Isidor Nätverk och Data

info@isidor.se 

Bengt Malmgren +46 70 7212742

bankgiro:  5055-5309

 

Historik:
1999-09-07: Isidors domän isidordata.a.se tas i bruk.
1999-09-27: Kyrkans dagliga bön
- Fri tjänst, Katolska kyrkans tidegärd, dagsläsningar
 
2000-04-06: Isidor
nätverkstjänster - Intranät till rimligt pris för små och
medelstora arbetsgrupper
 
2000-12-21: Ändrat domännamn till
isidordata.se  (.a tas bort)
2000-12-23: Katolskt fönster
- ny portal till den katolska världen
2000-12-28:
Katolskt forum - diskussions- och samtalsforum
för katoliker och icke-katoliker intresserade av katolsk tro.
 
2003-08-01: Nya domänerna www.isidor.se
och www.katolsktfonster.se tas i bruk


2021: domänen katolsktfonster.se avvecklas.
Övertas av Stockholms katolska stift.
Med det upphör också diskussionsgruppen Katolskt forum.