Laudes

torsdag vecka 2, torsdag vecka 2 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Träd fram inför Herrens ansikte med fröjderop.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Låt din makt vakna upp, och kom till vår frälsning. Ps 80:

Psaltaren 80

Lyssna, Israels herde, +
du som leder Josef som en fårhjord,
du som tronar på keruberna, träd fram i glans
3 inför Efraim, Benjamin och Manasse!
Väck din styrka till liv
och kom till vår hjälp!
4 Gud, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

5 Herre Gud Sebaot, hur länge skall ditt folks böner
mötas av rykande vrede?
6 Du har låtit oss äta tårarnas bröd,
gett oss tårar att dricka i övermått.
7 Du utsätter oss för våra grannars förakt,
vi hånas av våra fiender.
8 Gud Sebaot, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

9 En vinstock tog du från Egypten,
du drev undan folken och planterade den.
10 Du röjde mark och den slog rot
och uppfyllde landet.
11 Bergen täcktes av dess skugga
och mäktiga cedrar av dess grenar.
12 Den sträckte ut sina rankor till havet
och sina skott ända till Eufrat.
13 Varför rev du ner muren omkring den
så att alla som går förbi kan plocka?
14 Vildsvin från skogen kan skövla den,
markens smådjur kan äta den kal.

15 Gud Sebaot, vänd tillbaka, +
blicka ner från himlen och se!
Ta dig an denna vinstock,
16 den ranka din hand har planterat.
17 De har huggit ner den och bränt den —
låt dem gå under för din straffande blick!
18 Håll din hand över mannen vid din högra sida,
över honom som du har fostrat.
19 Vi viker inte bort från dig.
Låt oss leva, så skall vi åkalla dig.
19 Herre Gud Sebaot, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Låt din makt vakna upp, och kom till vår frälsning. Ps 80:

---


Ant 2: Lovsjung Herren för hans härliga gärningar, låt dem bli kända över hela jorden. (Jes 12:1b-6)

Jesaja 12:1b-6

Jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig,
men din vrede lade sig och du gav mig tröst.
Ja, Gud är min räddning,
jag är trygg och utan fruktan.
Min kraft och mitt värn är Herren,
han räddade mig.

Jublande skall ni ösa vatten
ur räddningens källor.
Den dagen skall ni säga:
Tacka Herren, åkalla honom,
berätta för folken om hans verk,
förkunna hans upphöjda namn!

Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar,
gör dem kända över hela jorden!
Höj jubelrop, ni som bor på Sion,
ty stor är han mitt ibland er, Israels Helige.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Lovsjung Herren för hans härliga gärningar, låt dem bli kända över hela jorden. (Jes 12:1b-6)

---


Ant 3: Höj glädjerop till Gud, vår styrka Ps 81:

Psaltaren 81

Jubla inför Gud, vår styrka,
höj hyllningsrop till Jakobs Gud!
3 Stäm upp musik, slå på tamburin,
spela ljuvligt på lyra och harpa!
4 Stöt i horn vid nymåne
och vid fullmåne på vår högtidsdag!
5 Ty det är en stadga för Israel,
en rättighet för Jakobs Gud,
6 en lag som han gav åt Josef
när han drog ut ur Egypten.
Jag hör en okänd stämma.
7 Jag lyfte bördan från hans axlar,
hans händer slapp bära korgen.
8 När du ropade i nöden räddade jag dig, +
jag svarade, dold i åskan,
jag prövade dig vid Merivas vatten.

9 Hör, mitt folk, jag vill varna dig!
Om du ändå ville höra mig, Israel!
10 Ingen främmande gud får finnas hos dig,
en utländsk gud får du inte tillbe.
11 Jag är Herren, din Gud,
som förde dig ut ur Egypten.
Öppna din mun så skall jag fylla den!
12 Men mitt folk hörde inte på mig,
Israel ville inte veta av mig.

13 Då lät jag dessa förstockade hållas,
de fick följa sina egna planer.
14 Om ändå mitt folk ville höra mig,
om Israel ville följa min väg!
15 Då skulle jag genast kväsa deras fiender,
gripa in mot deras motståndare,
16 så att de som hatar Herren måste krypa för honom,
fyllda av skräck för evigt.
16 Då skulle jag ge dem finaste vete,
mätta dem med honung ur klippan.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Höj glädjerop till Gud, vår styrka Ps 81:

Läsning:
Rom 14: Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga Anden. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen.

Responsorium:
Gud, du är min Gud. +Bittida söker jag dig. Ty du är min hjälp. +

Benedictus:
Ant: Låt oss se, o Gud, att frälsningen är här med förlåtelse för våra synder.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Låt oss se, o Gud, att frälsningen är här med förlåtelse för våra synder.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Upplys våra ögon, Herre.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Dig tillber vi vår Gud, du sanna ljus och ljusets källa, och ber om gåvan att alltid besinna det som är heligt, rätt och rent, och så kunna leva i din närvaro. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details