Laudes

torsdag vecka 4, torsdag vecka 8 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Träd fram inför Herrens ansikte med fröjderop.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Låt mig morgon efter morgon förnimma din nåd. Ps 143:1-11

Psaltaren 143:1-11

Herre, hör min bön, lyssna till mitt rop, du som håller ord,
svara mig, du som är rättfärdig.
2 Ställ inte din tjänare inför din domstol,
ingen människa kan få rätt mot dig.
3 Fienden förföljer mig, han har krossat mig
och låter mig bo i mörker som de sedan länge döda.
4 Modet sviker mig,
hjärtat förlamas i bröstet.

5 Jag minns förgångna tider och tänker på allt du har gjort,
jag begrundar vad din hand förmått.
6 Jag sträcker mina händer mot dig,
öppnar mig som törstig jord.

7 Herre, skynda att svara mig,
jag orkar inte mer.
Dölj inte ditt ansikte för mig,
då blir jag lik dem som lagts i graven.
8 Låt mig var morgon möta din trofasthet,
ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag skall gå,
jag sätter mitt hopp till dig.

9 Herre, rädda mig från mina fiender,
jag flyr till dig.
10 Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud.
Må din goda ande leda mig på jämn mark.
11 Herre, bevara mitt liv, ditt namn till ära,
tag mig ur nöden, du som är rättfärdig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Låt mig morgon efter morgon förnimma din nåd. Ps 143:1-11

---


Ant 2: Herren skall låta freden komma över Jerusalem som en ström. Jes 66:10-14

Jesaja 66:10-14a

Gläds med Jerusalem,jubla över henne*
alla som älskar henne.
Dela hennes glädje,*
alla som har sörjt över henne.

Då kan ni dia er mätta och finna tröst i hennes famn,*
suga och njuta hennes tunga bröst.

Så säger Herren:
Jag leder lycka till henne som en flod,*
folkens skatter som en forsande ström.
Hennes barn skall bli burna i famnen *
och bli gungade på knäet.

Som en mor tröstar sitt barn,så skall jag trösta er.*
I Jerusalem skall ni finna tröst.

När ni ser det skall era hjärtan glädjas,*
era kroppar få nytt liv som det friska gräset.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herren skall låta freden komma över Jerusalem som en ström. Jes 66:10-14

---


Ant 3: Det är juvligt att lovsjunga Gud. Ps 147:1-11

Ps 147:1-11

Det är gott att sjunga vår Guds lov,
lovsång är skön och ljuvlig.

2 Herren bygger upp Jerusalem
och samlar det skingrade Israel.
3 Han ger läkedom åt de förtvivlade,
han helar deras sår.
4 Han bestämmer stjärnornas antal
och ger dem deras namn.
5 Vår Herre är stor, hans kraft är väldig,
hans vishet är utan gräns.
6 Herren stöder de svaga,
de gudlösa slår han till marken.

7 Tacka Herren med sång,
lovsjung vår Gud till lyra,
8 han som täcker himlen med moln,
som skänker regn åt jorden
och låter gräset gro på bergen,
9 han som ger föda åt djuren,
åt korpens skrikande ungar.
10 Han gläder sig inte åt stridshästars kraft
och soldaternas snabba steg.
11 Nej, Herren älskar de gudfruktiga,
dem som hoppas på hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Det är juvligt att lovsjunga Gud. Ps 147:1-11

Läsning:
Rom 8: Våra lidanden i denna tid betyder ingenting mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.

Responsorium:
Gud, du är min Gud. + Bittida söker jag dig. Ty du är min hjälp. +

Benedictus:
Ant: Låt oss se, o Gud, att frälsningen är här, med förlåtelse för våra synder.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Låt oss se, o Gud, att frälsningen är här, med förlåtelse för våra synder.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Herre, du är vårt liv.

Fader vår...

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;...
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

___

Slutbön:
Herre, ge oss säker kunskap om frälsningen, så att vi räddas ur våra ovänners hand och utan fruktan tjänar dig i alla våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

View Details

xxx

1 2 3 4 5Next
1v Heliga Trefaldighets dag - Details
1v Kristus Konungen - Details
1v söndag vecka 1 advent - Details
1vesper krförkl - Details
1vesper Marie upptagning - Details
2 söndagen efter jul - Details
7 jan onsdag - Details
Alla helgons dag - Details
Alla själars dag - Details
Andreas - Details
1 2 3 4 5Next