Laudes

söndag vecka 1, söndag vecka 25 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsnings klippa. Halleluja.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Jag skall lova dig så länge jag lever, i ditt namn skall jag lyfta mina händer. Ps63:2-9

Gud, min Gud, dig söker jag,
min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,
som ett kargt och uttorkat land.

Då skådar jag dig i helgedomen,
jag ser din makt och din härlighet.
Din nåd är mer värd än livet.
Min tunga skall prisa dig.

Jag vill lova dig så länge jag lever
och åkalla dig med lyfta händer.
Min hunger stillas som av feta rätter,
jag lovsjunger dig med jublande tunga.

Jag minns dig när jag gått till vila,
jag tänker på dig i nattens timmar,
ty du kom till min hjälp,
i dina vingars skugga jublar jag.
Jag håller mig tätt intill dig,
din hand ger mig stöd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Jag skall lova dig så länge jag lever, i ditt namn skall jag lyfta mina händer. Ps63:2-9

---


Ant 2: Prisa Herren, lovsjung och upphöj honom i evighet. Till Dan b34-65b, 33

Prisa Herren, alla hans verk, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni himlar, *
prisa Herren, ni hans änglar.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, *
prisa Herren, himlens hela här.
Prisa Herren, sol och måne, *
prisa Herren, himlens stjärnor.
Prisa Herren, regn och dagg, *
prisa Herren, alla vindar.
Prisa Herren, eld och solglöd, *
prisa Herren, köld och hetta.
Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, *
prisa Herren, nätter och dagar.
Prisa Herren, ljus och mörker, *
prisa Herren, frost och köld.
Prisa Herren, rimfrost och snö, *
prisa Herren, blixtar och moln.

Prisa Herren, du jord, *
prisa Herren, berg och höjder.
Prisa Herren, allt som växer på marken, *
prisa Herren, hav och floder.
Prisa Herren, alla källor, *
prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.
Prisa Herren, alla himlens fåglar, *
prisa Herren, alla vilda och tama djur.

Prisa Herren, ni människor, *
prisa Herren, Israel.
Prisa Herren, ni hans präster, *
prisa Herren, ni hans tjänare.
Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, *
prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.
Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, *
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande, *
och lovsjunga och upphöja honom i evighet.
Prisad vare du i himlens boningar, *
lovsjungen och ärad i evighet.

Ant: Prisa Herren, lovsjung och upphöj honom i evighet. Till Dan b34-65b, 33

---


Ant 3: Herren har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning. Ps149:

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung hans lov i de trognas församling.
2 Israel skall glädjas över sin skapare,
Sions folk skall jubla över sin konung.
3 Med dans skall de prisa hans namn,
till tamburin och lyra skall de sjunga hans lov.
4 Ty Herren älskar sitt folk
och skänker de maktlösa seger.

5 I triumf skall de trogna jubla
och höja glädjerop om natten.
6 Ur deras strupar stiger lovsång till Gud,
i deras hand är ett skarpslipat svärd.
7 De skall ta hämnd på folken,
straffa främmande folkslag,
8 binda deras kungar med kedjor,
deras stormän med bojor av järn.
9 De skall verkställa den dom som är fälld.
Det är en ära för alla hans trogna.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herren har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning. Ps149:

Läsning:
Nehemja 8:9-10 Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Ni skall inte sörja och gråta. Denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka.” Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss. Du som blev slagen för våra missgärningars skull, +

Benedictus:
Ant: Jag vill inte låta dig känna min vredes glöd, ty jag är Gud och inte en människa, helig är jag bland er.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Jag vill inte låta dig känna min vredes glöd, ty jag är Gud och inte en människa, helig är jag bland er.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Du, Herre, är vårt liv.

Fader vår...

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;...
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

___

Slutbön:

Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till det eviga livet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

xxx

1 2 3 4 5Next
1v Heliga Trefaldighets dag - Details
1v Kristus Konungen - Details
1v söndag vecka 1 advent - Details
1vesper krförkl - Details
1vesper Marie upptagning - Details
2 söndagen efter jul - Details
7 jan onsdag - Details
Alla helgons dag - Details
Alla själars dag - Details
Andreas - Details
1 2 3 4 5Next