Laudes

onsdag vecka 4, onsdag vecka 4 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Höj jubel till Herren alla länder, tjäna Herren med glädje.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Jag vill sjunga och spela, jag vill tacka dig bland folken. Ps 108

Psaltaren 108

Mitt hjärta är redo, Gud,
jag vill sjunga och spela.
Vakna, min själ,
3 vakna, harpa och lyra,
jag vill väcka morgonrodnaden.

4 Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,
jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.
5 Ty högre än himlen når din godhet,
till skyarna din trofasthet.

6 Visa din höghet i himlen, o Gud,
och din härlighet över hela jorden!
7 Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig,
så att de som du älskar blir räddade!

8 Gud har talat i sin helgedom:
”I triumf skall jag utskifta Shekem
och mäta upp Suckotdalen.
9 Mitt är Gilead, mitt är Manasse.
Efraim är min hjälm
och Juda min härskarstav.
10 Moab är mitt tvättfat,
på Edom kastar jag min sko,
mot filisteerna höjer jag stridsrop.”

11 Vem för mig till den befästa staden,
vem leder mig till Edom?
12 Gud, du har ju förkastat oss,
du drog inte i fält med våra härar.

13 Bistå oss nu mot fienden,
människors hjälp är ingenting värd.
13 Med Gud skall vi utföra stora dåd.
Han trampar ner våra fiender.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Jag vill sjunga och spela, jag vill tacka dig bland folken. Ps 108

---


Ant 2: Han kläder mig i rättfärdighetens klädnad och höljer mig i rättfärdighetens mantel. Jes 61:10-62:5

Jes 61:10-62:5

Min glädje har jag i Herren,
jag jublar över min Gud,
ty han har klätt mig i segerns dräkt
och skrudat mig i rättfärdighetens mantel,
som när brudgummen sätter på sig turbanen
och bruden pryder sig med sina smycken.

Liksom jorden får grödan att spira
och trädgården låter sådden skjuta upp,
så låter Herren Gud rättfärdigheten spira
och äran växa inför alla folk.

För Sions skull skall jag inte tystna,
för Jerusalems skull inte tiga,
förrän upprättelsens morgon gryr
och hennes räddning lyser som ett bloss.


Folken skall se din upprättelse,
alla kungar se din härlighet.
Du skall få ett nytt namn,
som Herren själv förkunnar,
du blir en praktfull krona i Herrens hand,
ett kungligt diadem i din Guds händer.

Du skall inte längre kallas ”den övergivna”,
ditt land inte längre kallas ”den förskjutna”,
utan du skall heta ”hon som jag har kär”
och ditt land ”den äkta makan”.
Ty Herren har dig kär
och ditt land skall äktas av honom.

Som när en ung man äktar en flicka,
så skall han som bygger upp dig ta dig till äkta,
och som brudgummen gläds åt sin brud,
så skall din Gud glädjas över dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Han kläder mig i rättfärdighetens klädnad och höljer mig i rättfärdighetens mantel. Jes 61:10-62:5

---


Ant 3: Jag vill lova Herren så länge jag lever. Ps 146

Psaltaren 146

Jag vill prisa Herren så länge jag lever,
lovsjunga min Gud så länge jag är till.
Lita aldrig på mäktiga män,
människor som ingen hjälp kan ge.
De ger upp andan och blir jord igen,
då går deras planer om intet.

Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud
och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.
Han som har gjort himmel och jord och hav
och allt vad som finns i dem,
han sviker aldrig sina löften.

Han ger de förtryckta deras rätt,
han ger de svältande bröd.
Herren befriar de fångna,
Herren öppnar blinda ögon,
Herren rätar krökta ryggar,
Herren älskar de trogna,

Herren ger främlingar skydd,
stöder faderlösa och änkor
men korsar de ondas planer.
Herren härskar för evigt,
din Gud, o Sion, från släkte till släkte.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Jag vill lova Herren så länge jag lever. Ps 146

Läsning:
5mos.4: Du skall i dag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud, uppe i himmelen och nere på jorden, han och ingen annan. Och du skall hålla hans stadgar och bud, som jag i dag ger dig, för att det må gå dig väl och dina barn efter dig och för att du må länge leva i det land som Herren, din Gud, vill ge dig för alltid.

Responsorium:
Jag vill prisa Herren + alltid och i evighet. Hans lov skall ständigt vara i min mun, +

Benedictus:
Ant: Låt oss tjäna Herren i helighet i alla våra dagar.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Låt oss tjäna Herren i helighet i alla våra dagar.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Kristus, ärans konung, bönhör oss.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Tänk, Herre på ditt förbund, som ingicks på nytt och för evigt i Lammets blod, så att ditt folk får syndernas förlåtelse och vinner alltmer av den frihet han förvärvat åt varje människa. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

xxx

1 2 3 4 5Next
1v Heliga Trefaldighets dag - Details
1v Kristus Konungen - Details
1v söndag vecka 1 advent - Details
1vesper krförkl - Details
1vesper Marie upptagning - Details
2 söndagen efter jul - Details
7 jan onsdag - Details
Alla helgons dag - Details
Alla själars dag - Details
Andreas - Details
1 2 3 4 5Next