Vesper

torsdag vecka 2, dag på kyrkoåret: torsdag vecka 2 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Jag har satt dig till ett ljus för folken, så att min frälsning når till jordens ända. (Ps 72 1-11)

Psaltaren 72:1-11

Gud, ge kungen dina lagar,
kungasonen din rättvisa ordning,
2 så att han rättrådigt dömer ditt folk
och låter dina betryckta få sin rätt.
3 Låt berg och höjder bära fredens frukter
åt folket genom rättfärdighet.

4 Må han värna de armas rätt,
rädda de fattiga, krossa förtryckaren.
5 Låt honom leva så länge solen finns
och månen lyser, släkte efter släkte.
6 Han skall komma som regn över grödan,
ett stilla regn som vattnar jorden.

7 Låt rättvisa grönska i alla hans dagar
och fred och välgång råda,
tills ingen måne lyser mer.
8 Må han härska från hav till hav,
från floden till världens ände.
9 Hans motståndare skall böja sig för honom,
hans fiender kräla i stoftet.
10 Kungar från Tarshish och fjärran kuster
skall komma med gåvor,
kungar från Saba och Seba
skall bära fram sin tribut.
11 Honom skall alla kungar hylla,
alla folk skall tjäna honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Jag har satt dig till ett ljus för folken, så att min frälsning når till jordens ända. (Ps 72 1-11)

---


Ant 2:Herren skall rädda de fattiga; han skall befria dem från våld och förtryck. (Ps 72 12-19)

Psaltaren 72:12-19

Han räddar den fattige som ropar,
den arme som ingen hjälper.
13 Han förbarmar sig över de svaga och fattiga,
räddar de fattigas liv.
14 Han befriar dem från våld och förtryck,
deras liv är dyrbart i hans ögon.

15 Må han leva och hyllas med guld från Saba.
Må man ständigt be för honom
och välsigna honom dagen lång.
16 Må säden växa rikligt i landet,
vaja på bergens toppar.
Må landet bli fruktbart som Libanon,
åkerns kärvar stå tätt som gräs.
17 Må hans namn leva för alltid,
föras vidare så länge solen lyser.
Den som välsignar skall nämna hans namn,
alla folk skall prisa honom lycklig.

18 Lovad vare Herren, Israels Gud,
han som ensam gör under.
19 Evigt lovat vare hans härliga namn,
må hans ära uppfylla världen.
Amen, amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Herren skall rädda de fattiga; han skall befria dem från våld och förtryck. (Ps 72 12-19)

---


Ant 3: Nu har vår Gud vunnit seger. Kraften och väldet är hans. Upp 11:17-18b, 12:10b-12a

Upp 11:17-18b, 12:10b-12a

Vi tackar dig, Herre Gud, allhärskare, *
du som är och som var,
för att du har tagit makten, din stora makt, *
och blivit konung.

Folken vredgades, men din vrede har kommit, *
stunden då de döda skall dömas,
då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga *
och dem som fruktar ditt namn, höga och låga.

Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud *
och makten hos hans smorde.
Ty våra bröders anklagare har störtats ner, *
han som anklagade dem inför vår Gud 
både dag och natt.

De har besegrat honom genom Lammets blod *
och genom sitt vittnesbörds ord.
De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. *
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Nu har vår Gud vunnit seger. Kraften och väldet är hans. Upp 11:17-18b, 12:10b-12a

Läsning:
1Pet 1:22-23 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.

Responsorium:
Herren är min herde, +ingenting skall fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar, +

Magnificat:
Ant: Herren mättar dem som hungrar efter rättfärdighet och fyller deras liv med sina gåvor.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herren mättar dem som hungrar efter rättfärdighet och fyller deras liv med sina gåvor.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, välsigna ditt folk.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Vi frambär lovets aftonoffer och ber dig, Herre, att vårt hjärta begrundar din lag både dag och natt, så att vi lever i ljuset och får det eviga livets lön. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och r
View Details