Vesper

tisdag vecka 3, dag på kyrkoåret: tisdag vecka 15 under året

_____

- Gud kom till min räddning.
- Herre, skynda till min hjälp.
- Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,
från evighet till evighet. Amen.

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herren skyddar sitt folk, nu och i all evighet. Ps 125

De som litar på Herren är som Sions berg,
det rubbas inte, det står fast för evigt.
Liksom bergen omger Jerusalem,
så omger Herren sitt folk nu och för evigt.
De gudlösas spira får inte sträckas över de rättfärdigas land,
ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt.

Herre, var god mot de goda,
mot dem som har ett redbart sinne.
Men de som slår in på avvägar, +
dem må Herren föra bort tillsammans med alla ogärningsmän.
Må det gå Israel väl!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herren skyddar sitt folk, nu och i all evighet. Ps 125

---


Ant 2:Lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta. Ps 131

Herre, jag är inte övermodig,
har inga stolta later. 
Jag ägnar mig inte åt stora ting,
åt det som övergår mitt förstånd.

Nej, jag har lugnat och stillat min själ,
jag är som ett litet barn, som barnet i moderns famn.
Hoppas på Herren, Israel,
nu och för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta. Ps 131

---


Ant 3: Du har gjort oss till kungar och präster åt vår Gud. Upp 4:11, 5:9,10,12

Du är värdig, du vår Herre och Gud, att motta pris och ära och makt, *
ty du har skapat allting.

Genom din vilja finns det till, *
det är du som har skapat det.

Du är värdig, att ta bokrullen och bryta dess sigill, *
ty du har blivit slaktad

och du har friköpt människor åt Gud med ditt blod, *
människor av alla stammar och språk och länder och folk.

Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, *
för att de skall regera på jorden.

Lammet som blev slaktat är värdigt
att motta makt och rikedom, vishet och styrka, *
ära och härlighet och lovsång.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant:Du har gjort oss till kungar och präster åt vår Gud. Upp 4:11, 5:9,10,12

Läsning:
Rom 12:9: Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. 10Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. 11Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. 12Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Från evighet till evighet + står ditt ord, o Herre, fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet, +

Magnificat:
Ant: Min ande jublar över Gud, min frälsare.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Min ande jublar över Gud, min frälsare.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Du är vår framtid, Herre.

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;...
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

___

Slutbön:
Må vår aftonbön stiga upp som rökelse och din välsignelse sänka sig ner över oss, så att vi nu och för evigt lever under ditt beskydd. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till
View Details