Laudes

tisdag vecka 3, tisdag vecka 15 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Herren är konung över världen. Kom, låt oss tillbedja honom.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herre, du välsignade ditt land, du förlät ditt folk deras synd. Ps 85

Herre, förr var du god mot ditt land,
du vände Jakobs öde.
Du tog bort ditt folks skuld
och förlät all deras synd.
Du drog tillbaka din vrede,
lät den glödande harmen slockna.

Upprätta oss, Gud, vår räddare,
låt din ovilja mot oss fara!
Skall du vredgas på oss för alltid,
skall din vrede vara från släkte till släkte?
Vill du inte ge oss liv igen,
så att ditt folk kan glädjas över dig?
Herre, visa oss din godhet
och ge oss din hjälp!

Jag vill höra vad Gud säger.
Herren förkunnar välgång
för sitt folk och sina trogna
och för de redbara.
De som fruktar honom har nära till hans hjälp,
hans härlighet bor i vårt land.
Godhet och trofasthet möts,
fred och rättvisa omfamnar varandra.
Trofasthet spirar ur jorden,
rättvisa blickar ner från himlen.
13 Herren själv ger allt gott,
vårt land ger sin gröda.
13 Rättvisa går framför honom,
fred och välgång i hans spår.


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Herre, du välsignade ditt land, du förlät ditt folk deras synd. Ps 85

---


Ant 2: Jag längtar efter dig om natten, och i gryningen söker jag dig. Jes 26:1-4, 7-9, 12

Staden är vår styrka,
till skydd har han skänkt den vallar och värn.
Slå upp portarna, låt det rättfärdiga folket dra in,
ett folk som förblir troget.

Den som är ståndaktig skänker du trygghet,
på dig förtröstar han.
Förtrösta alltid på Herren,
ty Herren är en evig klippa.

Den rättfärdiges stig är rak,+
du gör vägen jämn för honom,
dina rättvisa domars väg.
Herre, till ditt namn står vårt hopp,
vår längtan är att få åkalla dig.

Min själ längtar efter dig om natten,
min ande söker dig.
När dina rättvisa domar upplyser jorden
lär sig världens folk det rätta.

Herre, ge oss välgång,
allt vad vi gör är ditt verk.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Jag längtar efter dig om natten, och i gryningen söker jag dig. Jes 26:1-4, 7-9, 12

---


Ant 3: Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Ps 67

Gud vare oss nådig och välsigne oss, 
han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, 
för att man på jorden må känna din väg, 
bland alla hedningar din frälsning.

Må folken tacka dig, o Gud, 
må alla folk tacka dig.
Må folkslagen glädja sig och jubla, +
ty du dömer folken rätt, och du leder 
folkslagen på jorden. 

Må folken tacka dig, o Gud, 
må alla folk tacka dig.
Jorden har givit sin gröda. 
Må Gud, vår Gud, välsigna oss.

Må Gud välsigna oss, 
och alla jordens ändar frukta honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Ps 67

Läsning:
1Joh kapitel 4: Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud.

Responsorium:
Herren är min klippa, + jag hoppas på honom. Han är min borg och min räddare, +

Benedictus:
Ant: Herren reser för oss frälsningens horn, så som han har lovat oss genom sina heliga profeter.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Herren reser för oss frälsningens horn, så som han har lovat oss genom sina heliga profeter.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Herre, kom ihåg ditt folk.

Fader vår...

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;...
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

___

Slutbön:
Allsmäktige Gud, din skapelse är god och skön. Låt oss med glädje börja denna dag i kärleken till dig och vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

xxx

1 2 3 4 5Next
1v Heliga Trefaldighets dag - Details
1v Kristus Konungen - Details
1v söndag vecka 1 advent - Details
1vesper krförkl - Details
1vesper Marie upptagning - Details
2 söndagen efter jul - Details
7 jan onsdag - Details
Alla helgons dag - Details
Alla själars dag - Details
Andreas - Details
1 2 3 4 5Next