Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Karismatisk bönekväll i S:t Ansgar, Södertälje 1 december
Bengt Malmgren

Karismatisk bönekväll i S:t Ansgar, Södertälje 1 december

Ett 50-tal katoliker från Stockholmsregionen var samlade i S:t Ansgars församling i Södertälje den 1 december till en kväll med lovsång, tillbedjan och förbön som den karismatiska gemenskapen inbjudit till. Värd var S:t Ansgars församling och Firas Daykh från Syrisk-katolska församlingen. Diakon Pancho Chin A Loi från Järfälla predikade.

Diakon Pancho tog i sin predikan upp Andens dop och de andliga nådegåvorna som är till för alla katoliker att öppna sig för och be om. Han nämnde Andra Vatikankonciliets grundkonstitution om kyrkan, Lumen gentium p.12 som klart utsäger detta.

Vi kan inte göra något av egen kraft för att hjälpa kyrkan i hennes djupa kris annat än omvända oss och be. Men i den Helige Andes kraft kan vi verka, därför bör vi söka Andens dop och de andliga nådegåvorna. De som har auktoritet i kyrkan skall uppmuntra de troende till detta och får inte släcka Anden. Gåvorna är inte till för oss själva, utan för kyrkan och hennes uppbyggnad.

Grunden för att motta gåvorna är omvändelse till Kristus och rening. Det är något som både gäller för oss som individer och som kollektiv. Vi katoliker är ett folk, och utan rening och omvändelse kan vi inte effektivt vittna om Kristus. Särskilt nu under adventstiden som är en tid för bot bör vi besinna detta, sade diakon Pancho.

Vi vandrar i mörkret men vi är på väg mot Ljuset. Profeten Jesaja skrev: "Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus". För att inte irra vilse är bönen nödvändig. Bönen för oss tillbaka till Gud. Be varje dag! Bönen "Kom Herre Jesus" är en enkel bön vi kan upprepa i vår vardag.

För att ta emot gåvorna måste vi vara helhjärtade. Vår entusiasm får inte svalna. För mycket står på spel. Vi har inte råd att vara medelmåttiga. Ge dig helt åt Herren. För att tillämpa gåvorna är Kärleken grundläggande. Utan kärleken fungerar inte gåvorna, sade diakon Pancho till sist.

Efter predikan följde lovsång och tillbedjan, och gudstjänsten avslutades med att människor fick personlig förbön. Många önskade förbön för helande, men också för att ta emot Andens dop och frigörande för att kunna verka i de nådegåvor Herren givit oss.

Previous Article Informationsbrev Katolsk karismatisk förnyelse oktober 2021
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse, Nyhetsbrev december 2021
Print
5106 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.