Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Katolsk karismatisk förnyelse, Nyhetsbrev december 2021
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Katolsk karismatisk förnyelse, Nyhetsbrev december 2021

Advent är en tid för eftertanke och botgöring. Grunden för att ta emot Andens dop och verka i nådegåvorna är omvändelse till Kristus och rening, och det är något som både gäller för oss som individer och som kollektiv, sade diakon Pancho Chin A Loi vid en bönekväll i Södertälje 1 december (mer om detta nedan).För oss karismatiker är det  iktigt att besinna att vi inte är en kyrka i kyrkan, utan vi är inlemmade i den lokala församlingsgemenskapen och det är den grunden vi skall bygga på.

Karismatisk bönekväll i Södertälje 1 december.

Ett 50-tal katoliker från Stockholmsregionen var samlade i S:t Ansgars församling i Södertälje den 1 december till en kväll med lovsång, tillbedjan och förbön som den karismatiska gemenskapen inbjudit till. Värd var S:t Ansgars församling och Firas Daykh från Syrisk-katolska församlingen. Diakon Pancho Chin A Loi från Järfälla predikade.

Diakon Pancho tog i sin predikan upp Andens dop och de andliga nådegåvorna som är till för alla katoliker att öppna sig för och be om. Han nämnde Andra Vatikankonciliets grundkonstitution om kyrkan, Lumen gentium p.12 som klart utsäger detta.

Vi kan inte göra något av egen kraft för att hjälpa kyrkan i hennes djupa kris annat än omvända oss och be. Men i den Helige Andes kraft kan vi verka, därför bör vi söka Andens dop och de andliga nådegåvorna. De som har auktoritet i kyrkan skall uppmuntra de troende till detta och får inte släcka Anden. Gåvorna är inte till för oss själva, utan för kyrkan och hennes uppbyggnad. För att ta emot gåvorna måste vi vara helhjärtade. Vår entusiasm får inte svalna. För mycket står på spel. Vi har inte råd att vara medelmåttiga. Ge dig helt åt Herren. För att tillämpa gåvorna är Kärleken grundläggande. Utan kärleken fungerar inte gåvorna, sade diakon Pancho till sist.

Efter predikan följde lovsång och tillbedjan, och gudstjänsten avslutades med att människor fick personlig förbön. Många önskade förbön för helande, men också för att ta emot Andens dop och frigörande för att kunna verka i de nådegåvor Herren givit oss.


Hur utvecklar vi CHARIS-gemenskapen i Sverige?
De personer som reste till CHARIS europamöte i Ungern har tillsammans med funktionärer i våra bönegrupper fortsatt att reflektera över detta. Ett dokument håller på att utarbetas som vi vill förankra hos alla nu verksamma grupper i Sverige som definierar sig som karismatiska. En lista på funktionärer, bönegruppsledare och kontaktpersoner finns [se denna länk]. Listan är under utveckling och kompletteras. Det skulle vara bra med personer på fler orter som kan ta på sig ett ansvar som kontaktpersoner.

Önskan om regionala och nationella karismatiska möten.

Som jag tolkar läget idag finns det en önskan om fler nationella och regionala karismatiska möten och konferenser. Vi hoppas att det skall bli möjligt när nu den senaste vågen av Covid förhoppningsvis ebbar ut under våren. Att ute i församlingarna erbjuda Liv i Anden-seminarier är något som skulle främja Karismatiska förnyelsens syfte, att främja mottagandet av Andens dop i hela kyrkan. För att detta skall bli möjligt behövs en samverkan mellan centrum och periferi. För att det skall vara meningsfullt och effektivt att inbjuda några utifrån att komma till en lokal församling är det viktigt att det finns ett organiserat mottagande på plats, en kontaktperson, gärna med några personer omkring sig som kan ordna med det praktiska, och givetvis att det är förankrat hos kyrkoherden.

Jag påminner också om den synodala vägen. Samverka med det som sker i församlingarna, och ni kan också om ni vill som enskilda eller som karismatiska grupper besvara frågorna. Ta del av informationen på stiftets hemsida: https://www.katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023 

Med detta önskar jag alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Bengt Malmgren

Previous Article Karismatisk bönekväll i S:t Ansgar, Södertälje 1 december
Next Article Europeiska CHARIS CONTINENTAL SERVICE OF COMMUNION (ESC) har utsett kontaktperson för de nordiska länderna
Print
5164 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.