.
Fåren förökar sig tusenfalt,
ja, tiotusenfalt, på ängarna,och våra kor är feta.

Ingen anfaller oss, ingen fördriver oss,
på våra gator hörs ingen klagan.
Lyckligt det folk som har det så,
lyckligt det folk som har Herren till Gud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Saligt är det folk vars Gud är Herren. Ps 144:9-15

---


Ant 3: Nu finns frälsningen och riket hos vår Gud. Upp 11:17-18; 12:10-12

Upp 11:17-18b, 12:10b-12a

Vi tackar dig, Herre Gud, allhärskare, *
du som är och som var, 
för att du har tagit makten, din stora makt, *
och blivit konung. 

Folken vredgades, men din vrede har kommit, *
stunden då de döda skall dömas,
då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga *
och dem som fruktar ditt namn, höga och låga.

Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud *
och makten hos hans smorde.
Ty våra bröders anklagare har störtats ner, *
han som anklagade dem inför vår Gud 
både dag och natt. 

De har besegrat honom genom Lammets blod *
och genom sitt vittnesbörds ord. 
De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. *
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. 

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Nu finns frälsningen och riket hos vår Gud. Upp 11:17-18; 12:10-12

Läsning:
Kolosserbrevet kap. 1: Håll fast vid er tro, ha en stadig grund och vik inte från det hopp ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen.

Responsorium:
Herren är min herde, + ingenting skall fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar, +

Magnificat:
Ant: Herren mättar dem som hungrar efter rättfärdighet och fyller deras liv med sina gåvor.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herren mättar dem som hungrar efter rättfärdighet och fyller deras liv med sina gåvor.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Sänd ditt ljus och din sanning, Herre.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Herre, ta emot vår bön denna afton, och låt oss gå i Jesu spår, så att vi genom tålamod bär frukt i rättfärdighet och frid. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Am
View Details