Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige - historik

Bengt Malmgren 0 5707 Article rating: No rating

Katoliker i Sverige kom i kontakt med den Katolska karismatiska förnyelsen (CCR) ganska snart efter att den med början i USA 1967 spred sig över hela världen. Den hade redan från start en starkt ekumenisk prägel. Detta är en längre version med länkar av den artikel som publiceras i maj i FKE´s tidskrift Kristen Enhet.

Rapport från förberedande europeiskt möte för konstituering av CHARIS kontinentala service-gemenskap.

Rapport av Bengt Malmgren från zoom-möte 23-25 april

Bengt Malmgren 0 4821 Article rating: No rating

23-25 april samlades ett nittiotal personer representerande Katolska karismatiska förnyelsen i hela Europa till ett förberedande zoom-möte, det första mötet med europeiska ledare i enlighet med CHARIS nya organisation som startade på pingsten 2019.

EU-CHARIS Informationsbrev nr 3

Europeiskt förberedande möte 23-25 april för förberedelse av "Service of communion på kontinental och nationell nivå i Europa

Bengt Malmgren 0 5149 Article rating: No rating

EU-CHARIS Informationsbrev nr 3 har just utkommit. Det handlar om det interimistiska koordinationsteamet för Europa som nu finns i avvaktan på att den nya kommunikations- och samarbetsstrukturen för CHARIS skall konsolideras på kontinental och nationella nivåer. Där finns också en presentation av Paolo Maino, europeisk representant i CHARIS internationella service-team. Han talar om enhet och mångfald inom förnyelsen. 

RSS
First567810121314Last